Veb pregledač kompatibilnosti u programu InfoPath Forms Services

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

InfoPath Forms Services je server tehnologija koja korisnicima omogućava da popunite Microsoft Office InfoPath obrazaca pomoću Veb pregledača. Korisnici ne morate InfoPath instaliran na računaru da bi popunjavanje InfoPath obrasca, niti je potrebno da preuzmu neki dodatni sa Veba. Sve je korisnicima potrebno jeste pregledač, kao što je Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ili Firefox.

Ovaj članak navodi pregledačima koji su kompatibilni sa InfoPath Forms Services. Pored toga, ovaj članak navodi funkcije koje su podržane u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem, funkcije koje ne mogu koristiti u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem i razlike u ponašanju koje mogu da se jave kad obrasce koji su zasnovani na predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem su prikazane u različite pregledače.

U ovom članku

Veb pregledači koji su kompatibilni sa InfoPath Forms Services

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Napomena: Ako određeni pregledač verzija nije naveden u sledećoj tabeli, nije podržana. Na primer, ne postoji podrška za starije pregledače, uključujući Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer za Macintosh i verzije pregledača nezavisnih proizvođača koje su starije od onih koji su navedeni u sledećoj tabeli. Iako je moguće da obrazaca omogućenih za pregledač možda ispravno funkcionišu u ovih pregledača, obrazaca omogućenih za pregledač da su testirali samo sa verzije pregledača koji su navedeni u sledećoj tabeli.

Sledeća tabela prikazuje određenim pregledačima koji su kompatibilni sa InfoPath Forms Services.

Pregledač

Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Program Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitni)

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitni)

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Firefox 1.5

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Mozilla 1.7

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Netscape 7.2

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Netscape 8.1

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Safari 2.0

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Puna podrška“

1Includes operativni sistem Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000.

Vrh stranice

InfoPath funkcije koje su podržane u InfoPath Forms Services

Većina InfoPath kontrole i funkcije funkcionisati na isti način bez obzira na to da li su korisnici popunjavanje obrasca u programu Internet Explorer, Firefox, Safari ili neki drugi podržani pregledač. Međutim, isti obrazac može prikazati drugačije u različite pregledače. Ove vizuelne razlike mogu biti vezuje na način da različite pregledače podržavaju Web tehnologije, kao što su Hypertext Markup Language (HTML), kaskadne liste stilova (CSS) i JavaScript.

Pored toga, postoje neke kontrole i funkcije koje su u potpunosti podržane samo u pregledačima koji podržavaju Microsoft ActiveX tehnologije, kao što su Internet Explorer 6.0 ili Internet Explorer 7.0. U ostalim pregledačima, te funkcije možda se ponašaju drugačije ili imate ograničenu funkcionalnost.

Podrška za kontrole obrasca

U sledećoj tabeli možete da koristite da biste utvrdili da li određene InfoPath kontrole podržava InfoPath Forms Services.

U nekim slučajevima, čak i ako kontrola podržava InfoPath Forms Services, je možda neće funkcionisati na isti način u svim pregledačima. Na primer, možete da koristite za obogaćeni tekst u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem. Međutim, korisnici vide samo pun opseg opcije oblikovanja obogaćenog teksta prilikom popunjavanja obrasca u programu Internet Explorer.

Slično tome, kada korisnici pregledaju obrasca u pregledaču na mobilnom uređaju, neke se pojavljuju kontrole drugačije nego u pregledač za stone računare, a neke kontrole se zanemaruju potpuno. Na primer, iako možete da koristite kontrolu priloga datoteke u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem, ova kontrola se neće pojaviti kada obrazac se prikazuje u pregledača za mobilne uređaje. Više informacija o optimizuje obrazac predloške za korišćenje na mobilnim uređajima, pogledajte u vezama Takođe pogledajte na vrhu ovog članka.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Kontrola InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Okvir za tekst

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Polje za potvrdu

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Dugme

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Polje za izraz

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Okvir sa listom

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Okvir padajuće liste

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Koji se ponavljaju

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Hyperlink

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Dugme opcije

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Opcionalni odeljak

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Ponavljajuća tabela

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Kontrola priloga datoteke

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Birača datuma 1

Ikona „Delimična podrška“

Ikona „Delimična podrška“

Obogaćeni tekst polje 2

Ikona „Delimična podrška“

Ikona „Bez podrške“

ActiveX kontrola

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Kontrola liste sa znakovima za nabrajanje

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Izbor grupe

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Izbor odeljka

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Combo box

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Horizontalnu ponavljajuću tabelu

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Horizontalna oblast

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Kontrola slike perom

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Kontrole mastera/detalja

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Okvir sa listom za višestruki izbor

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Numerisane liste kontrola

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Kontrola slike

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Kontrola običnog liste

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Grupa koja se ponavlja izbora

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Rekurzivne koji se ponavljaju

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Oblast pomeranja

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Vertikalna oznaka

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

1Although možete da koristite birači datuma u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem ikonu kalendara i iskačući kalendar se pojavljuju samo u podržanim verzijama programa Internet Explorer. U ostalim pregledačima birača datuma se pojavljuje kao okvira za tekst, ali oblikovanje datuma opcije i dalje podržava.

2You ne možete da omogućite ugrađene slike ili navedite delimične opcije oblikovanja obogaćenog teksta za kontrole okvira za obogaćeni tekst u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Takođe, pun opseg opcija za oblikovanje obogaćenog teksta su dostupne samo u podržanim verzijama programa Internet Explorer. Moguće je da korisnicima da uređuju tekst u okvir za obogaćeni tekst u bilo kom podržani pregledač, ali opcije oblikovanja nisu dostupne, uključujući promena boje teksta i oblikovanje znakova.

Vrh stranice

Podrška za funkcije poslovne logike

Možete da koristite opcije poslovne logike u predlošku obrasca da biste sprečili grešaka pri unosu podataka i da biste automatizovali radnje u obrascu za korisnika. Kada koristite InfoPath opcije kao što su validacija podatakauslovno oblikovanjei pravila, možete definisati uslove i radnje koje će automatski izvršavati zadatke koji su zasnovani na događaje, kao što su otvaranje ili zatvaranje obrasca, ili vrednosti koje su unete u obrazac predložak.

Sledeća tabela prikazuje nivo kojem određene InfoPath poslovne logike podržava funkcije kompatibilne pregledače.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Funkcije programa InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Formula 1

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Validacija podataka

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Pravila

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Uslovno oblikovanje 2

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Delimična podrška“

Uloge korisnika

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

1Except xdXDocument:get-uloga, pozicijei poslednji funkcije.

Podržani su 2 in pregledači mobilnih uređaja, neke funkcije za uslovno oblikovanje, kao što su sakrivanje kontrole na osnovu uslova koji se javljaju u obrascu. Međutim, nije moguće da koristi uslovno oblikovanje da biste promenili izgled kontrolu na osnovu uslova u obrascu. Na primer, ne možete da koristite uslovno oblikovanje da biste promenili boju teksta u kontroli.

Vrh stranice

Podrška za bezbednosne funkcije

Sledeća tabela prikazuje nivo kojem određene InfoPath bezbednost podržava funkcije kompatibilne pregledače.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Funkcije programa InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Nivo bezbednosti domena

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Nivo bezbednosti potpuna pouzdanost

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Ograničenim nivoom bezbednosti

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Digitalni potpisi 1

Ikona „Delimična podrška“

Ikona „Bez podrške“

Zaštita dizajna obrasca

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Mogućnost da biste onemogućili Čuvanje, Štampanjei druge komande

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Information Rights Management (IRM)

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

1Digital potpisi nisu podržane u predložaka obrazaca omogućenih za pregledač koji se prikazuju u pregledači mobilnih uređaja. Pored toga, u računare pregledače, nije moguće za korisnike za digitalno potpisivanje čitavog obrasca. Međutim, možete da dizajnirate predložak obrasca tako da korisnici mogu digitalno potpisivanje jednog ili više odeljaka u obrascu. Da biste to uradili, morate da omogućite digitalne potpise za kontrolu odeljak. Takođe, mada korisnici mogu prikazati digitalne potpise za obrasca na bilo koji podržani pregledač, oni mogli digitalno da potpišete odeljke obrasca samo u podržanim verzijama programa Internet Explorer.

Vrh stranice

Podrška za podatke za povezivanje

Podaci za povezivanje je dinamičku vezu između obrasca i izvor podataka koje skladišti ili obezbeđuje podatke za taj obrazac.

Sledeća tabela prikazuje nivo na koji podaci za povezivanje InfoPath su podržani u predložaka obrazaca omogućenih za pregledač.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Funkcije programa InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Izvršavanje upita nad podacima iz XML datoteke ili URL adresu koja vraća XML

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Izvršavanje upita nad podacima iz Microsoft Windows SharePoint Services liste ili biblioteke

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Izvršavanje upita nad podacima iz Microsoft SQL Server baze podataka

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Izvršavanje upita nad podacima iz Microsoft Office Access baze podataka

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Izvršavanje upita nad podacima iz Veb usluge

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Izvršavanje upita nad podacima pomoću data connection datoteke u biblioteci za povezivanje podataka

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Sledeća tabela prikazuje kako na nivo koji InfoPath funkcije za prosleđivanje obrazaca podržava kompatibilne pregledače.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Funkcije programa InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Prosleđivanje podataka kao e-poruke

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Prosleđivanje podataka u SharePoint biblioteci 1

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Prosleđivanje podataka Microsoft SQL Server bazom podataka

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Prosleđivanje podataka u programu Microsoft Access baze podataka

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Prosleđivanje podataka u Web uslugu 2

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Prosleđivanje podataka u Web aplikaciju koja prihvata HTTP POST prosleđivanja

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Prosleđivanje podataka pomoću data connection datoteke u biblioteci za povezivanje podataka

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

1Data mogu proslediti u SharePoint biblioteci, ali podaci se ne mogu proslediti na listu.

2 ne možete da konfigurišete podatke za povezivanje u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem da biste dozvolili korisnicima da prosledi promena informacija o zajedno sa podataka obrasca Web usluzi koje prihvata Microsoft ADO.NET DataSet. Informacije o promenama sastoji se od izmene koje korisnik da unesete podatke koji su uskladišteni u bazi podataka. Bazu podataka koristi Veb usluge za povezivanje korisnika u bazi podataka. ADO.NET promena informacije možete koristiti da biste odredili kako biste ažurirali podatke u bazi podataka.

Vrh stranice

Podrška za popunjavanje obrazaca funkcije

Sledeća tabela prikazuje nivo kojem InfoPath vezane za popunjavanje obrazaca podržava funkcije kompatibilne pregledače.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Funkcije programa InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Prosledite funkcija

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Sačuvaj funkcije 1

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Funkcija štampanja

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Objedinjavanje podataka iz većeg broja obrazaca

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Izvoz podataka u programu Microsoft Office Excel

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Izvoz podataka u Web

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Podrška za pisanje perom

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Podrška van mreže

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Pronalaženje i zamena teksta

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Funkcije automatskog dovršavanja 2

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Provera pravopisa

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Automatsko čuvanje, automatsko spasavanje ili pad otkrivanja funkcije

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Prilagođena okna zadataka

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Programski dodatak meniji

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

1 u obrascu omogućenih za pregledač, korisnici mogu da kliknu dugmad " Sačuvaj ili Sačuvaj kao " da biste sačuvali obrasce u SharePoint biblioteci. Međutim, ne mogu da sačuvaju obrasce na lokaciji na računarima. Pored toga, korisnici koji prikazuju obrazaca u pregledača za mobilne uređaje ne vidite dugmad Sačuvaj ili Sačuvaj kao .

2 in pregledači osim programa Internet Explorer, funkcija automatskog dovršavanja nije dostupna, čak i ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Omogući automatsko dovršavanje za kontrolu.

Vrh stranice

Podrška za prikaz povezane funkcije

Sledeća tabela prikazuje nivo kojem InfoPath vezane za prikaz podržava funkcije kompatibilne pregledače.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

InfoPath 20 07 funkcija

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Više prikaza

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Prikazi samo za čitanje

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Delimična podrška“

Štampanje prikaza

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Word prikaze za štampanje 1

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Štampanje više prikaza odjednom 2

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Štampanje prelome stranica, zaglavlja ili podnožja

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

Štampanje prikaza 1Microsoft Office Word nisu podržane u predložaka obrazaca omogućenih za pregledač. Možete da objavite predložak obrasca da biste InfoPath Forms Services bez uklanjanja Word prikaz za štampanje. Međutim, kada korisnici odštampaju obrazac, Veb pregledač zanemaruje postavke štampanja prikaza Word.

2izvorne Štampanje više prikaza funkcija nije podržana u predložaka obrazaca omogućenih za pregledač. Možete da objavite predložak obrasca da biste InfoPath Forms Services bez menjanja sve opcije u dijalogu Štampanje više prikaza . Međutim, kada korisnici odštampaju obrazac, Veb pregledač koristi samo za čitanje prikaz trenutnog prikaza za štampanje svrhe, umesto da štampanje više prikaza.

Vrh stranice

Podrška za programiranje funkcije

Da biste kreirali prilagođenu poslovnu logiku u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem projektantima možete da koristite InfoPath kontrolisani kôd objektni model. Kada primenjen na serveru na InfoPath Forms Services, ovaj logikom poslovnih radi u oba u pregledaču i u programu InfoPath. Sledeća tabela prikazuje nivo kojem InfoPath programiranje podržava funkcije kompatibilne pregledače.

Ikona „Puna podrška“ = puna podrška Ikona „Delimična podrška“ = delimična podrška Ikona „Bez podrške“ = ne postoji podrška

Funkcije programa InfoPath 2007

Na radnoj površini pregledači

Pregledači mobilnih uređaja

Kontrolisani kôd 1

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Za izvršavanje skripti 2

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

COM programski dodaci

Ikona „Bez podrške“

Ikona „Bez podrške“

1 u predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, kontrolisani kôd mora biti zasnovana na InfoPath kontrolisani kôd objektnom modelu koji je obezbedilo Microsoft.Office.InfoPath prostor za ime. Podskup članovi Microsoft.Office.InfoPath prostor za ime obezbeđuje funkcije, kao što je Information Rights Management (IRM), koje nisu podržane na serveru. Za više informacija o tome koji objekat modela članovi podržani i koji nisu podržani, pogledajte u vezama Takođe pogledajte na vrhu ovog članka.

2Any koda koji je napisan VBScript, JScript ili kompatibilan sa programom InfoPath 2003 objektnog modela koji obezbeđuje članovi Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust prostora za ime nije podržana na serveru.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×