Uslovi korišćenja

Informacije u ovom dokumentu, uključujući URL adrese i druge reference Internet Veb lokacija, podložne su promeni bez prethodnog obaveštenja. Ako nije drugačije naznačeno, primeri preduzeća, organizacija, proizvoda, imena domena, e-adresa, logotipa, osoba, mesta i događaja opisanih ovde su fiktivni. Ne postoji namera da se uspostavi veza sa bilo kojom stvarnim preduzećem, organizacijom, proizvodom, imenom domena, e-adresom, logotipom, osobom, mestima ili događajima, niti o njoj treba donositi takav zaključak. Poštovanje svih primenljivih zakona o autorskom pravu predstavlja odgovornost korisnika. Bez ograničavanja prava garantovanih autorskim pravom, nijedan deo dokumenta ne sme biti reprodukovan, uskladišten ni predstavljen u sistemu preuzimanja ili prenesen u bilo kom obliku ili na bilo koji način (elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način) za bilo koju svrhu bez izričite pismene dozvole korporacije Microsoft.

Korporacija Microsoft može da ima patente, aplikacije patenata, zaštitne znakove, autorska prava ili druga prava na intelektualnu svojinu koja se tiču teme ovog dokumenta. Osim u slučajevima koji su izričito navedeni u svakom ugovoru o licenciranju iz korporacije Microsoft, uređivanje ovog dokumenta vam ne daje licencu za ove patente, zaštite žigove, autorska prava ili drugu intelektualnu svojinu.

© 2007 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile i Wingdings su registrovani žigovi ili žigovi korporacije Microsoft u Sjedinjenim državama i/ili drugim državama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×