Uvod u objavljivanje predloška obrasca

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Nakon što završite Dizajniranje predloška obrasca, morate da sačuvate i objavite predložak obrasca tako da korisnici mogu da popune obrasce koji se zasnivaju na njemu.

U ovom članku

Kako funkcioniše objavljivanje

Kada objavite predložak obrasca, prvo čuvanje predloška obrasca, a zatim koristite čarobnjak za objavljivanje da distribuirate predložak obrasca korisnika. Čarobnjak za objavljivanje menja predložak obrasca za distribuciju tako što ćete dodati lokaciju za objavljivanje i uputstva za obradu, tako da korisnici mogu da otvorim obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Instrukcije za obradu omogućavaju obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku da automatski ažurirati ako izvršite promene u predložak obrasca nakon objavljivanja. Kada korisnik otvori obrazac, Microsoft Office InfoPath preuzima predložak obrasca sa lokacije koja je navedena u instrukcijama za obradu na računaru korisnika, a zatim InfoPath kreira obrazac koji je zasnovan na tom predlošku. Ako korisnik sačuva obrazac, a zatim ga kasnije otvori, InfoPath poredi verziju predloška obrasca na računaru korisnika sa verzije predloška obrasca koji je naveden u obrada uputstva. Ako je verzija na lokaciji navedena u instrukcijama za obradu novija od verzije na računaru korisnika, InfoPath preuzima noviju verziju predloška obrasca i zatim ažurira obrazac sa novom verzijom predloška obrasca.

Posle izmene predloška obrasca sa lokacije za objavljivanje i uputstva za obradu, čarobnjak čuva izmenjeni predložak obrasca na lokaciju za objavljivanje koju navedete. Možete da objavite predložak obrasca na sledećim lokacijama:

 • Serveru sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services    Kada objavite predložak obrasca na serveru na kojem je pokrenut Microsoft Windows SharePoint Services, možete da uradite jednu od dve stvari: možete da objavite predložak obrasca u biblioteci dokumenata, gde će se koristiti kao predložak za sve dokumente koje korisnici popunjavati u tom u biblioteci dokumenata. Ili možete da objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije. To znači da se predložak obrasca možete koristiti kao predloška u više kolekcija lokacija.

 • Na serveru na InfoPath Forms Services    Možete da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services. Predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem omogućite korisnicima bez InfoPath da popunjavaju obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca pomoću Veb pregledača.

 • Kao deo e-poruke    Možete da objavite predložak obrasca tako što ćete poslati u e-poruku korisnicima. Korisnicima možete da otvorite e-poruku i popunite obrazac.

 • Deljene mrežne fascikle    Možete da objavite predložak obrasca na deljenu mrežnu fasciklu koje korisnici mogu da pristupe. Vaši korisnici možete idite do deljene fascikle i kreirajte obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca.

  Napomena: Ova funkcija zamenjuje funkcionalnost u programu Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 koje vam omogućavaju objavljivanje predloška obrasca na Veb serveru.

 • Kao datoteke    Ako imate Microsoft Visual Studio .NET 2003 ili Microsoft Visual Studio 2005 instaliran na vašem računaru, možete da objavite predložak obrasca kao datoteke koja je uskladištena na deljenu mrežnu fasciklu. Korisnici moći da preuzmu i pokrenu datoteku da biste instalirali i registruje predložak obrasca na svom računaru. Ako nemate Visual Studio, možete da objavite predložak obrasca na deljenu mrežnu lokaciju i pomoću programa InfoPath kreirati datoteku skripte koja registruje predložak obrasca. Korisnik može da preuzmite predložak obrasca i skriptu, a zatim pokrenite skriptu za registraciju predloška obrasca.

Kada korisnik želi da popunite obrazac po prvi put, on ili ona ide na lokaciju na kojoj je predložak obrasca objavljen i otvara obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca. Stoga, je važno da korisnici imaju pristup na lokaciju gde možete objaviti predložak obrasca. Kada korisnik kreira novi obrazac, InfoPath skladišti (ili kešira) predložak obrasca na računaru korisnika. Ovo omogućava korisniku da popunite obrazac, čak i kad radite van mreže. Ako korisnik sačuva obrazac i zatim ga kasnije da biste završili ga popuniti otvori ili otvara drugi prazan obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca, InfoPath određuje ako korisnikov računar povezan sa objavljenoj lokaciji predloška obrasca. Ako postoji veza, InfoPath proverava da li sve ispravke u predložak obrasca primenjuje te ispravke, a zatim otvara obrazac. Ako ne postoji veza, InfoPath otvara obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca koji je uskladišten na računaru korisnika.

Objavljivanje predloška obrasca nije ista kao čuvanje predloška obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate da biste sačuvali ono što radite, kao i kada sačuvate datoteku na svoj računar. Sledeća tabela prikazuje različite opcije koje imate za čuvanje predloška obrasca.

Komanda

Opis

Kada se koristi

Sačuvaj

Čuva predložak obrasca na trenutnoj lokaciji, pod istim imenom. Ako menjate predložak obrasca koji je već objavljen u biblioteci dokumenata na serveru sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, InfoPath vam omogućava da sačuvate predložak obrasca samo na lokaciji osim lokacije za objavljivanje.

Izaberite ovu komandu da biste sačuvali izmene prilikom dizajniranja predloška obrasca. Ako menjate objavljeni predložak obrasca, kliknite na komandu Sačuvaj kao da biste sačuvali predložak obrasca na novu lokaciju.

Sačuvaj kao

Čuva predložak obrasca na novu lokaciju ili na istoj lokaciji, ali pod novim imenom. Ako menjate predložak obrasca koji je već objavljen, kliknuti na dugme Sačuvaj kao neće ažurirati objavljeni predložak obrasca.

Kliknite na ovu komandu kada treba da promenite kopiju predloška obrasca.

Sačuvaj kao izvorne datoteke

Čuva predložak obrasca na novoj lokaciji kao skup datoteke obrasca umesto kao .xsn datoteku.

Kliknite na ovu komandu kada treba da promenite predložak obrasca pojedinačne datoteke; na primer, ako želite da ažuriranje datoteke resursa uključeni u predložak obrasca. U većini slučajeva, nećete morati da biste radili sa pojedinačne datoteke predloška obrasca.

Napomena: Čarobnjak za objavljivanje uvek bi trebalo da koristite kada želite da distribuirate predložak obrasca korisnika.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem

U starijim verzijama programa Microsoft Office InfoPath, korisnici potrebne InfoPath instaliran na računaru kako biste popunjavaju obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca. U Office InfoPath 2007, možete da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem čiji se obrasci mogu popunjavati u Veb pregledaču ili u programu InfoPath. Da biste dozvolili korisnicima da popunjavanje obrasca u Veb pregledaču, možete da objavite predložak obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services.

Napomena: Predložak obrasca koji sadrži kôd nije moguće direktno objaviti na serveru na InfoPath Forms Services. Predložak obrasca koji sadrži prilagođeni kôd iz više razloga, uključujući serverom, bezbednost i performanse zahteva odobrenje administratora pre nego što to može biti povezan sa bibliotekom dokumenata ili dostupan kao Veb aplikacije. Objavite predložak obrasca koji sadrži kôd na deljenu mrežnu lokaciju, a zatim administrator otprema predložak obrasca na server.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca sa nivoom bezbednosti potpuna pouzdanost

Obrasce koji su dozvoljeni pun pristup sistemske resurse, kao što je datoteka na računaru ili drugih postavki, nazivaju se potpuno pouzdani obrasci. Potpuno pouzdani obrazac se kreira iz predloška obrasca koji je digitalno potpisan pouzdanim certifikatom ili je instaliran na računaru korisnika. Predložak obrasca koji je digitalno potpisan pouzdanim certifikatom ne mora da bude instaliran ili registrovan na računaru korisnika. Ova vrsta predloška obrasca mogu da se distribuiraju kao priloga u e-poruci ili korisnika možete da preuzmete ovaj predložak obrasca iz biblioteke dokumenata ili deljene mrežne fascikle.

Potpuno pouzdani obrasci mogu da pristupe informacijama koje su uskladištene u samom obrascu, kao i informacije iz bilo kog od sledećih lokacija:

 • Isti domen kao obrasca

 • Svi drugi domeni koje mogu da pristupe obrasca

 • Sve datoteke i postavke na računaru na kojem je osoba popunite obrazac može da pristupi

Objavljivanje predloška obrasca sa nivoom bezbednosti potpuna pouzdanost, možete da uradite nešto od sledećeg:

 • Možete da digitalno potpišete predložak obrasca certifikatom od pouzdani autoritet za izdavanje certifikata i zatim objaviti predložak obrasca na deljenu mrežnu lokaciju. Korisnici tada mogu da otvore predložak obrasca sa deljene mrežne lokacije.

 • Ako imate Visual Studio .NET 2003 ili Visual Studio 2005, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje da biste kreirali instalacioni paket koji instalira i registruje predložak obrasca na računarima korisnika. Korisnik sa administratorska prava na računaru možete zatim pokrenite paket za instalaciju da biste instalirali i registruje predložak obrasca.

 • Ako nemate Visual Studio .NET 2003 ili Visual Studio 2005, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje za objavljivanje predloška obrasca na deljenu mrežnu lokaciju i da biste kreirali skriptu za registraciju predloška obrasca na računarima korisnika. Korisnik sa odgovarajućim pravima na računaru možete kopirajte obe datoteke na računar i zatim pokrenite skriptu za registraciju predloška obrasca.

Vrh stranice

Slanje predloška obrasca u e-poruci

Možete da koristite čarobnjak za objavljivanje da distribuirate predložak obrasca korisnika u e-poruci. Korisnici koji imaju Microsoft Office Outlook 2007 i InfoPath instaliran na računaru mogu da popune obrazac direktno u e-poruku kada prvi put otvori e-poruku. Korisnici sa starijim verzijama programa Outlook ili drugih aplikacija e-pošte primiti e-poruku pomoću predloška obrasca i obrasca kao priloge. Ovi korisnici prvo moraju da kliknite na dugme prilog sa predloškom obrasca da biste instalirali predloška obrasca na računarima. Nakon instalacije predloška obrasca, korisnici mogu da otvore prilog u e-poruku za popunjavanje obrasca u programu InfoPath obrasca.

Ako predložak obrasca mora da pristupi sistemskim resursima na računaru korisnika ili šaljete predložak obrasca korisnicima u nekom drugom domenu, trebalo bi da digitalno potpišete predložak obrasca certifikatom od pouzdani autoritet za izdavanje certifikata pre objavljivanja. Korisnici iz drugog domena mogu naići na greške ako otvore predložak obrasca bez certifikata.

Vrh stranice

Menjanje ili premeštanje objavljenog predloška obrasca

Ako menjate predložak obrasca nakon objavljivanja, a ima postojećih obrazaca zasnovanih na ovom predlošku obrasca, promene koje izvršite u predložak obrasca će se odraziti na postojeće obrasce. Na primer, ako izbrišete odeljak u predlošku obrasca koja sadrži tabelu, ta tabela i svi podaci u toj tabeli biće izbrisani u svim postojeće obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca. To može da dovede do gubitka podataka. Stoga, trebalo bi da planirate da biste testirali promene koje izvršite u obrazac predložak da biste utvrdili dejstvu na postojeće obrasce.

Da biste izmenili predložak obrasca koji je objavljen, izmenite radnu kopiju predloška obrasca. Radna kopija je verzija koja je uskladištena na računaru ili u programu za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe. Kada izmenite radnu kopiju, možete da je objavite na lokaciju za objavljivanje. Ako nemate radnu kopiju predloška obrasca, možda ćete moći da biste dobili kopiju sa lokacije za objavljivanje, a zatim sačuvate tu kopiju na lokaciji koja nije lokacije za objavljivanje. Posle izmene radnu kopiju predloška obrasca, koristite čarobnjak za objavljivanje da objavite predložak obrasca na originalnoj lokaciji za objavljivanje. Čarobnjak za objavljivanje zamenjuje postojeću verziju predloška obrasca na lokaciji za objavljivanje sa u izmenjenu verziju. Zato što InfoPath određuje identitet predloška obrasca koji je zasnovan na njegovo ime i lokaciju, važno je ne da promenite kada ponovo objavite predložak obrasca.

Ako želite da premestite objavljeni predložak obrasca na drugu lokaciju, možete da objavite radnu kopiju predloška obrasca na novu lokaciju. Pre nego što objavite predložak obrasca na novu lokaciju, možda ćete morati da izmenite tako da odražava na novu lokaciju. Na primer, možda ste promenili na lokacijama sa spoljnim izvorima podataka koristi vaš predložak obrasca. Treba da ažurirate podatke za povezivanje sa novim lokacijama za spoljnih izvora podataka pre nego što objavite predložak obrasca na novu lokaciju.

Ako ima postojećih obrazaca zasnovanih na objavljeni predložak obrasca, potrebno je da se povežete postojeće obrasce predložak obrasca koji objavljujete na novoj lokaciji. Ako to ne uradite, korisnici možda ćete moći da otvorite svoje postojeće obrasce.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×