Okvire za tekst možete da dodajete, kopirate ili brišete u Microsoft Office aplikacijama. Okvir za tekst vam omogućava da dodate tekst bilo gde u datoteci. Na primer, možete da napravite izvučene citate ili bočne trake koje skreću pažnju na važne informacije. Za Word pogledajte članak Dodavanje, kopiranje ili uklanjanje okvira za tekst u programu Word.

Dodavanje okvira za tekst

Da biste saznali kako da dodate okvir za tekst, izaberite aplikaciju sa padajuće liste.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dugme „Okvir za tekst“ u grupi „Tekst“

 2. U radnom listu kliknite i prevucite da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst, kliknite u okvir i otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

   Opcije u grupi „Font“

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Možete i da promenite ili uklonite ivicu okvira za tekst ili oblika.

Vrh stranice

 1. Kliknite u telo otvorene e-poruke.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

  Meni „Okvir za tekst“ u grupi „Tekst“

 3. Kliknite i prevucite u telu poruke da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 4. Da biste dodali tekst, kliknite u okvir i otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Poruka u grupi Osnovni tekst.

   Opcije u grupi „Osnovni tekst“

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Da biste kontrolisali kako se tekst prelama oko okvira, kliknite na dugme Opcije rasporeda Dugme „Opcije rasporeda“, a zatim sa liste izaberite opciju.

   Opcije rasporeda za okvir za tekst

  • Možete i da promenite ili uklonite ivicu okvira za tekst ili oblika.

Vrh stranice

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dugme „Okvir za tekst“ u grupi „Tekst“

 2. Kliknite na prezentaciju i prevucite da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst, kliknite u okvir i otkucajte ili nalepite tekst.

Ako ne koristite miš

 1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste prešli na karticu Umetanje.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na dugme Okvir za tekst.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste dodali okvir za tekst u slajd, a zatim otkucajte tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

   Opcije u grupi „Font“

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Možete i da promenite ili uklonite ivicu okvira za tekst ili oblika.

Vrh stranice

 1. U projektu sa Gantovim grafikonom izaberite karticu Oblikovanje i kliknite na dugme Crtež.

 2. Kliknite na dugme Okvir za tekst, a zatim prevucite u Gantovom grafikonu da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst, kliknite u okvir i otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

Kopiranje okvira za tekst

 1. Kliknite na ivicu okvira za tekst koji želite da kopirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

  Napomena: Uverite se da se pokazivač nalazi na ivici okvira za tekst, a ne u njemu. Ako je pokazivač unutra, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+C kopiraće se tekst, a ne okvir za tekst.

 3. Izaberite lokaciju i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V da biste nalepili okvir za tekst.

Brisanje okvira za tekst

 • Kliknite na ivicu okvira za tekst koji želite da izbrišete i pritisnite taster Delete.

  Napomena: Uverite se da se pokazivač nalazi na ivici okvira za tekst, a ne u njemu. Ako je pokazivač u okviru, pritiskom tastera Delete izbrisaće se tekst u okviru za tekst, a ne okvir.

Dodavanje okvira za tekst

Da biste saznali kako da dodate okvir za tekst, izaberite aplikaciju sa padajuće liste.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

  Grupa „Tekst“ na kartici „Umetanje“ na traci programa Excel 2010.

 2. Kliknite na radni list i prevucite da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst u okvir za tekst, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

   Grupa „Font“ na kartici „Početak“ na traci programa Excel 2010.

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Možete i da promenite ili uklonite okvir za tekst ili ivicu oblika.

Vrh stranice

 1. Kliknite u telo otvorene e-poruke.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

  Meni „Okvir za tekst“ u grupi „Tekst“

 3. Kliknite i prevucite u telu poruke da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 4. Da biste dodali tekst, kliknite u okvir i otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Poruka u grupi Osnovni tekst.

   Opcije u grupi „Osnovni tekst“

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Da biste kontrolisali kako se tekst prelama oko okvira, kliknite na dugme Opcije rasporeda Dugme „Opcije rasporeda“, a zatim sa liste izaberite opciju.

   Opcije rasporeda za okvir za tekst

  • Možete i da promenite ili uklonite ivicu okvira za tekst ili oblika.

Vrh stranice

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

  Grupa „Tekst“ na kartici „Umetanje“ na traci programa PowerPoint 2010.

 2. Kliknite na prezentaciju i prevucite da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst u okvir za tekst, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, izaberite tekst i koristite opcije oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

   Grupa „Font“ na kartici „Početak“ na traci programa PowerPoint 2010.

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Možete i da promenite ili uklonite okvir za tekst ili ivicu oblika.

Vrh stranice

Kopiranje okvira za tekst

 1. Kliknite na ivicu okvira za tekst koji želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Dugme „Kopiraj“..

  Uverite se da pokazivač nije unutar okvira za tekst, već na ivici okvira za tekst. Ako pokazivač nije na ivici, pritiskom na dugme Kopiraj kopiraće se tekst unutar okvira za tekst, a ne okvir za tekst.

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.

  Grupa „Ostava“ na kartici „Početak“.

Brisanje okvira za tekst

 • Kliknite na ivicu okvira za tekst koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

  Uverite se da pokazivač nije unutar okvira za tekst, već na ivici okvira za tekst. Ako pokazivač nije na ivici, pritiskom tastera DELETE izbrisaće se tekst unutar okvira za tekst, a ne okvir za tekst.

Dodavanje okvira za tekst

Da biste saznali kako da dodate okvir za tekst, izaberite aplikaciju sa padajuće liste.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

  Slika glavne trake programa Excel

 2. Kliknite na radni list i prevucite da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst u okvir za tekst, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

Vrh stranice

 1. U e-poruci, na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim stavku Nacrtaj okvir za tekst.

  Traka u programu Outlook

 2. Kliknite na e-poruku i prevucite da biste nacrtali okvir za tekst željene veličine.

 3. Da biste dodali tekst u okvir za tekst, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

  • Da biste oblikovali tekst u okviru za tekst, koristite opcije oblikovanja na kartici Oblikovanje teksta u grupi Font.

   Traka u programu Outlook

  • Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na njega i kada pokazivač dobije oblik Ukrštene strelice, prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

  • Možete da promenite ivicu ili da je uklonite iz okvira za tekst ili iz oblika ili da obliku ili okviru za tekst dodate popunu ili efekat.

  • Ako ste nacrtali više okvira za tekst, možete da ih povežete kako bi tekst prelazio iz jednog okvira u drugi. Kliknite na jedan od okvira za tekst i u okviru Alatke za okvire za tekst, na kartici Oblikovanje, u grupi Tekst izaberite stavku Napravi vezu.

   Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke okvira za tekst“

Vrh stranice

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst.

  PowerPoint Ribbon Image

 2. Kliknite na prezentaciju i prevucite da biste nacrtali željenu veličinu okvira za tekst.

 3. Da biste dodali tekst u okvir za tekst, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte ili nalepite tekst.

  Napomene: 

Vrh stranice

Kopiranje okvira za tekst

 1. Kliknite na ivicu okvira za tekst koji želite da kopirate.

 2. Kliknite desnim tasterom miša i u meniju izaberite stavku Kopiraj.

  Uverite se da pokazivač nije unutar okvira za tekst, već na ivici okvira za tekst. Ako pokazivač nije na ivici, pritiskom na dugme Kopiraj kopiraće se tekst unutar okvira za tekst, a ne okvir za tekst.

 3. Postavite kursor tamo gde želite da postavite kopirani okvir za tekst, kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Nalepi.

  Grupa „Ostava“ na kartici „Početak“.

Brisanje okvira za tekst

 • Kliknite na ivicu okvira za tekst koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

  Uverite se da pokazivač nije unutar okvira za tekst, već na ivici okvira za tekst. Ako pokazivač nije na ivici, pritiskom tastera DELETE izbrisaće se tekst unutar okvira za tekst, a ne okvir za tekst.

 • Da biste istovremeno izbrisali više polja za potvrdu, držite taster CTRL i kliknite na ivicu svakog pojedinačnog okvira za tekst, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Da biste izbrisali okvir za tekst, ali sačuvali tekst unutar njega, izaberite tekst unutar okvira za tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali tekst u ostavu pre nego što izbrišete okvir za tekst.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×