Dodavanje alternativnog teksta obliku, slici, grafikonu, SmartArt grafici ili drugom objektu

Možete da kreirate alternativni tekst (alternativni tekst) za oblike, slike, grafikone, SmartArt grafike ili druge objekte u Office dokumentu. Alternativni tekst pomaže osobama sa oštećenjima vida da razumeju slike i drugi grafički sadržaj. Kada neko koristi čitač ekrana za prikaz dokumenata, čuće alternativni tekst; bez alternativnog teksta, znaće samo da stigao/la do slike, ali neće znati šta ta slika prikazuje.

Možete da koristite procedure iz ovog članka kako biste saznali kako da dodate alternativni tekst u oblik, sliku, grafikon SmartArt grafika ili neki drugi objekat.

Da biste saznali kako da pišete alternativni tekst, pogledajte članak sve što treba da znate za pisanje efektivnog alternativnog teksta.

U ovoj temi

Excel za Microsoft 365, Outlook za Microsoft 365, PowerPoint za Microsoft 365 i Word za Microsoft 365

Dodavanje alternativnog teksta

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

   Meni Excel Win32 uređivanje alternativnog teksta za oblike
  • Izaberite objekat. Izaberite stavke Oblik > Alternativni tekst.

   Dugme „Alternativni tekst“ na traci programa Outlook za Windows.

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U oknu Alternativni tekst otkucajte 1–2 rečenice u okvir za tekst da biste opisali objekat i njegov kontekst nekome ko ne može da ga vidi.

  Dijalog „Alternativni tekst“ u programu Word za Windows

Označite vizuelne elemente kao ukrasne

Ako su vizuelni elementi čisto dekorativni i dodaju vizuelnu privlačnost ali nisu informativni, možete ih označiti kao takve bez potrebe pisanja alternativnog teksta. Primeri objekata koje bi trebalo označiti kao dekorativne su stilske ivice. Osobe koje koriste čitače ekrana će čuti da su ovi objekti dekorativni tako da znaju da ne propuštaju bilo kakve važne informacije. Vizuelne elemente možete da označite kao dekorativne u Excel, PowerPoint i Word.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku, izaberite stavku Oblik > Alternativni tekst.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Word Win32 okno „Alternativni tekst“ za dekorativne elemente

Uključivanje/isključivanje automatskog alternativnog teksta

Ako ne želite da automatski generisan alternativni tekst bude dodat u umetnute slike, možete da isključite opciju automatskog alternativnog teksta. Ako se kasnije predomislite, možete jednostavno ponovo da ga uključite.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jednostavan pristup.

 2. U odeljku Automatski alternativni tekst potvrdite ili opozovite izbor opcije Automatski generiši alternativni tekst za mene, a zatim kliknite na dugme U redu.

Idi na vrh

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 i Word 2019

Dodavanje alternativnog teksta

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

   Meni Excel Win32 uređivanje alternativnog teksta za oblike
  • Izaberite objekat. Izaberite stavke Oblik > Alternativni tekst.

   Dugme „Alternativni tekst“ na traci programa Outlook za Windows.

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U oknu Alternativni tekst otkucajte 1–2 rečenice u okvir za tekst da biste opisali objekat i njegov kontekst nekome ko ne može da ga vidi.

  Dijalog „Alternativni tekst“ u programu Word za Windows

  Savet: Uštedite vreme i dodajte na objekat alternativni tekst koji je generisao sistem. U oknu Alternativni tekst izaberite Generiši opis za mene. U dijalogu Neka Office radi pametnije za vas izaberite stavku Uključi. Zatim uredite automatski alternativni tekst da bi bolje odgovarao sadržaju.

Označite vizuelne elemente kao dekorativne

Ako su vizuelni elementi čisto dekorativni i dodaju vizuelnu privlačnost ali nisu informativni, možete ih označiti kao takve bez potrebe pisanja alternativnog teksta. Primeri objekata koje bi trebalo označiti kao dekorativne su stilske ivice. Osobe koje koriste čitače ekrana će čuti da su ovi objekti dekorativni tako da znaju da ne propuštaju bilo kakve važne informacije.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku, izaberite stavku Oblik > Alternativni tekst.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Word Win32 okno „Alternativni tekst“ za dekorativne elemente

Idi na vrh

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 i Word 2016/2013

 1. Uradite sledeće:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafika ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, izaberite stavku Oblikuj objekat, Oblikuj sliku, Oblikuj oblast grafikona ili drugi, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Izaberite alternativni tekst u oknu objekta

   Napomena: Okno u kojem izaberete stavku Alternativni tekst je dinamičko, a naslov i liste menjaju se u zavisnosti od objekta na koji kliknete.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafika grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafika grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za Excel izvedenu tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, postavite pokazivač na stavku Opcije izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, izvedene tabele, SmartArt grafika ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

  Savet: Ako ne želite alternativni tekst, uklonite reči iz polja alternativnog teksta Naslov i Opis ili ih nemojte popuniti.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena: Ako nemate složeni grafikon, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Napomene: 

 • Ako često dodajete alternativni tekst u oblike, slike, grafikone, SmartArt grafike ili druge objekte, možete da dodate komandu Alternativni tekst na priručnu traku da biste kreirali prečica ka njoj.

 • Da biste koristili komandu Alternativni tekst na priručnoj traci, izaberite oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafika ili drugi objekat, kliknite na dugme trake sa alatkama, a zatim dodajte alternativni tekst.

 1. U gornjem levom uglu iznad trake kliknite na dugme Prilagodi priručnu trakuSlika dugmeta.

 2. Kliknite na dugme Još komandi > Izaberite komande iz > Komande koje nisu na traci.

 3. Kliknite na Alternativni tekst > Dodaj.

Idi na vrh

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 i Word 2010

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafika objekat, kliknite desnim tasterom miša, izaberite stavku Oblikuj objekat, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafika grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafika grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za Excel izvedenu tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, postavite pokazivač na stavku Opcije izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, izvedene tabele, SmartArt grafika ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena: Ako nemate složeni grafikon, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Napomene: 

 • Ako često dodajete alternativni tekst u oblike, slike, grafikone, SmartArt grafike ili druge objekte, možete da dodate komandu Alternativni tekst na priručnu traku da biste kreirali prečica ka njoj.

 • Da biste koristili komandu Alternativni tekst na priručnoj traci, izaberite oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafika ili drugi objekat, kliknite na dugme trake sa alatkama, a zatim dodajte alternativni tekst.

 1. U gornjem levom uglu iznad trake kliknite na dugme Prilagodi priručnu trakuSlika dugmeta.

 2. Kliknite na dugme Još komandi > Izaberite komande iz > Komande koje nisu na traci.

 3. Kliknite na Alternativni tekst > Dodaj.

Idi na vrh

Takođe pogledajte

Sve što treba da znate za pisanje efektivnog alternativnog teksta

Dobro došli u pomoć za Office & obuka

U ovoj temi

Excel za Microsoft 365, Outlook za Microsoft 365, PowerPoint za Microsoft 365 i Word za Microsoft 365 za Mac računare

Dodavanje alternativnog teksta u Excel za Microsoft 365, PowerPoint za Microsoft 365 i Word za Microsoft 365 za Mac računare

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na objekat i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.... Okno Alternativni tekst se otvara.

   Opcija „Uredi alternativni tekst“ u kontekstualnom meniju u programu PowerPoint za Mac
  • Izaberite objekat. Na traci izaberite karticu objekta Oblik, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

   Dugme „Alternativni tekst“ na traci u programu PowerPoint za Mac

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U oknu Alternativni tekst otkucajte 1–2 rečenice u okvir za tekst da biste opisali objekat i njegov kontekst nekome ko ne može da ga vidi.

  Alternativni tekst u programu PowerPoint za Mac

Dodavanje alternativnog teksta u programu Outlook za Microsoft 365 za Mac računare

 1. Kliknite na objekat i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.... Okno Alternativni tekst se otvara.

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U oknu Alternativni tekst otkucajte 1–2 rečenice u okvir za tekst da biste opisali objekat i njegov kontekst nekome ko ne može da ga vidi.

  Alternativni tekst u programu Outlook za Mac.

Dodavanje alternativnog teksta u Excel izvedenu tabelu

 1. Kontrola-kliknite na izvedenu tabelu, a zatim izaberite stavku Opcije izvedene tabele....

 2. U dijalogu Opcije izvedene tabele... izaberite stavku Alternativni tekst.

  Opcije izvedene tabele u kontekstualnom meniju programa Excel za Mac.
 3. Na kartici Alternativni tekst otkucajte naslov za izvedenu tabelu u okviru za tekst Naslov.

 4. U okviru za tekst Opis otkucajte 1-2 rečenice za opis tabele i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Dijalog „Alternativni tekst“ za Excel izvedenu tabelu.

Označite vizuelne elemente kao dekorativne

Ako su vizuelni elementi čisto dekorativni i dodaju vizuelnu privlačnost ali nisu informativni, možete ih označiti kao takve bez potrebe pisanja alternativnog teksta. Primeri objekata koje bi trebalo označiti kao dekorativne su stilske ivice. Osobe koje koriste čitače ekrana će čuti da su ovi objekti dekorativni tako da znaju da ne propuštaju bilo kakve važne informacije. Vizuelne elemente možete da označite kao dekorativne u Excel, PowerPoint i Word.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku, izaberite stavku Oblik > Alternativni tekst.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Izabrano polje za potvrdu „Označi kao dekorativno“ u oknu „Alternativni tekst“ programa Word za Mac.

Uključivanje/isključivanje automatskog alternativnog teksta

Ako ne želite da automatski generisan alternativni tekst bude dodat u umetnute slike, možete da isključite opciju automatskog alternativnog teksta u programu PowerPoint i Word. Ako se kasnije predomislite, možete jednostavno ponovo da ga uključite.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Command+, (zarez). Otvara se prozor sa željenim postavkama.

 2. Izaberite stavku Opšte.

 3. U odeljku Automatski alternativni tekst potvrdite ili opozovite izbor opcije Automatski generiši alternativni tekst za mene.

Idi na vrh

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 i Word 2019 za Mac

Dodavanje alternativnog teksta

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na objekat i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.... Okno Alternativni tekst se otvara.

   Opcija „Uredi alternativni tekst“ u kontekstualnom meniju u programu PowerPoint za Mac
  • Izaberite objekat. Na traci izaberite karticu objekta Oblik, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

   Dugme „Alternativni tekst“ na traci u programu PowerPoint za Mac

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

 2. U oknu Alternativni tekst otkucajte 1–2 rečenice u okvir za tekst da biste opisali objekat i njegov kontekst nekome ko ne može da ga vidi.

  Alternativni tekst u programu PowerPoint za Mac

  Savet: Uštedite vreme i dodajte na objekat alternativni tekst koji je generisao sistem. U oknu Alternativni tekst izaberite Generiši opis za mene. U dijalogu Koristite inteligentne usluge? izaberite Uključi.

Dodavanje alternativnog teksta u Excel izvedenu tabelu

 1. Kontrola-kliknite na izvedenu tabelu, a zatim izaberite stavku Opcije izvedene tabele....

 2. U dijalogu Opcije izvedene tabele... izaberite stavku Alternativni tekst.

 3. Na kartici Alternativni tekst otkucajte naslov za izvedenu tabelu u okviru za tekst Naslov.

 4. U okviru za tekst Opis otkucajte 1-2 rečenice za opis tabele i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Dijalog „Alternativni tekst“ za Excel izvedenu tabelu.

Označite vizuelne elemente kao dekorativne

Ako su vizuelni elementi čisto dekorativni i dodaju vizuelnu privlačnost ali nisu informativni, možete ih označiti kao takve bez potrebe pisanja alternativnog teksta. Primeri objekata koje bi trebalo označiti kao dekorativne su stilske ivice. Osobe koje koriste čitače ekrana će čuti da su ovi objekti dekorativni tako da znaju da ne propuštaju bilo kakve važne informacije. Vizuelne elemente možete da označite kao dekorativne u Excel, PowerPoint i Word.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku, izaberite stavku Oblik > Alternativni tekst.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Izabrano polje za potvrdu „Označi kao dekorativno“ u oknu „Alternativni tekst“ programa Word za Mac.

Idi na vrh

Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 i Word 2016 za Mac

 1. Uradite sledeće:

  • Za oblik, sliku, grafikon, SmartArt grafika ili drugi objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, izaberite stavku Oblikuj objekat, Oblikuj sliku, Oblikuj oblast grafikona ili drugi, a zatim izaberite okno Alternativni tekst.

   Izaberite alternativni tekst u oknu objekta

   Napomena: Okno u kojem izaberete stavku Alternativni tekst je dinamičko, a naslov i liste menjaju se u zavisnosti od objekta na koji kliknete.

   Da biste dodali alternativni tekst u celu SmartArt grafika grafiku ili grafikon, kliknite na ivicu SmartArt grafika grafike ili grafikona, a ne na pojedinačni oblik ili deo.

  • Za Excel izvedenu tabelu, kliknite desnim tasterom miša na nju, postavite pokazivač na stavku Opcije izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

 2. U polje Opis unesite objašnjenje oblika, slike, grafikona, tabele, izvedene tabele, SmartArt grafika ili nekog drugog objekta. Ovo polje bi uvek trebalo da bude popunjeno.

  Savet: Ako ne želite alternativni tekst, uklonite reči iz polja alternativnog teksta Naslov i Opis ili ih nemojte popuniti.

 3. Ako želite, u polje Naslov unesite kratak rezime. Ovo polje treba da popunite samo ako unosite detaljan ili dugačak opis u polje Opis.

  Napomena: Ako nemate složeni grafikon, trebalo bi da unesete tekst samo u polje Opis. Kad imate složen sadržaj za opis, popunjavanje polja Naslov je korisno, tako da nije neophodno da čitate kompletan opis ukoliko ne želite.

Idi na vrh

Takođe pogledajte

Sve što treba da znate za pisanje efektivnog alternativnog teksta

Dobro došli u pomoć za Office & obuka

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×