Uputstvo: Uvoz podataka u Excel i pravljenje modela podataka

Uputstvo: Uvoz podataka u Excel i pravljenje modela podataka

Sažetak:    Ovo je prvo od nekoliko uputstava osmišljenih sa ciljem da upoznate Excel i naviknete se na njega i njegove ugrađene funkcije za kombinovanje i analizu podataka. U ovim uputstvima se pravi i usavršava potpuno nova Excel radna sveska, pravi se model podataka, a se zatim kreiraju fantastični interaktivni izveštaji pomoću alatke Power View. Uputstva su osmišljena sa ciljem da prikažu Microsoft funkcije i mogućnosti za poslovno obaveštavanje u programu Excel, izvedenim tabelama, programskom dodatku Power Pivot i alatki Power View.

Napomena: Ovaj članak opisuje modele podataka u programu Excel 2013. Međutim, isto modeliranje podataka i Power Pivot funkcije predstavljeni u programu Excel 2013 važe i za Excel 2016.

Zahvaljujući ovim uputstvima ćete saznati kako da uvezete i istražite podatke u programu Excel, napravite i usavršite model podataka koristeći Power Pivot, kao i da pomoću alatke Power View kreirate interaktivne izveštaje koje možete da objavite, zaštitite i delite.

Ova grupa obuhvata sledeća uputstva:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i kreiranje modela podataka

 2. Proširivanje relacija modela podataka uz Excel, Power Pivot i DAX

 3. Kreiranje Power View izveštaja zasnovanih na mapi

 4. Unos internet podataka i postavljanje podrazumevanih vrednosti Power View izveštaja

 5. Pomoć za Power Pivot

 6. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 2. deo

U ovom uputstvu počinjete od prazne Excel radne sveske.

Ovo uputstvo sadrži sledeće odeljke:

Na kraju uputstva nalazi se test koji možete da uradite da biste proverili svoje znanje.

Ova grupa uputstava koristi podatke koji opisuju olimpijske medalje, zemlje-domaćine i razne olimpijske sportske događaje. Preporučujemo da pročitate svako uputstvo po redu. Takođe, uputstva koriste Excel 2013 sa omogućenim programskim dodatkom Power Pivot. Da biste dobili više informacija o programu Excel 2013, kliknite ovde. Da biste pronašli uputstvo za omogućavanje programskog dodatka Power Pivot, kliknite ovde.

Uvoz podataka iz baze podataka

Ovo uputstvo počinjemo praznom radnom sveskom. Cilj ovog odeljka jeste povezivanje sa spoljnim izvorom podataka i uvoz tih podataka u Excel radi dalje analize.

Počnimo preuzimanjem nekih podataka sa interneta. Podaci opisuju olimpijske medalje, a predstavljaju Microsoft Access bazu podataka.

 1. Kliknite na sledeće veze kako biste preuzeli datoteke koje koristimo u ovoj grupi uputstava. Preuzmite svaku od četiri datoteke na lokaciju koja je lako pristupačna, kao što je Preuzimanja ili Moji dokumenti ,ili u novu fasciklu koju kreirate:
  > OlympicMedals.accdb Access baza podataka
  >OlympicSports.xlsx Excel svesku
  > Population.xlsx Excel svesku
  >DiscImage_table.xlsx Excel svesku

 2. Otvorite praznu radnu svesku u programu Excel 2013.

 3. Izaberite stavke PODACI > Preuzimanje spoljnih podataka > Iz programa Access. Traka se dinamično prilagođava na osnovu širine radne sveske, pa komande na traci mogu izgledati malo drugačije nego na ekranima koji slede. Prvi ekran prikazuje traku kad je radna sveska široka, druga slika prikazuje radnu svesku kojoj je promenjena veličina kako bi zauzela samo deo ekrana.

  Uvoz podataka iz programa Access

  Uvoz podataka iz programa Access sa malom trakom

   

 4. Izaberite datoteku OlympicMedals.accdb koju ste preuzeli i izaberite stavku Otvori. Pojavljuje se dolenavedeni prozor „Izbor tabele“, u kome su prikazane tabele koje se nalaze u bazi podataka. Tabele iz baze podataka slične su radnim listovima ili tabelama u programu Excel. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući izbor više tabela i izaberite sve tabele. Zatim kliknite na dugme U redu.

  Prozor „Izbor tabele“

 5. Pojavljuje se prozor „Uvoz podataka“.

  Napomena: Obratite pažnju na polje za potvrdu na dnu prozora koje vam omogućava da Dodate ove podatke u modelpodataka , prikazan na sledećem ekranu. Model podataka se kreira automatski kada uvozite ili radite sa dve ili više tabela istovremeno. Model podataka integriše tabele, omogućavajući obimnu analizu koristeći izvedene tabele, Power Pivot i Power View. Kada uvozite tabele iz baze podataka, postojeće relacije među tim tabelama koriste se za kreiranje modela podataka u programu Excel. Model podataka je proziran u programu Excel, ali možete da ga prikažete i izmenite direktno pomoću Power Pivot programski dodatak. U ovom uputstvu detaljnije se govori o modelu podataka.


  Izaberite opciju Izveštaj izvedene tabele, koja uvozi tabele u Excel i priprema izvedenu tabelu za analiziranje uvezenih tabela i kliknite na dugme U redu.

  Prozor „Uvoz podataka“

 6. Kad se podaci uvezu, kreira se izvedena tabela pomoću uvezenih tabela.

  Prazna izvedena tabela

Pošto su podaci uvezeni u Excel i pošto je model podataka automatski kreiran, spremni ste za istraživanje podataka.

Istraživanje podataka pomoću izvedene tabele

Izvezene podatke jednostavno možete da istražujete pomoću izvedene tabele. U izvedenoj tabeli polja se prevlače (slično kao i kolone u programu Excel) iz tabela (kao iz tabela koje ste upravo uvezli iz Access baze podataka) u različite oblasti izvedene tabele kako biste podesili način predstavljanja podataka. Izvedena tabela ima četiri oblasti: FILTERI, KOLONE, REDOVI i VREDNOSTI.

Četiri oblasti „Polja izvedene tabele“

Možda ćete morati malo da eksperimentišete da biste utvrdili u koju oblast treba da prevučete polje. Iz tabela možete da prevučete željeni broj polja, sve dok podaci u izvedenoj tabeli ne budu predstavljeni onako kako vi želite. Slobodno istražujte prevlačenjem polja u različite oblasti izvedene tabele – raspoređivanje polja u izvedenoj tabeli ne utiče na osnovne podatke.

Istražićemo podatke o olimpijskim medaljama u izvedenoj tabli, počev od osvajača olimpijskih medalja organizovanih po disciplini, tipu medalje i zemlji ili regionu iz koga sportista dolazi.

 1. U okviru Polja izvedene tabele proširite tabelu Medals klikom na strelicu pored nje. Pronađite polje „NOC_CountryRegion“ u proširenoj tabeli Medals i prevucite ga u oblast KOLONE. „NOC“ znači „Nacionalni olimpijski komiteti“, što je organizaciona jedinica za zemlju ili region.

 2. Zatim iz tabele Disciplines prevucite stavku „Discipline“ u oblast REDOVI.

 3. Filtriraćemo tabelu Disciplines kako bismo prikazali samo 5 sportova: streljaštvo, skok u vodu, mačevanje, umetničko klizanje i brzo klizanje. To možete da uradite u oblasti Polja izvedene tabele ili pomoću filtera Oznake redova u samoj izvedenoj tabeli.

  1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli da biste se uverili Excel je izvedena tabela izabrana. Na listi Polja izvedene tabele, gde je tabela Disciplines razvijena, iznad polja "Discipline" kliknite na njega, a padajuća strelica se pojavljuje sa desne strane polja. Kliknite na padajuću meni, kliknite na dugme (Izaberi sve)da biste uklonili sve izbore, a zatim se pomerite nadole i izaberite stavke "Archery", "Diving", "Fencing", "Figure Skating" i "Speed Skating". Kliknite na dugme U redu .

  2. Ili, u odeljku izvedene tabele Oznake redova kliknite na padajuću listu pored stavke Oznake redova u izvedenoj tabeli, izaberite stavku (Izaberi sve) da biste uklonili sve izbore, a zatim se pomerite nadole i izaberite stavke „Archery“, „Diving“, „Fencing“, „Figure Skating“ i „Speed Skating“. Kliknite na dugme U redu.

 4. U okviru Polja izvedene tabele iz tabele Medals prevucite stavku „Medal“ u oblast VREDNOSTI. Pošto vrednosti moraju biti numeričke, Excel automatski menja stavku „Medal“ u Count of Medal.

 5. U tabeli Medals ponovo izaberite stavku „Medal“ i prevucite je u oblast FILTERI.

 6. Filtriraćemo izvedenu tabelu tako da prikaže samo zemlje ili regione sa više od 90 medalja ukupno. Evo kako.

  1. U izvedenoj tabeli kliknite na padajuću listu sa desne strane stavke Oznake kolona.

  2. Izaberite stavku Filteri za vrednosti, a zatim stavku Veće od….

  3. Otkucajte broj 90 u poslednje polje (sa desne strane). Kliknite na dugme U redu.
   Prozor „Filter za vrednost“

Vaša izvedena tabela izgleda kao na sledećem ekranu.

Ažurirana izvedena tabela

Uz minimalne napore sada imate osnovnu izvedenu tabelu koja uključuje polja iz tri različite tabele. Ono što je ovaj zadatak učinilo tako jednostavnim jesu prethodno uspostavljene relacije među tabelama. Pošto su relacije među tabelama postojale u izvornoj bazi podataka i pošto ste sve tabele uvezli jednom operacijom, Excel je mogao ponovo da kreira te relacije među tabelama u modelu podataka.

Međutim, šta ako podaci potiču iz različitih izvora ili su naknadno uvezeni? Relacije obično možete da kreirate pomoću novih podataka na osnovu podudarnih kolona. U sledećem koraku ćete uvesti dodatne tabele i saznati kako da kreirate nove relacije.

Uvoz podataka iz unakrsne tabele

Sada ćemo da uvezemo podatke iz drugog izvora, ovog puta iz postojeće radne sveske, a zatim ćemo navesti relacije između postojećih i novih podataka. Relacije vam omogućavaju da analizirate kolekcije podataka u programu Excel i da kreirate interesantne i sveobuhvatne vizuelizacije od podataka koje uvezete.

Za početak ćemo kreirati prazan radni list, a zatim ćemo uvesti podatke iz Excel radne sveske.

 1. Umetnite novi Excel radni list i dajte mu ime Sports.

 2. Pronađite fasciklu koja sadrži preuzete datoteke sa uzorcima podataka i otvorite datoteku OlympicSports.xlsx.

 3. Izaberite i kopirajte podatke sa lista List1. Ako izaberete ćeliju sa podacima, na primer ćeliju A1, možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + A da biste izabrali sve susedne podatke. Zatvorite radnu svesku OlympicSports.xlsx.

 4. Na radnom listu Sports postavite kursor u ćeliju A1 i nalepite podatke.

 5. Dok su podaci markirani, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + T da biste oblikovali podatke kao tabelu. Podatke možete da oblikujete kao tabelu i ako na traci izaberete stavke POČETAK > Oblikuj kao tabelu. Pošto podaci imaju zaglavlja, izaberite stavku Moja tabela ima zaglavlja u prozoru Kreiranje tabele koji će se pojaviti, kao što je to prikazano ovde.


  Prozor „Pravljenje tabele“
  Oblikovanje podataka u obliku tabele ima mnoge prednosti. Možete da dodelite ime tabeli, što olakšava njenu identifikaciju. Možete i da uspostavite relacije između tabela što omogućava istraživanje i analizu u izvedenim tabelama, programskom dodatku Power Pivot i alatki Power View.

 6. Dajte ime tabeli. U okviru ALATKE ZA TABELE > DIZAJN > Svojstva pronađite polje Ime tabele i unesite ime Sports. Radna sveska izgleda kao na sledećem ekranu.
  Davanje imena tabeli u programu Excel

 7. Sačuvajte radnu svesku.

Uvoz podataka pomoću kopiranja i nalepljivanja

Pošto smo uvezli podatke iz Excel radne sveske, uvešćemo podatke iz tabele koju pronađemo na veb stranici ili iz nekog drugog izvora iz kojeg možemo da kopiramo i nalepimo podatke u Excel. U sledećim koracima ćete dodati gradove-domaćine Olimpijskih igara iz tabele.

 1. Umetnite novi Excel radni list i dajte mu ime Hosts.

 2. Izaberite i kopirajte sledeću tabelu, uključujući zaglavlja tabele.

City

NOC_CountryRegion

Alpha-2 Code

Edition

Season

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Summer

Sydney

AUS

AS

2000

Summer

Innsbruck

AUT

AT

1964

Winter

Innsbruck

AUT

AT

1976

Winter

Antwerp

BEL

BE

1920

Summer

Antwerp

BEL

BE

1920

Winter

Montreal

CAN

CA

1976

Summer

Lake Placid

CAN

CA

1980

Winter

Calgary

CAN

CA

1988

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Winter

Beijing

CHN

CH

2008

Summer

Berlin

GER

GM

1936

Summer

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Winter

Barcelona

ESP

SP

1992

Summer

Helsinki

FIN

FI

1952

Summer

Paris

FRA

FR

1900

Summer

Paris

FRA

FR

1924

Summer

Chamonix

FRA

FR

1924

Winter

Grenoble

FRA

FR

1968

Winter

Albertville

FRA

FR

1992

Winter

London

GBR

UK

1908

Summer

London

GBR

UK

1908

Winter

London

GBR

UK

1948

Summer

Munich

GER

DE

1972

Summer

Athens

GRC

GR

2004

Summer

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956

Winter

Rome

ITA

IT

1960

Summer

Turin

ITA

IT

2006

Winter

Tokyo

JPN

JA

1964

Summer

Sapporo

JPN

JA

1972

Winter

Nagano

JPN

JA

1998

Winter

Seoul

KOR

KS

1988

Summer

Mexico

MEX

MX

1968

Summer

Amsterdam

NED

NL

1928

Summer

Oslo

NOR

NO

1952

Winter

Lillehammer

NOR

NO

1994

Winter

Stockholm

SWE

SW

1912

Summer

St Louis

USA

US

1904

Summer

Los Angeles

USA

US

1932

Summer

Lake Placid

USA

US

1932

Winter

Squaw Valley

USA

US

1960

Winter

Moscow

URS

RU

1980

Summer

Los Angeles

USA

US

1984

Summer

Atlanta

USA

US

1996

Summer

Salt Lake City

USA

US

2002

Winter

Sarajevo

YUG

YU

1984

Winter

 1. U programu Excel postavite kursor u ćeliju A1 radnog lista Hosts i nalepite podatke.

 2. Oblikujte podatke kao tabelu. Kao što je to opisano ranije u ovom uputstvu, podatke možete da oblikujete kao tabelu pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl + T ili pomoću stavki POČETAK > Oblikuj kao tabelu. Pošto podaci imaju zaglavlja, izaberite stavku Moja tabela ima zaglavlja u prozoru Kreiranje tabele koji će se pojaviti.

 3. Dajte ime tabeli. U okviru ALATKE ZA TABELE > DIZAJN > Svojstva pronađite polje Ime tabele i unesite ime Hosts.

 4. Izaberite kolonu „Edition“ i na kartici POČETAK oblikujte je kao Broj sa 0 decimalnih mesta.

 5. Sačuvajte radnu svesku. Radna sveska izgleda kao na sledećem ekranu.

Tabela hostinga

Pošto sad imate Excel radnu svesku sa tabelama, možete da kreirate relacije između njih. Kreiranje relacija između tabela vam omogućava da kombinujete podatke iz dve tabele.

Kreiranje relacije između uvezenih podataka

Možete odmah početi sa korišćenjem polja u izvedenoj tabeli iz uvezenih tabela. Ako Excel ne može da utvrdi kako da unese polje u izvedenu tabelu, mora se uspostaviti relacija sa postojećim modelom podataka. U sledećim koracima ćete naučiti kako da kreirate relaciju između podataka koje ste uvezli iz različitih izvora.

 1. Na listu List1, na vrhu polja izvedene tabele izaberite stavku Sve da biste prikazali kompletnu listu dostupnih tabela, kao što je to prikazano na sledećem ekranu.
  Izaberite stavku „Sve“ u oblasti „Polja izvedene tabele“ da biste prikazali sve dostupne tabele

 2. Pomerajte se kroz listu da biste videli nove tabele koje ste upravo dodali.

 3. Proširite tabelu Sports i izaberite stavku Sport da biste je dodali u izvedenu tabelu. Primetićete da vas Excel pita da li želite da kreirate relaciju, kao što je to prikazano na sledećem ekranu.
  Odziv relacije „NAPRAVI...“ u oblasti „Polja izvedene tabele“
   

  To obaveštenje se pojavljuje jer ste koristili polja iz tabele koja nije deo osnovnog modela podataka. Jedan način da dodate tabelu u model podataka jeste da kreirate relaciju sa tabelom koja se već nalazi u modelu podataka. Da biste kreirali relaciju, jedna od tabela mora da ima kolonu jedinstvenih vrednosti koje se ne ponavljaju. U uzorku podataka tabela Disciplines uvezena iz baze podataka sadrži polje sa kodovima sportova, pod imenom „SportID“. Ti isti kodovi sportova prisutni su kao polje u Excel podacima koje smo uvezli. Kreiraćemo relaciju.

 4. Izaberite stavku KREIRAJ... u markiranoj oblasti Polja izvedene tabele da biste otvorili dijalog Kreiranje relacije, kao što je to prikazano na sledećem ekranu.

  Prozor „Kreiranje relacije“

 5. U okviru Tabela odaberite stavku Disciplines sa padajuće liste.

 6. U okviru stavke Kolona (sporedna) odaberite stavku SportID.

 7. U okviru stavke Srodna tabela odaberite stavku Sports.

 8. U okviru stavke Srodna kolona (primarna) odaberite stavku SportID.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Izvedena tabela se menja kako bi se prikazala nova relacija. Međutim, izvedena tabela još uvek ne izgleda kako bi trebalo zbog redosleda polja u oblasti REDOVI. Disciplina je potkategorija datog sporta, ali pošto smo stavku „Discipline“ postavili iznad stavke „Sport“ u oblasti REDOVI, ona nije organizovana kako bi trebalo. Na sledećem ekranu je prikazan taj neželjeni redosled.
Izvedena tabela sa neželjenim redosledom

 1. U oblasti REDOVI premestite stavku „Sport“ iznad stavke „Discipline“. To je mnogo bolje, a izvedena tabela prikazuje podatke kako vi želite da ih vidite, kao što je to prikazano na sledećem ekranu.

  Izvedena tabela sa ispravljenim redosledom

Excel u pozadini kreira model podataka koji može da se koristi u radnoj svesci, izvedenim tabelama, izvedenim grafikonima, programskom dodatku Power Pivot ili Power View izveštajima. Relacije među tabelama su osnova za model podataka i faktor na osnovu koga se određuju putanje navigacije i izračunavanja.

U sledećem uputstvu proširivanje relacija modela podataka koristeći Excel 2013,Power Pivot i DAX,gradite na osnovu onoga što ste ovde naučili i proširujte kroz proširenje modela podataka koristeći moćni i vizuelni Excel koji se zove Power Pivot. Takođe naučite kako da izračunate kolone u tabeli i koristite tu izračunatu kolonu da bi druga nepovezana tabela bila dodata u model podataka.

Kontrolna tačka i test

Pregled onoga što ste naučili

Sada imate Excel radnu svesku koja uključuje izvedenu tabelu koja pristupa podacima iz više tabela, od kojih ste neke odvojeno uvezli. Saznali ste kako da uvezete podatke iz baze podataka, iz druge Excel radne sveske i kopiranjem podataka i nalepljivanjem u Excel.

Da bi podaci funkcionisali zajedno, morali ste da kreirate relaciju među tabelama koju Excel koristi za povezivanje redova. Saznali ste i da je za kreiranje relacija i traženje srodnih redova od suštinske važnosti da kolone iz jedne tabele budu povezane sa podacima iz druge.

Spremni ste za sledeće uputstvo iz ove grupe. Evo veze:

Proširivanje relacija modela podataka uz Excel 2013, Power Pivot i DAX

TEST

Želite da proverite koliko ste dobro zapamtili ono što ste pročitali? Ovo je prilika za to. Sledeći test ističe funkcije, mogućnosti ili zahteve koje ste proučavali u ovom uputstvu. Odgovore ćete pronaći na dnu stranice. Srećno!

1. pitanje: Zašto je važno konvertovati uvezene podatke u tabele?

A: Ne moraju se konvertovati u tabele jer se svi uvezeni podaci automatski pretvaraju u tabele.

B: Ako se uvezeni podaci konvertuju u tabele, oni će biti izuzeti iz modela podataka. Biće dostupni u izvedenim tabelama, programskom dodatku Power Pivot i alatki Power View samo ako se izuzmu iz modela podataka.

C: Ako uvezene podatke konvertujete u tabele, oni se mogu uključiti u model podataka i staviti na raspolaganje izvedenim tabelama, programskom dodatku Power Pivot i alatki Power View.

D: Uvezeni podaci ne mogu da se konvertuju u tabele.

2. pitanje: Koje od sledećih izvora podataka možete da uvezete u Excel i uključite u model podataka?

A: Access baze podataka, kao i mnoge druge baze podataka.

B: Postojeće Excel datoteke.

C: Sve što možete da kopirate i nalepite u Excel i oblikujete kao tabelu, uključujući tabele podataka na veb lokacijama, dokumente i sve ostalo što se može nalepiti u Excel.

D: Sve od navedenog

3. pitanje: Šta se dešava kad promenite redosled polja u izvedenoj tabeli u četiri oblasti „Polja izvedene tabele“?

A: Ništa – ne možete da promenite redosled polja kad ih postavite u oblasti „Polja izvedene tabele“.

B: Oblik izvedene tabele se menja u skladu sa rasporedom, ali to ne utiče na osnovne podatke.

C: Oblik izvedene tabele se menja u skladu sa rasporedom i svi osnovni podaci se trajno menjaju.

D: Osnovni podaci se menjaju i kreiraju se novi skupovi podataka.

4. pitanje: Koji uslov je potrebno ispuniti tokom kreiranja relacije među tabelama?

A: Nijedna tabela ne može da ima kolonu koja sadrži jedinstvene vrednosti koje se ne ponavljaju.

B: Jedna tabela ne sme biti deo Excel radne sveske.

C: Kolone se ne smeju konvertovati u tabele.

D: Ništa od navedenog nije tačno.

Rešenja testa

 1. Tačan odgovor: C

 2. Tačan odgovor: D

 3. Tačan odgovor: B

 4. Tačan odgovor: D

Napomene: Podaci i slike iz ove grupe uputstava zasnovani su na sledećim izvorima:

 • Skup podataka o olimpijskim igrama preduzeća Guardian News & Media Ltd.

 • Slike zastava iz izvora CIA Factbook (cia.gov)

 • Podaci o populaciji od Svetske banke (worldbank.org)

 • Piktogrami olimpijskih sportova autora Thadius856 i Parutakupiu

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×