Dostupna je zbirna ispravka za Internet Explorer za Windows ugrađen CE 6,0 (novembar 2008)

UVOD

Ova ispravka predstavlja zbirnu ispravku za verziju programa Windows Internet Explorer koja je uključena uz Windows ugrađen CE 6,0 Ova ispravka rešava sledeće probleme koji prethodno nisu dokumentovani u članku Microsoft baze znanja:

Rešava problem kada se Internet Explorer za Windows CE može ponašati nepredvidljivo nakon što otkažete dijalog za preuzimanje datoteka

Simptoma U nekim slučajevima, Internet Explorer za Windows CE može da se ponaša nepredvidljivo nakon što otkažete dijalog za preuzimanje datoteka. Izazivaju Do ovog problema dolazi zato što se određeni koraci za čišćenje ne javljaju nakon što otkažete dijalog.

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada se stranica Osveži ili je otplovila sa

Simptoma U nekim scenarijima, UrlMon preuzima stanje čišćenja od MSHTML. To bi moglo dovesti do problema sa stabilnošću u programu Internet Explorer za Windows CE. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nepravilnog rukovanja izuzecima u "UrlMon modulu".

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada se određeni osnovni filteri učitavaju

Simptoma Ako stranica sadrži više okvira, uzdignuta zlatna traka može da izazove probleme sa stabilnošću u programu Internet Explorer za Windows CE. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nepredviđene poziva na objekte koji su već izdati.

Rešava problem u programu Internet Explorer za Windows CE u kojem su omogućeni ostaci sa istovarenih stranica

Simptoma U nekim scenarijima Internet Explorer za Windows CE ne poništavaj ispravno uklanjanje stranice. Ovo može da omogući traku adresa da prikaže novu adresu koja ima ostatke sa prethodne stranice. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog događaja koji se sinhronizuje sa neponištavanjem koji može da se pojavi tokom učitavanja stranice.

Rešava problem kada je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada aktivna stranica skripte napravi više neispravnih poziva

Simptoma Na nekim Web stranicama, netačni pozivi koji imaju nevažeće parametre se izrađuju od osnovnih skripti. To bi moglo dovesti do problema sa stabilnošću u programu Internet Explorer za Windows CE. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nedostatka dodavanja/uklanjanja rukovanja u HTML mašini.

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada osvežavate stranicu

Simptoma U nekim slučajevima, Internet Explorer za Windows CE možda biti nestabilan tokom osvežavanja. Izazivaju Ovaj problem je izazvan neispravnim rukovanjem nekih referenci atributa nekog elementa.

Rešava problem kada je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada obrađuje određene JPEG datoteke

Simptoma Internet Explorer za Windows CE možda biti nestabilan zbog nepouzdanih podataka u JPEG datotekama. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nedovoljne veličine koja je dodeljena za skladištenje nekih JPEG svojstava.

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada učitate novu stranicu

Simptoma U nekim scenarijima Internet Explorer za Windows CE ne učitava ispravno učitavanje stranice. Kada se pojavi ovaj problem, prikazuju se samo delimično učitani elementi. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog asinhronog događaja istovara do kojeg dolazi tokom učitavanja stranice.

Rešava problem prilikom kojeg se može javiti problem sa stabilnošću memorije u programu Internet Explorer za Windows CE

Simptoma U nekim scenarijima, Internet Explorer za Windows CE može iskusiti problem stabilnosti memorije kada keš nije ispravno vođen. Izazivaju Do ovog problema dolazi zato što u nekim slučajevima stablo elementa možda nije sinhronizovano.

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada se obrađuju nevažeći stilovi

Simptoma Internet Explorer za Windows CE možda neispravno rukuje nevažećim stilovima. Ovo može prouzrokovati indeksiranje po porudžbini. Izazivaju Ovaj problem je izazvan netačnim kreiranjem indeksa u obliku stila.

Rešava problem zbog kojeg će Internet Explorer za Windows CE možda biti nestabilan kada dođe do ugnežđenih navigacija

Simptoma U nekim scenarijima, Internet Explorer za Windows CE je možda nestabilan kada dođe do više ponovnih navigacionih navigacija. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nepravilnog rukovanja prethodno vraćenom referencama.

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada se učita PDF datoteka i odgovarajući čitač nije instaliran

Simptoma U nekim slučajevima, kada PDF čitač nije instaliran, učitavanje velike PDF datoteke može dovesti do nestabilnosti programa Internet Explorer za Windows CE. Izazivaju Do ovog problema dolazi zato što Internet Explorer za Windows CE pokušava ponovo da upotrebi interfejs koji je već depostavljen.

Rešava problem u programu Internet Explorer za Windows CE izazvati traženje HTTP zahteva

Simptoma U nekim scenarijima Internet Explorer za Windows CE ne učitava neispravno učitavanje HTTP zaglavlja. Kada se to desi, Internet Explorer ne prikazuje ispravno sadržaj stranice. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog netačnih rutina za poređenje u rukovanju zaglavljem.

Rešava problem zbog kojeg je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada se kreiraju određene pojave

Simptoma U nekim slučajevima kreiranje objekta objektnog modela (DOM) ne uspeva. To može izazvati probleme sa stabilnošću u programu Internet Explorer za Windows CE. Izazivaju Do ovog problema dolazi kada je dodeljeno nedovoljno veličine za skladištenje DOM atributa.

Rešava problem u programu Internet Explorer za Windows CE u kom su događaji na mišu dozvoljeni iz različitih okvira

Simptoma U nekim slučajevima, čini se da su klikovi miša izvan trenutne ivice okvira smatrani važećim. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nepravilnog validacije vlasništva u događajima hvatanja miša.

Rešava problem kada je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan tokom pregleda pre štampanja

Simptoma U nekim slučajevima, Internet Explorer za Windows CE omogućava neispravnu validaciju argumenta tokom pregleda pre štampanja. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog validacije koja se može pojaviti u režimu pregleda.

Rešava problem kada je Internet Explorer za Windows CE možda nestabilan kada se pristupa nevažećem elementu

Simptoma U nekim slučajevima, kada se u netačnom scenariju pristupa nevažećom objektu, Internet Explorer za Windows CE možda koristi nevažeće reference. To može izazvati probleme sa stabilnošću memorije. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog nepravilnog formiranja niske kada se komponenta vrati sa nevažeće lokacije.

Rešava problem kada se problemi sa stabilnošću mogu javiti tokom formiranja stabla objekta

Simptoma U određenim okolnostima, lista numerisanja može izazvati probleme sa stabilnošću zbog brzog poziva za dodavanje ili uklanjanje metoda. Izazivaju Do ovog problema dolazi zbog neispravnog izračunavanja indeksa.

Rešava problem u programu Internet Explorer za Windows CE u kome je pristup u okviru granica dozvoljen

Simptom 1 U nekim slučajevima, XML DOM objekat se može neispravno kreirati. Uzrokuje 1 Do ovog problema dolazi kada mašina MSHTML vraća nevažeće objekte koji pripadaju različitim okvirima.

Simptom 2 U nekim slučajevima, neispravni pristup je dozvoljen određenim okvirima. Uzrokuje 2 Do ovog problema dolazi kada se pojavi nevažeća provera dok element dobije fokus.

Simptom 3 U nekim scenarijima, Internet Explorer za Windows CE dozvoljava neispravnu proveru skripti da bi premašili granice stranica.

Više informacija

Informacije o ažuriranju softvera

Podržana softverska nadopuna sada je dostupna od korporacije Microsoft kao Windows ugrađen CE 6,0 mesečno ažuriranje (novembar 2008). Ovo možete potvrditi pomeranjem na odeljak "informacije o datoteci" u ovom članku. Ime paketa datoteke sadrži verziju proizvoda, datum, broj članka baze znanja i tip procesora. Format za ime datoteke paketa je:

Verzija proizvoda-yymmdd-kbnnnnnn-tip procesoraNa primer: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i. msi je ARMV4i Windows CE 5,0 platforma za izradu platforme koja je dokumentovana u "Ink Bčlanu 917590" i koja se nalazi u mesečnom ažuriranju u maju 2006. Da biste odmah rešili ovaj problem, kliknite na sledeći broj članka da biste dobili informacije o nabavljanju sistema Windows CE platforma i ispravki za osnovne verzije operativnog sistema:

837392 kako locirati osnovne ispravke operativnog sistema za proizvode za Microsoft Windows ce platformu

Preduslovi

Ova ispravka je podržana samo ako su instalirane sve prethodno izdate ispravke za ovaj proizvod.

Informacije o ponovnom pokretanju

Kada primenite ovu softversku ispravku, morate da obavite čistu gradnju čitave platforme. Da biste obavili čistu gradnju platforme, u meniju " izrada " izaberite komandu " Obriši ". Da biste izgradili platformu, u meniju " izrada " izaberite stavku " napravi platformu ". Kada primenite ovu softversku ispravku, ne morate ponovo pokretati računar.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu ispravku.

INFORMACIJE O DATOTECI

Informacije o paketu

Ime datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Wincepb60-081117-kb958070-armv4i.msi

69.134.848

18-Nov-2008

12:07

Wincepb60-081117-kb958070-mipsii.msi

65.910.784

18-Nov-2008

12:07

Wincepb60-081117-kb958070-mipsii_fp.msi

65.898.496

18-Nov-2008

12:07

Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv.msi

66.282.496

18-Nov-2008

12:07

Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv_fp.msi

66.283.520

18-Nov-2008

12:07

Wincepb60-081117-kb958070-sh4.msi

64.973.312

18-Nov-2008

12:07

Wincepb60-081117-kb958070-x86.msi

58.912.768

18-Nov-2008

12:07

Instalirane informacije o datoteci

Verzija ove softverske ispravke za engleski (Sjedinjene Države) instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom računaru su prikazani u vašem lokalnom vremenu i sa trenutnim računom za letnje/zimsko računanje vremena (DST). Osim toga, datumi i vremena mogu da se promene kada izvršavate određene operacije na datotekama.

Ime datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Putanja

Dochost.lib

1.627.490

03-Nov-2008

19:17

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Htmlapp.lib

855.548

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Mshtml.lib

83.226.884

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.982.060

03-Nov-2008

19:19

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Mshtml_sdbind.lib

136.704

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Passport.lib

509.218

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Ppstubs.lib

206.452

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Shdocvw.lib

4.225.236

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Tvlens.lib

1.075.918

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Tvlens_stubs.lib

656.036

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Urlmon.lib

4.363.944

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Wininet.lib

9.219.182

03-Nov-2008

19:18

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Dochost.lib

1.083.038

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Htmlapp.lib

817.330

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Mshtml.lib

64.642.382

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.393.448

03-Nov-2008

18:53

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Mshtml_sdbind.lib

141.004

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Passport.lib

454.836

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Ppstubs.lib

210.624

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Shdocvw.lib

3.211.550

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Tvlens.lib

930.624

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Tvlens_stubs.lib

609.698

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Urlmon.lib

2.869.900

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Wininet.lib

6.630.310

03-Nov-2008

18:52

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Dochost.lib

1.535.700

03-Nov-2008

20:10

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Htmlapp.lib

848.704

03-Nov-2008

20:11

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.lib

80.407.916

03-Nov-2008

20:11

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.888.642

03-Nov-2008

20:11

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml_sdbind.lib

136.998

03-Nov-2008

20:11

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Passport.lib

484.494

03-Nov-2008

20:10

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ppstubs.lib

206.732

03-Nov-2008

20:10

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Shdocvw.lib

4.090.474

03-Nov-2008

20:10

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Tvlens.lib

1.056.960

03-Nov-2008

20:11

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Tvlens_stubs.lib

651.252

03-Nov-2008

20:11

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Urlmon.lib

4.124.784

03-Nov-2008

20:10

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Wininet.lib

8.704.286

03-Nov-2008

20:10

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Dochost.lib

1.045.584

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Htmlapp.lib

779.130

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.lib

60.799.374

03-Nov-2008

19:46

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.300.018

03-Nov-2008

19:46

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml_sdbind.lib

126.248

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Passport.lib

443.690

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ppstubs.lib

205.524

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Shdocvw.lib

3.125.864

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Tvlens.lib

883.682

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Tvlens_stubs.lib

593.018

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Urlmon.lib

2.771.658

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Wininet.lib

6.273.122

03-Nov-2008

19:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Dochost.lib

1.535.816

03-Nov-2008

21:05

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Htmlapp.lib

849.858

03-Nov-2008

21:06

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.lib

80.427.754

03-Nov-2008

21:06

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.888.794

03-Nov-2008

21:06

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml_sdbind.lib

137.172

03-Nov-2008

21:06

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Passport.lib

485.098

03-Nov-2008

21:05

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ppstubs.lib

206.780

03-Nov-2008

21:05

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Shdocvw.lib

4.091.178

03-Nov-2008

21:05

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Tvlens.lib

1.058.128

03-Nov-2008

21:06

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Tvlens_stubs.lib

652.412

03-Nov-2008

21:06

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Urlmon.lib

4.125.450

03-Nov-2008

21:05

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Wininet.lib

8.706.126

03-Nov-2008

21:05

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Dochost.lib

1.045.710

03-Nov-2008

20:39

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Htmlapp.lib

780.276

03-Nov-2008

20:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.lib

60.811.936

03-Nov-2008

20:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.300.860

03-Nov-2008

20:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml_sdbind.lib

126.416

03-Nov-2008

20:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Passport.lib

444.032

03-Nov-2008

20:39

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ppstubs.lib

205.564

03-Nov-2008

20:39

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Shdocvw.lib

3.126.590

03-Nov-2008

20:39

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Tvlens.lib

884.864

03-Nov-2008

20:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Tvlens_stubs.lib

594.192

03-Nov-2008

20:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Urlmon.lib

2.772.402

03-Nov-2008

20:39

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Wininet.lib

6.275.040

03-Nov-2008

20:39

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Dochost.lib

1.556.284

03-Nov-2008

21:58

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Htmlapp.lib

853.796

03-Nov-2008

21:59

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Mshtml.lib

81.294.758

03-Nov-2008

21:59

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.914.792

03-Nov-2008

22:00

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Mshtml_sdbind.lib

137.626

03-Nov-2008

21:59

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Passport.lib

491.760

03-Nov-2008

21:58

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Ppstubs.lib

207.032

03-Nov-2008

21:58

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Shdocvw.lib

4.134.388

03-Nov-2008

21:58

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Tvlens.lib

1.063.820

03-Nov-2008

21:59

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Tvlens_stubs.lib

653.444

03-Nov-2008

21:59

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Urlmon.lib

4.186.672

03-Nov-2008

21:58

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Wininet.lib

8.828.130

03-Nov-2008

21:58

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Dochost.lib

1.051.362

03-Nov-2008

21:32

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Htmlapp.lib

781.894

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Mshtml.lib

61.068.172

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.315.564

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Mshtml_sdbind.lib

126.324

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Passport.lib

449.524

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Ppstubs.lib

205.624

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Shdocvw.lib

3.143.632

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Tvlens.lib

885.942

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Tvlens_stubs.lib

594.108

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Urlmon.lib

2.795.696

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Wininet.lib

6.355.442

03-Nov-2008

21:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Dochost.lib

1.556.400

03-Nov-2008

22:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Htmlapp.lib

854.950

03-Nov-2008

22:54

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Mshtml.lib

81.299.784

03-Nov-2008

22:54

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.914.586

03-Nov-2008

22:54

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Mshtml_sdbind.lib

137.800

03-Nov-2008

22:54

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Passport.lib

492.090

03-Nov-2008

22:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Ppstubs.lib

207.080

03-Nov-2008

22:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Shdocvw.lib

4.135.098

03-Nov-2008

22:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Tvlens.lib

1.064.988

03-Nov-2008

22:54

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Tvlens_stubs.lib

654.604

03-Nov-2008

22:54

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Urlmon.lib

4.187.338

03-Nov-2008

22:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Wininet.lib

8.829.936

03-Nov-2008

22:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Dochost.lib

1.051.486

03-Nov-2008

22:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Htmlapp.lib

783.040

03-Nov-2008

22:27

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Mshtml.lib

61.072.458

03-Nov-2008

22:27

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.315.346

03-Nov-2008

22:27

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Mshtml_sdbind.lib

126.492

03-Nov-2008

22:27

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Passport.lib

449.622

03-Nov-2008

22:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Ppstubs.lib

205.664

03-Nov-2008

22:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Shdocvw.lib

3.144.346

03-Nov-2008

22:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Tvlens.lib

887.124

03-Nov-2008

22:27

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Tvlens_stubs.lib

595.282

03-Nov-2008

22:27

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Urlmon.lib

2.796.440

03-Nov-2008

22:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Wininet.lib

6.357.378

03-Nov-2008

22:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Dochost.lib

1.422.682

03-Nov-2008

23:46

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Htmlapp.lib

803.874

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.lib

72.970.222

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.663.772

03-Nov-2008

23:48

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml_sdbind.lib

132.022

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Passport.lib

450.192

03-Nov-2008

23:46

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ppstubs.lib

206.222

03-Nov-2008

23:46

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Shdocvw.lib

3.806.554

03-Nov-2008

23:46

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Tvlens.lib

1.000.098

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Tvlens_stubs.lib

634.736

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Urlmon.lib

3.700.618

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Wininet.lib

7.898.876

03-Nov-2008

23:47

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Dochost.lib

969.216

03-Nov-2008

23:20

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Htmlapp.lib

748.388

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.lib

56.164.964

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.175.996

03-Nov-2008

23:22

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml_sdbind.lib

121.898

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Passport.lib

419.498

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ppstubs.lib

205.500

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Shdocvw.lib

2.931.242

03-Nov-2008

23:20

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Tvlens.lib

844.894

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Tvlens_stubs.lib

584.176

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Urlmon.lib

2.579.772

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Wininet.lib

5.879.674

03-Nov-2008

23:21

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Dochost.lib

1.390.710

03-Nov-2008

18:25

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Htmlapp.lib

767.286

03-Nov-2008

18:26

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml.lib

65.106.064

03-Nov-2008

18:26

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml_dbind.lib

2.531.388

03-Nov-2008

18:26

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml_sdbind.lib

124.916

03-Nov-2008

18:26

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Passport.lib

440.826

03-Nov-2008

18:25

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Ppstubs.lib

205.736

03-Nov-2008

18:25

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Shdocvw.lib

3.684.604

03-Nov-2008

18:25

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Tvlens.lib

928.308

03-Nov-2008

18:26

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Tvlens_stubs.lib

627.040

03-Nov-2008

18:26

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Urlmon.lib

3.599.858

03-Nov-2008

18:25

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Wininet.lib

7.571.618

03-Nov-2008

18:25

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Dochost.lib

968.846

03-Nov-2008

18:00

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Htmlapp.lib

756.468

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml.lib

54.957.220

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml_dbind.lib

2.208.108

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml_sdbind.lib

127.810

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Passport.lib

423.644

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Ppstubs.lib

209.030

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Shdocvw.lib

2.931.566

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Tvlens.lib

839.354

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Tvlens_stubs.lib

598.942

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Urlmon.lib

2.580.746

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Wininet.lib

5.901.236

03-Nov-2008

18:01

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni u odeljku "odnosi se na".

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×