Uslovi licenciranja za Microsoft softver

MICROSOFT SKYPE ZA POSAO ZA WINDOWS PHONE

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između korporacije Microsoft (ili nekog njenog promotera u zavisnosti od toga gde živite) i vas. Pročitajte ih. Oni se primenjuju na softver koji je naveden iznad. Uslovi se takođe primenjuju na Microsoft

 • ispravke,

 • dodatke,

 • internet usluge i

 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako drugi uslovi ne prate ove stavke. Ako prate, primenjivaće se ti uslovi.

Preuzimanje ili korišćenje ovog softvera će značiti da prihvatate ove uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte koristiti ovaj softver.

Ako pristanete da poštujete ove uslove licenciranja, imate sledeća trajna prava.

1. INSTALACIJA I PRAVA KORIŠĆENJA.

  1. Instalacija i korišćenje. Možete da instalirate i koristite jednu kopiju softvera na najviše pet (5) Windows Phone uređaja koji su povezani sa Microsoft nalogom koji koristite za pristup Windows Phone prodavnici / lokaciji Marketplace.

  2. Ovaj softver zahteva vezu sa računarskim sistemom na kojem se izvršavaju valjano licencirane kopije sistema Microsoft Skype za posao ili Microsoft Skype za posao Online preko bežične mreže zasnovane na internetu. Ažuriranja ili nadogradnje sistema Microsoft Skype za posao Server mogu biti potrebne da bi se ostvarila puna funkcionalnost. Neke funkcije možda neće biti dostupne u svim zemljama.

  3. Programi nezavisnih proizvođača. Softver može da uključuje programe nezavisnih proizvođača za koje vam Microsoft, a ne nezavisni proizvođač, dodeljuje licencu u okviru ovog ugovora. Ako postoje obaveštenja za program nezavisnog proizvođača, ona su uključena samo da biste se vi informisali.

2. MOŽE BITI POTREBAN INTERNET PRISTUP.

Možda ćete imati troškove u vezi sa internet pristupom, prenosom podataka i drugim uslugama shodno uslovima tarifnog plana za prenos podatka i drugih ugovora koje imate sa svojim mrežnim operaterom zbog upotrebe softvera. Sami ste odgovorni za sve troškove prema mrežnom operateru.

3. USLUGE ZASNOVANE NA INTERNETU.

Korporacija Microsoft pruža usluge zasnovane na internetu uz softver. Ona može da ih promeni ili otkaže u bilo kom trenutku.

  1. Pristanak na usluge zasnovane na internetu ili bežične usluge. Softver može da se poveže sa bežičnim uslugama zasnovanim na internetu. Vaša upotreba softvera služi kao pristanak na prenos standardnih informacija o uređaju (uključujući, između ostalog, tehničke informacije o uređaju, sistemu i aplikacijama, kao i periferijskim uređajima) za bežične usluge zasnovane na internetu. Ako ste dobili i druge uslove u vezi sa upotrebom ovih usluga, primenjivaće se i ti uslovi.

  2. Zloupotreba usluga zasnovanih na internetu. Ne smete da koristite nijednu uslugu zasnovanu na internetu na bilo koji način koji bi mogao drugima da ošteti ili ugrozi njeno korišćenje ili bežičnu mrežu. Takođe ne smete da koristite uslugu da biste pokušali da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podatku, nalogu ili mreži na bilo koji način.

4. OPSEG LICENCE.

Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor vam samo pruža neka prava na korišćenje softvera. Korporacija Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim ako vam zakon ne pruža veća prava uprkos ovom ograničenju, softver možete da koristite samo na način koji ovaj ugovor izričito dozvoljava. Pri tom morate poštovati sva tehnička ograničenja softvera koja vam dozvoljavaju da ga koristite samo na određeni način. Ne smete da

 • zaobilazite tehnička ograničenja softvera;

 • vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim i jedino u meri u kojoj zakon to izričito dozvoljava, uprkos ovom ograničenju;

 • napravite više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili što dozvoljava zakon, uprkos ovom ograničenju;

 • objavite softver da bi ga drugi kopirali;

 • iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver ili

 • prenosite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće lice.

5. DOKUMENTACIJA.

Ako je dokumentacija obezbeđena uz softver, možete kopirati i koristiti dokumentaciju samo za vaše interne, referentne svrhe.

6. PRENOS NA DRUGI UREĐAJ.

Možete da deinstalirate softver i instalirate ga na drugom uređaju koji koristite. Ovo ne smete da radite da biste delili ovu licencu između uređaja na način koji prevazilazi opseg ovog ugovora.

7. OGRANIČENJA IZVOZA.

Softver podleže zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Država. Morate poštovati sve domaće i međunarodne zakone i propise o izvozu koji se primenjuju na softver. Ovi zakoni obuhvataju ograničenje odredišta, krajnjih korisnika i krajnje upotrebe. Dodatne informacije pronaći ćete na lokaciji http://www.microsoft.com/exporting.

8. USLUGE PODRŠKE.

Pošto se ovaj softver obezbeđuje „kakav jeste“, nećemo pružati usluge podrške za njega. Vaš proizvođač telefona i mobilni operater nisu odgovorni za pružanje usluga podrške za ovaj softver.

9. CELOKUPNOST UGOVORA.

Ovaj ugovor i uslovi za dodatke, ažuriranja, usluge zasnovane na internetu i usluge podrške koje koristite predstavljaju ceo ugovor za softver i usluge podrške.

10. PRIMENLJIVI ZAKON.

  1. Sjedinjene Države. Ako ste aplikaciju nabavili u Sjedinjenim Državama, zakon države Vašington reguliše tumačenje ovog ugovora i primenjuje se na tužbe koje nastanu zbog kršenja ovog ugovora, bez obzira na sukob zakonskih načela. Zakoni države gde živite regulišu sve ostale tužbe, što obuhvata i tužbe zbog kršenja državnog zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju građanskopravnog delikta.

  2. Kanada. Ako ste softver kupili u Kanadi, zakoni provincije u kojoj živite će upravljati tumačenjem ovog ugovora, tužbama zbog njegovog kršenja i svi drugim tužbama (uključujući zaštitu potrošača, nepoštenu konkurenciju i prekršaje), bez obzira na principe sukoba zakona.

  3. Van Sjedinjenih Država. Ako ste softver nabavili u nekoj drugoj zemlji, primenjuju se zakoni te zemlje.

11. PRAVNO DEJSTVO.

Ovaj ugovor opisuje izvesna zakonska prava. Moguće je da imate i druga prava po zakonima zemlje gde živite. Takođe možete da imate prava u odnosu na lice od kojeg ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava koja imate po zakonima zemlje u kojoj živite ako to dati zakoni ne dozvoljavaju.

12. ODRICANJE GARANCIJE. SOFTVER SE LICENCIRA „KAKAV JESTE“, „SA SVIM GREŠKAMA“ I „KAKO JE DOSTUPAN“. VI SNOSITE RIZIK NJEGOVOG KORIŠĆENJA. KORPORACIJA MICROSOFT I MOBILNI OPERATER PREKO ČIJE MREŽE SE SOFTVER DISTRIBUIRA, KAO I SVI NAŠI PROMOTERI I DOBAVLJAČI („OBUHVAĆENA LICA“) NE DAJU IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA NITI USLOVE POD OVIM SOFTVEROM ILI U VEZI S NJIM. CELOKUPAN RIZIK KOJI SE ODNOSI NA KVALITET I PERFORMANSE SOFTVERA SNOSITE VI. AKO SE ISPOSTAVI DA JE SOFTVER NEISPRAVAN, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH NEOPHODNIH SERVISIRANJA ILI POPRAVKI. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽETE IMATI DODATNA POTROŠAČKA PRAVA KOJA OVAJ UGOVOR NE MOŽE DA PROMENI. U MERI DOPUŠTENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, OBUHVAĆENA LICA ISKLJUČUJU PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI USLOVE, UKLJUČUJUĆI ONE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA.

ZA AUSTRALIJU – IMATE ZAKONSKE GARANCIJE PREMA AUSTRALIJSKOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA I NIŠTA U OVIM USLOVIMA NIJE PREDVIĐENO DA UTIČE NA TA PRAVA.

13. OGRANIČENJE I IZUZIMANJE PRAVNIH LEKOVA I OŠTEĆENJA. U MERI U KOJOJ ZAKON TO NE ZABRANJUJE, OD KORPORACIJE MICROSOFT MOŽETE DOBITI POVRAĆAJ SAMO ZA DIREKTNA OŠTEĆENJA U IZNOSU NE VEĆEM OD JEDNOG AMERIČKOG DOLARA (USD 1,00). SLAŽETE SE DA NEĆETE TRAŽITI POVRAĆAJ ZA DRUGA OŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNE ŠTETE, ŠTETE ZBOG IZGUBLJENOG PROFITA, SPECIJALNE, INDIREKTNE ILI NENAMERNE ŠTETE NI OD JEDNOG DRUGOG OBUHVAĆENOG LICA.

Ovo ograničenje se primenjuje:

 • na sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (što obuhvata i kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili u njihovim programima i

 • na tužbe vezane za kršenje ugovora, jemstava, garancija ili uslova; zaštitu potrošača; obmane; nepoštenu konkurenciju; striktnu odgovornost, nepažnju, lažno predstavljanje, izostavljanje, prestup ili drugi delikt; kršenje statuta ili propisa; odnosno nepravedno bogaćenje; sve u meri u kojoj to dozvoljava primenljivi zakon.

Ovo ograničenje takođe se primenjuje čak i ukoliko

 • popravka, zamena, ili refundacija za softver ne nadoknađuje u potpunosti vaše gubitke; odnosno

 • obuhvaćeno lice je upoznato ili je trebalo da bude upoznato sa mogućnošću nastanka štete.

Gorenavedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne važi za vas jer vaša zemlja možda ne dozvoljava izuzimanje ili ograničavanje nenamernih, posledičnih ili drugih šteta.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×