Upravljajte zakazanim obavezama, planovima, budžetima – lako uz Microsoft 365

XML za neupućene

Možda ste čuli za proširivi jezik za označavanje (XML), kao i za mnogo razloga zašto bi vaša organizacija trebalo da ga koristi. Ali, šta je tačno XML? U ovom članku su objašnjene osnovne stvari o XML-u – šta je to i kako funkcioniše.

U ovom članku

Kratak pregled obeležavanja, označavanja i oznaka

Kako znamo da je nešto XML?

Reč-dve o dobro oblikovanim podacima

Kratak prikaz šema

Kratak prikaz transformacija

Pogled na XML u sistemu Microsoft Office

Kratak pregled obeležavanja, označavanja i oznaka

Da biste razumeli XML, pomaže da razumete ideju obeležavanja podataka. Ljudi prave dokumente vekovima i isto toliko ih obeležavaju. Na primer, nastavnici u školama stalno obeležavaju učeničke zadatke. Govore učenicima da premeštaju pasuse, jasnije formulišu rečenice, ispravljaju slovne greške i tako dalje. Obeležavanjem dokumenta definišemo strukturu, značenje i vizuelni izgled informacija u njemu. Ako ste ikada koristili funkciju „Prati promene“ u programu Microsoft Office Word, koristili ste računarski oblik obeležavanja.

U računarstvu se „obeležavanje“ razvilo u „označavanje“. Označavanje je proces upotrebe kodova koji se nazivaju oznake (ili ponekad tokeni) da bi se definisala struktura, vizuelni izgled i – u slučaju XML-a – značenje podataka.

HTML kôd za ovaj članak predstavlja dobar primer računarskog označavanja na delu. Ako ga pogledate (u pregledaču Microsoft Internet Explorer kliknite desnim tasterom miša na stranicu, a zatim izaberite stavku Prikaži izvor), videćete kombinaciju čitljivog teksta i Hypertext Markup Language (HTML) oznaka, kao što su <p> i <h2>. Oznake u HTML i XML dokumentima lako je prepoznati jer se nalaze u uglastim zagradama. U izvornom kodu ovog članka HTML oznake imaju različite funkcije, na primer definišu početak i kraj svakog pasusa (<p> ... </p>) i označavaju lokaciju svake slike.

Kako znamo da je nešto XML?

HTML i XML dokumenti sadrže podatke koji se nalaze u oznakama, ali tu sličnosti između ova dva jezika prestaju. U HTML-u oznake definišu izgled i doživljaj podataka – naslovi dolaze ovde, pasus počinje ovde i tako dalje. U XML-u oznake definišu strukturu i značenje podataka – šta su podaci.

Kada opišete strukturu i značenje podataka, omogućavate ponovno korišćenje tih podataka na mnogo različitih načina. Na primer, ako imate blok podataka o prodaji i ako je svaka stavka u bloku jasno definisana, možete da učitate samo potrebne stavke u izveštaj o prodaji, a da ostale učitate u računovodstvenu bazu podataka. Drugim rečima, možete da koristite jedan sistem da biste generisali podatke i označili ih XML oznakama i da zatim te podatke obrađujete u drugim sistemima, nezavisno od hardverske platforme ili operativnog sistema. Upravo je zbog te prenosivosti XML postao jedna od najpopularnijih tehnologija za razmenu podataka.

Zapamtite ove činjenice za nastavak:

 • Ne možete da koristite HTML umesto XML-a. Međutim, možete da okružite XML podatke HTML oznakama i da ih prikažete na veb stranici.

 • HTML je ograničen na unapred definisani skup oznaka koje dele svi korisnici.

 • XML vam omogućava da napravite bilo koju oznaku koja vam je potrebna da opišete svoje podatke i njihovu strukturu. Na primer, recimo da treba da skladištite i delite informacije o kućnim ljubimcima. Možete da napravite sledeći XML kôd:

  <?xml version="1.0"?>
  <CAT>
   <NAME>Izzy</NAME>
   <BREED>Siamese</BREED>
   <AGE>6</AGE>
   <ALTERED>yes</ALTERED>
   <DECLAWED>no</DECLAWED>
   <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
   <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
  </CAT>
  

Primećujete da vam XML oznake omogućavaju da znate tačno koju vrstu podataka gledate. Na primer, znate da se ovi podaci odnose na mačku i lako možete da pronađete njeno ime, koliko je stara i tako dalje. Upravo ta mogućnost pravljenja oznaka koje definišu skoro bilo koju strukturu podataka čini XML „proširivim“.

Ali, nemojte mešati oznake iz tog primera koda sa oznakama u HTML datoteci. Na primer, ako nalepite tu XML strukturu u neku HTML datoteku i pogledate datoteku u pregledaču, rezultati će otprilike biti ovakvi:

Izzy Siamese 6 yes no Izz138bod Colin Wilcox

Pregledač jednostavno zanemaruje XML oznake i prikazuje samo podatke.

Reč-dve o dobro oblikovanim podacima

Možda ćete čuti da neko iz IT odeljenja pominje „dobro oblikovani“ XML. Dobro oblikovana XML datoteka poštuje skup veoma strogih pravila koja regulišu XML. Ako datoteka nije u skladu sa tim pravilima, XML prestaje da funkcioniše. Na primer, u prethodnom uzorku koda svaka početna oznaka ima završnu oznaku, tako da uzorak poštuje jedno od pravila o dobrom oblikovanju. Ako uklonite oznaku i pokušate da otvorite tu datoteku u nekom od Office programa, videćete poruku o grešci i program vam neće dozvoliti da koristite datoteku.

Ne morate da znate pravila o pravljenju dobro oblikovanog XML-a (iako su laka za razumevanje), ali treba da imate na umu to da možete da delite XML podatke među programima i sistemima samo ako su ti podaci dobro oblikovani. Ako ne možete da otvorite XML datoteku, postoji šansa da ona nije dobro oblikovana.

XML takođe ne zavisi od platforme, što znači da bilo koji program napravljen tako da koristi XML može da čita i obrađuje XML podatke nezavisno od hardvera ili operativnog sistema. Na primer, uz odgovarajuće XML oznake možete da koristite računarski program za otvaranje i rad sa podacima na centralnom računaru. Pored toga, nezavisno od toga ko napravi telo XML podataka, možete da radite sa istim podacima u nekoliko Office programa. Pošto je toliko prenosiv, XML je postao jedna od najpopularnijih tehnologija za razmenu podataka između baza podataka i korisničkih računara.

XML koji koriste drugi programi

Pored označenih, dobro oblikovanih podataka, XML sistemi obično koriste dve dodatne komponente: šeme i transformacije. U narednim odeljcima objašnjeno je kako ove dodatne komponente funkcionišu.

Kratak prikaz šema

Ne dozvolite da vas termin „šema“ uplaši. Šema je jednostavno XML datoteka koja sadrži pravila o tome šta sme, a šta ne sme da se nalazi u XML datoteci sa podacima. Datoteke šema obično imaju oznaku tipa datoteke .xsd, dok XML datoteke sa podacima koriste .xml.

Šeme omogućavaju programima da obavljaju validaciju podataka. Pružaju okvir za strukturiranje podataka i proveravaju da li oni imaju smisla autoru i drugim korisnicima. Na primer, ako korisnik unese nevažeće podatke, na primer tekst u polje za datum, program od njega može da zatraži da unese ispravne podatke. Ako su podaci iz XML datoteke u skladu sa pravilima iz date šeme, bilo koji program koji podržava XML može da koristi tu šemu za čitanje, tumačenje i obradu podataka. Na primer, Excel može da obavi validaciju <CAT> podataka u odnosu na CAT šemu, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Šeme omogućuju aplikacijama da dele XML podatke.

Šeme mogu postati složeni i uče vas kako da ga kreirate je izvan ovog članka. (Pored toga, verovatno imate IT Odsek koji zna kako.) Međutim, pomaže vam da znate kako šeme izgledaju. Sledeća šema definiše pravila za <MAČKA>... </CAT> setu oznake.

<xsd:element name="CAT"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
   <xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>    
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>

Ne brinite ako ne razumete sve iz primera. Samo imajte na umu ove činjenice:

 • Stavke reda iz šeme u primeru nazivaju se deklaracije. Ako su vam potrebne dodatne informacije o nekoj životinji, na primer njena boja ili oznake, postoji šansa da bi vaše IT odeljenje dodalo deklaraciju u šemu. Možete da menjate XML sistem u skladu sa razvojem svojih poslovnih potreba.

 • Deklaracije vam pružaju dosta kontrole nad strukturom podataka. Na primer, <xsd:sequence> deklaracija znači da oznake, kao što su <NAME> i <BREED>, moraju da se pojavljuju u redosledu po kojem su navedene iznad. Deklaracije takođe mogu da kontrolišu tipove podataka koje korisnici mogu da unesu. Na primer, šema navedena iznad zahteva da se starost mačke izrazi pozitivnim brojem, kao i da se Bulove vrednosti (TRUE ili FALSE) koriste za oznake IZMENJENO i NEMA KANDŽE.

 • Kada su podaci iz XML datoteke u skladu sa pravilima navedenim u šemi, za njih se kaže da su važeći. Proces provere XML datoteke sa podacima u odnosu na šemu zove se (logično) validacija. Velika prednost korišćenja šema jeste to što mogu da spreče pojavu oštećenih podataka. Takođe olakšavaju pronalaženje oštećenih podataka jer se XML zaustavlja kad naiđe na problem.

Kratak prikaz transformacija

Kao što smo već pomenuli, XML takođe pruža moćne opcije za korišćenje ili ponovno korišćenje podataka. Mehanizam ponovnog korišćenja podataka zove se Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) ili jednostavno transformacija.

Vi (dobro, vaše IT odeljenje) možete da koristite transformacije za razmenu podataka između pozadinskih sistema, kao što su baze podataka. Na primer, recimo da se u bazi podataka A nalaze podaci o prodaji u strukturi tabela koja odgovara odeljenju prodaje. U bazi podataka B nalaze se podaci o prihodu i rashodu u strukturi tabela koja je prilagođena računovodstvenom odeljenju. Baza podataka B može da koristi transformaciju kako bi prihvatila podatke iz baze A i upisala ih u ispravne tabele.

Kombinacija datoteke sa podacima, šeme i transformacije čini osnovni XML sistem. Na sledećoj ilustraciji je prikazano kako takvi sistemi obično funkcionišu. Obavlja se validacija datoteke sa podacima u odnosu na šemu, a zatim je transformacija prikazuje na sve korisne načine. U ovom slučaju, transformacija prikazuje podatke u vidu tabele na veb stranici.

Osnovna struktura XML datoteke sa šemom i transformacijom

Sledeći primer koda pokazuje jedan način zapisivanja transformacije. Učitava <CAT> podatke u tabelu na veb stranici. Ni ovde poenta primera nije da vam pokaže kako da napišete transformaciju, već da vam pokaže jedan oblik koji transformacija može da ima.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"> 
<TABLE>
 <TR>
  <TH>Name</TH>
  <TH>Breed</TH>
  <TH>Age</TH>
  <TH>Altered</TH>
  <TH>Declawed</TH>  
  <TH>License</TH>
  <TH>Owner</TH>
 </TR>
 <xsl:for-each select="CAT">
 <TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
  <TD>
   <xsl:value-of select="NAME"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="BREED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="AGE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="ALTERED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="DECLAWED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="LICENSE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="OWNER"/>
  </TD>
 </TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

Ovaj primer pokazuje kako jedan tip transformacije može da izgleda kada je napisan u obliku koda, ali ne zaboravite da ono što vam je potrebno možete i da opišete običnim jezikom. Na primer, možete da odete u IT odeljenje i da kažete da hoćete da odštampate podatke o prodaji za određene regione u poslednje dve godine i da opišete kako želite da oni izgledaju. Vaše IT odeljenje zatim može da napiše (ili promeni) transformaciju u skladu sa time.

Sve ovo dodatno olakšava činjenica da Microsoft i sve veći broj drugih dobavljača prave transformacije za zadatke svih vrsta. Postoji šansa da ćete u budućnosti moći da preuzmete transformaciju koja odgovara vašim potrebama ili koju možete da prilagodite u skladu sa njima. To znači da će XML biti povoljniji za korišćenje na duže vreme.

Pogled na XML u sistemu Microsoft Office

Profesionalna izdanja sistema Office pružaju sveobuhvatnu podršku za XML. Počev od sistema Microsoft Office 2007, Microsoft Office koristi formate datoteka zasnovane na XML-u, kao što su .docx, .xlsx i .pptx. Pošto XML skladišti podatke u tekstualnom, a ne u privatnom binarnom formatu, vaši klijenti mogu da definišu sopstvene šeme i koriste vaše podatke na više načina, i to bez potrebe da plaćaju naknadu. Dodatne informacije o novim formatima možete da pronađete u članku Otvoreni XML formati i oznake tipa datoteka. Ostale prednosti:

 • Manje veličine datoteka. Novi format koristi ZIP i druge tehnologije komprimovanja kako bi smanjio veličinu datoteka za čak 75 procenata u odnosu na binarne formate koji su se koristili u ranijim verzijama sistema Office.

 • Lakše preuzimanje i veća bezbednost informacija. XML mogu da čitaju ljudi, tako da ako se datoteka ošteti, možete da je otvorite u Microsoft beležnici ili nekom drugom programu za čitanje teksta i vratite makar deo informacija. Pored toga, nove datoteke su i bezbednije jer ne mogu da sadrže Visual Basic for Applications (VBA) kôd. Ako koristite novi format za pravljenje predložaka, ActiveX kontrole i VBA makroi nalaze se u zasebnom, bezbednijem odeljku datoteke. Pored toga, možete da koristite alatke, kao što je Nadzor dokumenta, kako biste uklonili lične podatke. Više informacija o Nadzoru dokumenta potražite u članku Uklanjanje skrivenih i ličnih podataka pregledom dokumenata.

Sve je to u redu, ali šta ako imate XML podatke bez šeme? Office programi koji podržavaju XML imaju sopstvene načine da vam pomognu pri radu sa podacima. Na primer, Excel izvodi šemu ako otvorite XML datoteku koja nema šemu. Excel vam zatim omogućava da učitate ove podatke u XML tabelu. Možete da koristite XML liste i tabele kako biste sortirali, filtrirali ili dodavali izračunavanja u podatke.

Omogućavanje XML alatki u sistemu Office

Kartica „Projektovanje“ podrazumevano se ne prikazuje, ali ćete morati da je dodate na traku kada želite da koristite XML komande u sistemu Office.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×