Korišćenje čitača ekrana za pravljenje zaglavlja ili podnožja u programu Word

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastaturom i čitačem ekrana da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koji sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta – kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Zaglavlju ili podnožju možete da dodate bilo koji tekst koji želite, na primer brojeve stranica, datum ili broj stranice. Možete da dodate i sliku, na primer logotip preduzeća.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlje u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, H. Čujete "Ugrađeno", a zatim broj dostupnih tipova zaglavlja i "prazno zaglavlje".

  • Da biste kreirali podnožje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, O. Čujete "Ugrađeno", a zatim broj dostupnih tipova podnožja i "prazno podnožje".

  Fokus se menja u meni koji navodi rasporede zaglavlja ili podnožja.

 2. Koristite taster TAB ili taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz listu rasporeda. Pritisnite taster Enter da biste izabrali željeni.

  Raspored koji ste odabrali otvara se u prostoru za zaglavlje i podnožje u dokumentu. Fokus se prebacuje na prvi tekst koji može da se uređuje u rasporedu koji ste izabrali. Nećete moći da uređujete telo dokumenta dok ne zatvorite traku sa alatkama za zaglavlje i podnožje.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste premestili fokus na oblast za uređivanje teksta. Čućete naglas pročitan tekst čuvara mesta, na primer „Naslov dokumenta“ ili „Kucajte ovde“.

 4. Otkucajte željeni tekst.

 5. Da biste prešli na sledeću oblast u kojoj je moguće uređivati tekst, ako postoji, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 6. Da biste napustili zaglavlje ili podnožje i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, H, C.

Uređivanje zaglavlja i podnožja

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili i uredili zaglavlje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H, E.

  • Da biste otvorili i uredili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O, E.

  Fokus se premešta na zaglavlje ili podnožje i otvara traku alatki za zaglavlje & podnožja .

 2. Izvršite željene promene.

 3. Da biste napustili zaglavlje ili podnožje i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, H, C.

Dodavanje broja stranice u zaglavlje ili podnožje

 1. Da biste umetnuli broj stranice, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, N, U. Otvara se meni broj stranice .

 2. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz listu mogućih lokacija stranice (vrh stranice, dno stranice i tako dalje) za broj stranice. Pritisnite tastere Enter ili razmaknica da biste izabrali željenu lokaciju.

  Svaka stavka lokacije na stranici otvara dodatni meni koji nudi opcije na toj lokaciji. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali ove opcije i izaberite željenu vrednost.

 3. Da biste napustili zaglavlje ili podnožje i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, H, C.

Dodavanje datuma u zaglavlje ili podnožje

 1. Da biste umetnuli datum, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, D. Otvara se dijalog datum i vreme .

 2. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz listu dostupnih formata datuma i vremena za zaglavlje ili podnožje. Kada pronađete željeni format, pritisnite taster TAB da biste je izabrali i premestili na druge opcije u dijalogu.

 3. U meniju jezik pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pregledali instalirane jezike ako je to potrebno. Pritisnite taster Tab da biste izabrali jezik i prešli na sledeću opciju.

 4. Čujete: "nije potvrđen izbor automatski". Ako želite da datum i vreme automatski budu ažurirani, pritisnite razmaknicu.

 5. Pritisnite taster Tab. Čujete: "Postavi kao podrazumevano". Ako želite da koristite trenutnu postavku datuma i vremena kao podrazumevanu, pritisnite razmaknicu. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster TAB dok ne čujete "da", a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta u redu , a zatim pritisnite taster ENTER.

 7. Da biste napustili zaglavlje ili podnožje i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, H, C.

Pristup alatkama za zaglavlje podnožja &

Iz alatki zaglavlja & podnožja možete, na primer, da dodate sliku zaglavlja ili podnožja ili prilagodite položaj zaglavlja ili podnožja u dokumentu.

 1. Da biste otvorili traku Alatke za zaglavlje & podnožja , pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, H, E.

 2. Da biste prešli na traku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, H.

 3. Pritisnite taster TAB da biste se kretali kroz komande Alatke za & podnožja na komandama.

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali komandu.

 5. Da biste napustili traku Alatke za zaglavlje & podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, H, C.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, H, R.

  • Da biste uklonili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, O, R.

  Uklanja se zaglavlje ili podnožje. Fokus se vraća na telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za Android sa informacijama nazad, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koji sadrži standardne informacije kao što su brojevi stranica na svim stranicama dokumenta.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje premestite se u odeljak dokumenta gde želite da dodate zaglavlje ili podnožje.

 2. Ako je potrebno da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica " Početak " i čujete: "meni TAB, izaberite stavku" početak ".

 3. Da biste otiљli na karticu Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "kartica" Umetanje ". Dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Umetanje , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Zaglavlje i podnožje,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Zaglavlje podnožja & i fokus se premešta na zaglavlje odeljka.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlje, otkucajte zaglavlje pomoću tastature na ekranu.

   Napomena: Da biste otvorili tastaturu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "potvrđen je izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste kreirali podnožje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "podnožje, odeljak <>", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na podnožje odeljka i možete da otkucate podnožje pomoću tastature na ekranu.

 6. Kada završite, da biste zatvorili meni Zaglavlje podnožja & i vratili se u telo dokumenta, prevucite prst u oblast za pisanje dok ne čujete tekst dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje premestite se u odeljak dokumenta gde želite da dodate broj stranice u zaglavlje ili podnožje.

 2. Ako je potrebno da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica " Početak " i čujete: "meni TAB, izaberite stavku" početak ".

 3. Da biste otiљli na karticu Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "kartica" Umetanje ". Dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Umetanje , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" brojevi stranica ", dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni broj stranice .

 5. Da biste prilagodili brojeve stranica, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "format broja, kombinovani okvir <trenutnu opciju>,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje broja ". Brzo prevlačite nadesno da biste se kretali kroz opcije. Dok se pomerate, pričas u pozadini saopštava opcije za vas. Kada ste na opciji koju želite, dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili na meni numerički broj , brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" nazad ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju broj stranice da biste dodali broj stranice brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju broja stranice, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Broj stranice se dodaje u zaglavlje odeljka ili podnožje, a otvara se meni Zaglavlje podnožja & .

 7. Da biste zatvorili meni Zaglavlje podnožja & i vratili se u telo dokumenta, prevucite prst u oblast za pisanje dok ne čujete tekst dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Da biste izbrisali brojeve stranica, u meniju broj stranice brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni brojeve stranica, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje premestite se u odeljak dokumenta gde želite da uklonite zaglavlje ili podnožje.

 2. Ako je potrebno da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica " Početak " i čujete: "meni TAB, izaberite stavku" početak ".

 3. Da biste otiљli na karticu Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "kartica" Umetanje ". Dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Umetanje , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Zaglavlje i podnožje,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Zaglavlje podnožja & i fokus se premešta na zaglavlje odeljka.

 5. Da biste premestili fokus na meni podnožja & , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju zaglavlje & podnožja uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" Zaglavlje ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni zaglavlja . Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni zaglavlje, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili podnožje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni podnožja", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni podnožja . Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni podnožje, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

  Uklanja se zaglavlje ili podnožje, a fokus se premešta u meni zaglavlje & podnožja .

 7. Da biste zatvorili meni Zaglavlje podnožja & i vratili se u telo dokumenta, prevucite prst u oblast za pisanje dok ne čujete tekst dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word Mobile sa naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koji sadrži standardne informacije kao što su brojevi stranica na svim stranicama dokumenta.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Možete da dodate tekst koji želite na zaglavlje ili podnožje.

 1. U dokumentu brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "više opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "listu birač tabulatora", a zatim ime kartice trenutno izabrano.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Umetni", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Zaglavlje i podnožje ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Zaglavlje ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste kreirali podnožje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme podnožja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst zaglavlja ili podnožja.

 7. Da biste zatvorili zaglavlje ili podnožje i vratili se u telo dokumenta, dodirnite gornju polovinu ekrana.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

Možete da dodate brojeve stranica u različitim formatima.

 1. U dokumentu brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' još opcija '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "birač tabulatora, početak dugme, skupljeno", a zatim dvaput dodirnite ekran. Glavni meni je sada razvijen.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "INSERT", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" broj stranice ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju broja stranice, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 6. Da biste prilagodili brojeve stranica, na primer, tako što ćete izabrati format broja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "grupa podnožja liste".

 7. Brzo prevlačite nadesno da biste se kretali kroz listu komandi, a zatim dvaput dodirnite da biste izabrali željenu komandu.

 8. Da biste se vratili u telo dokumenta, dodirnite gornju polovinu ekrana.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

Možete da uklonite tekst u zaglavlju ili podnožju.

 1. U dokumentu brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' još opcija '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "birač tabulatora, početak dugme, skupljeno", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Home". Glavni meni je sada razvijen.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Zaglavlje & podnožja ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Zaglavlje ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "Ukloni dugme" Zaglavlje ".

  • Da biste uklonili podnožje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme podnožja", a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "dugme" Ukloni podnožje ".

 5. Dvaput dodirnite ekran. Sadržaj zaglavlja ili podnožja se uklanja i fokus se premešta na zaglavlje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koji sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja

 1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + N, H. Otvara se oblast za uređivanje zaglavlja i podnožja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste napravili levo poravnato zaglavlje, počnite da kucate.

  • Da biste kreirali centrirano zaglavlje, jednom pritisnite taster TAB i otkucajte tekst.

  • Da biste kreirali zaglavlje desnog poravnavanja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "kolona 3 od 3", a zatim otkucajte tekst.

  • Da biste pristupili opcijama zaglavlja, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Opcije". Da biste pregledali dostupne opcije, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste primenili opciju, pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "podrazumevani podnožje podnožja", a zatim otkucajte tekst podnožja.

 3. Da biste napustili oblast zaglavlja i podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "dugme" Zatvori zaglavlje i podnožje ", a zatim pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×