We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Zaštitite privatnost na mreži

Privatnost na mreži je u vašoj kontroli

Vaša privatnost na Internetu zavisi od ograničavanja količine ličnih podataka koje stavljate na raspolaganje i sprečavanja drugih da im pristupe.

PREUZMITE SAVETE ZA PRIVATNOST NA MREŽI

Privatnost u našim proizvodima

Office

Novi načini za zaštitu datoteka

Otkrijte funkcije privatnosti u programu Office koje vam pomažu da zaštitite datoteke.

Privatnost u programu Office

Microsoft Edge

Privatniji pregledač

Upravljajte postavkama za Microsoft Edge za više privatnosti na mreži. 

Privatnost u programu Microsoft Edge

Windows

Windows vam omogućava da izaberete

Saznajte više o postavkama privatnosti operativnog sistema Windows i kako da ih promenite.

Opcije privatnosti u operativnom sistemu Windows

Surface Duo sa slušalicama Surface Earbuds

Surface proizvodi i privatnost

Promenite postavke privatnosti za Surface Duo i Surface Audio aplikaciju.

Privatnost u Surface

Obratite se timu za privatnost

Ako imate pitanje o privatnosti ili zabrinutost u vezi sa Microsoft proizvodom ili uslugom, zatražite pomoć od našeg tima za privatnost. 

Saznajte kako

Obratite se timu za privatnost