Kreiranje predloška

Ako često pravite određeni tip dokumenta, kao što je mesečni izveštaj, predviđanje prodaje ili prezentacija sa logotipom Company, sačuvajte je kao predložak tako da možete da je koristite kao početnu vrednost umesto da je ponovo kreirate. Počnite sa dokumentom koji ste već kreirali, dokumentom koji ste preuzeli ili novom predlošku koji ste prilagodili. 

Čuvanje predloška

 1. Da biste sačuvali datoteku kao predložak, izaberite stavku datoteka > Sačuvaj kao.

 2. Kliknite dvaput na računar ili, u sistemu Office 2016, kliknite dvaput na ovaj računar.

  Prozor Sačuvaj kao koji prikazuje listu mesta na kojima možete da sačuvate dokumente

 3. Otkucajte ime za predložak u polju Ime datoteke.

 4. Za osnovni predložak kliknite na stavku predloška na listi Sačuvaj kao tip . U programu Word, na primer izaberite stavku Word predložak.

  Čuvanje dokumenta kao predloška

  Ako vaš dokument sadrži makroe, izaberite stavku Word predložak sa makroima.

  Office automatski ide na prilagođenu fasciklu Office Predlošci.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Savet: Da biste promenili mesto na kojem aplikacija automatski čuva predloške, izaberite stavku opcije > datoteka > Sačuvajte i otkucajte fasciklu i putanju koju želite da koristite u polju Podrazumevana lokacija ličnih predložaka . Svi novi predlošci koje sačuvate biće uskladišteni u toj fascikli i kada izaberete stavku datoteka > novom>,videćete predloške u toj fascikli.

Uređivanje predloška

Da biste ažurirali predložak, otvorite datoteku, izvršite željene promene i sačuvajte predložak.

 1. Izaberite stavku Datoteka > Otvori.

 2. Kliknite dvaput na računar ili ovaj računar.

 3. Potražite fasciklu Prilagođeni Office predlošci koja se nalazi u okviru fascikle Moji dokumenti.

 4. Izaberite predložak i kliknite na dugme Otvori.

 5. Napravite željene promene, a zatim sačuvajte i zatvorite predložak.

Korišćenje predloška za pravljenje novog dokumenta

Da biste pokrenuli novu datoteku na osnovu predloška, kliknite na dugme > novi > Prilagođenoi izaberite predložak .

Veza ka ličnim predlošcima

Napomena: Ako koristite Office 2013, ovo dugme može da piše lično umesto običnog.

Korišćenje predložaka iz starijih verzija sistema Office

Ako ste napravili predloške u starijoj verziji sistema Office, i dalje možete da ih koristite u sistemu Office 2013 i 2016. Prvi korak je da ih premestite u prilagođenu Office fasciklu sa predlošcima kako bi aplikacija mogla da ih pronađe. Da biste brzo premestili predloške, upotrebite alatku za popravku.

Word

 1. Otvorite Word dokument koji želite da sačuvate kao predložak.

 2. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

 3. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak.

 4. Obavezno U polju gde izaberite lokaciju na kojoj će predložak biti sačuvan.

 5. Pored formata datotekeizaberite stavku Microsoft Word predložak (. dotx)ili, ako dokument sadrži makroe, izaberite stavku Microsoft Word Macro-Enabled predložak (. dotm).

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Bibliotekarary/Group UBF8T346G9. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

  Da biste promenili gde Word automatski čuva predloške, u meniju Word izaberite stavku željenepostavke, a zatim u okviru lični postavkeizaberite stavku lokacije datoteka. U okviru lokacije datotekaizaberite stavku Korisnički predlošci sa liste, a zatim izaberite stavku Izmeni. Otkucajte novu fasciklu i putanju koju želite da koristite i Word će sačuvati sve nove predloške u toj fascikli.

Možete prilagoditi postojeći predložak da biste ga lakše napravili. Dodajte staticne informacije postojećem predlošku, a zatim ponovo sačuvajte datoteku (kao predložak).

 1. U meniju datoteka izaberite stavku novo iz predloška.

 2. Izaberite predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena: Ako ne možete da pronađete predložak, možete da ga pronađete na osnovu ključnih reči u polju Pretraži sve predloške .

 3. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

 4. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

 5. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak.

 6. Obavezno U polju gde izaberite lokaciju na kojoj će predložak biti sačuvan.

 7. Pored formata datotekeizaberite stavku Microsoft Word predložak (. dotx)ili, ako predložak sadrži makroe, izaberite stavku Microsoft Word Macro-Enabled predložak.

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Bibliotekarary/Group UBF8T346G9. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

  Da biste promenili gde Word automatski čuva predloške, u meniju Word izaberite stavku željenepostavke, a zatim u okviru lični postavkeizaberite stavku lokacije datoteka. U okviru lokacije datotekaizaberite stavku Korisnički predlošci sa liste, a zatim izaberite stavku Izmeni. Otkucajte novu fasciklu i putanju koju želite da koristite i Word će sačuvati sve nove predloške u toj fascikli.

Da biste započeli novi dokument zasnovan na predlošku, u meniju datoteka izaberite stavku novo iz predloška, a zatim izaberite predložak koji želite da koristite.

 1. U nalazačuotvorite/Users/username/Biblioteary/Group. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

 2. Prevucite predloške koje želite da izbrišete u korpu za otpatke.

PowerPoint

 1. Otvorite praznu prezentaciju, a zatim na kartici Prikaz izaberite stavku master slajda.

  Master slajda je najveća slika slajda na vrhu liste sa sličicama slajdova. Povezani rasporedi su postavljeni ispod njega.

  PowerPoint for Mac Slide Master

 2. Da biste izmenili master slajda ili rasporede, na kartici master slajda uradite nešto od sledećeg:

  PowerPoint for Mac Slide Master
  • Da biste dodali raznovrsni temu sa specijalnim fontovima i efektima, izaberite stavku temei odaberite temu.

  • Da biste promenili pozadinu, izaberite stavku stilovi pozadinei izaberite pozadinu.

  • Da biste dodali čuvar mesta za tekst, sliku, grafikon i druge objekte, u oknu sa sličicama izaberite raspored na slajdu koji želite da zadržite. U okviru Umetanje čuvara mestaizaberite tip čuvara mesta koji želite da dodate i prevucite da biste nacrtali veličinu čuvara mesta.

   PowerPoint for Mac Insert Placeholder

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da sačuvate kao predložak.

 2. Na kartici datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak.

 3. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak.

 4. Obavezno U polju gde izaberite lokaciju na kojoj će predložak biti sačuvan.

 5. Pored formata datotekeizaberite stavku PowerPoint predložak (. potx)ili, ako prezentacija sadrži makroe, izaberite stavku PowerPoint Macro-Enabled predložak (. potm).

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Bibliotekarary/Group UBF8T346G9. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

Možete prilagoditi postojeći predložak da biste ga lakše napravili. Dodajte staticne informacije postojećem predlošku, a zatim ponovo sačuvajte datoteku (kao predložak).

 1. U meniju datoteka izaberite stavku novo iz predloška.

 2. Izaberite predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena: Ako ne možete da pronađete predložak, možete da ga pronađete na osnovu ključnih reči u polju Pretraži sve predloške .

 3. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim prezentacijama koje zasnivas na predlošku.

 4. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

 5. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak.

 6. Obavezno U polju gde izaberite lokaciju na kojoj će predložak biti sačuvan.

 7. Pored formata datotekeizaberite stavku PowerPoint predložak (. potx)ili, ako predložak sadrži makroe, izaberite stavku PowerPoint Macro-Enabled predložak (. potm).

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Bibliotekarary/Group UBF8T346G9. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

Da biste započeli novu prezentaciju zasnovanu na predlošku, u meniju datoteka izaberite stavku novo iz predloška, a zatim izaberite predložak koji želite da koristite.

 1. U nalazačuotvorite/Users/username/Biblioteary/Group. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

 2. Prevucite predloške koje želite da izbrišete u korpu za otpatke.

Excel

 1. Otvorite radnu svesku koju želite da sačuvate kao predložak.

 2. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

 3. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak.

 4. Obavezno U polju gde izaberite lokaciju na kojoj će predložak biti sačuvan.

 5. Pored formata datotekeizaberite stavku Excel predložak (. xltx)ili, ako radna sveska sadrži makroe, izaberite stavku Excel Macro-Enabled predložak (. xltm).

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Bibliotekarary/Group UBF8T346G9. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

Možete prilagoditi postojeći predložak da biste ga lakše napravili. Dodajte staticne informacije postojećem predlošku, a zatim ponovo sačuvajte datoteku (kao predložak).

 1. U meniju datoteka izaberite stavku novo iz predloška.

 2. Izaberite predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena: Ako ne možete da pronađete predložak, možete da ga pronađete na osnovu ključnih reči u polju Pretraži sve predloške .

 3. Dodajte, izbrišite ili promenite sadržaj, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim radnim sveskama koje zasnivas na predlošku.

 4. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

 5. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak.

 6. Obavezno U polju gde izaberite lokaciju na kojoj će predložak biti sačuvan.

 7. Pored formata datotekeizaberite stavku Excel predložak (. xltx)ili, ako predložak sadrži makroe, izaberite stavku Excel Macro-Enabled predložak (. xltm).

  In the Save As box, Word template is highlighted

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Bibliotekarary/Group UBF8T346G9. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

Da biste pokrenuli novu radnu svesku zasnovanu na predlošku, u meniju datoteka izaberite stavku novo iz predloška, a zatim izaberite predložak koji želite da koristite.

 1. U nalazačuotvorite/Users/username/Biblioteary/Group. Office/korisnički sadržaj/predlošci.

 2. Prevucite predloške koje želite da izbrišete u korpu za otpatke.

Takođe pogledajte

Razlike između predložaka, tema i stilova reči

Word

 1. Otvorite dokument.

 2. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U iskačućem meniju Oblikovanje izaberite stavku Word predložak (. dotx).

 5. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User Template/Moji predlošci.

 6. U meniju datoteka kliknite na dugme Zatvori.

  Da biste organizovali predloške, koristite pronalazača da biste kreirali novu fasciklu u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/moji predlošcima, a zatim sačuvajte predložak u novoj fascikli. 

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

Možete prilagoditi postojeći predložak da biste ga lakše napravili. Dodajte staticne informacije postojećem predlošku, a zatim ponovo sačuvajte datoteku (kao predložak).

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme novo iz New From Template buttonpredloška .

 2. U levom oknu za navigaciju, u okviru Predlošciizaberite stavku sve.

  Napomena: Ako ne možete da pronađete predložak, možete da ga pronađete na osnovu ključnih reči u polju za pretragu .

 3. Kliknite na predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Odaberi.

 4. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. U iskačućem meniju Oblikovanje izaberite stavku Word predložak (. dotx).

 7. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User Template/Moji predlošci.

  Da biste organizovali predloške, koristite pronalazača da biste kreirali novu fasciklu u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/moji predlošcima, a zatim sačuvajte predložak u novoj fascikli. 

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme novo iz New From Template buttonpredloška .

 2. U levom oknu za navigaciju, u okviru Predlošciizaberite stavku Moji predlošci.

  Napomena: Ako ste kreirali fascikle za organizovanje predložaka, fascikle se prikazuju u okviru Moji predlošci. Treba da kliknete na fasciklu da biste videli predloške.

 3. Izaberite predložak koji ste kreirali, a zatim kliknite na dugme Odaberi.

 1. U nalazačuotvorite/Users/username/Bibliotekarary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/Moji predlošci.

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

 2. Prevucite predloške koje želite da izbrišete u korpu za otpatke.

PowerPoint

 1. Otvorite prezentaciju iz koje želite da napravite novi predložak.

 2. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim prezentacijama koje zasnivas na predlošku.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U iskačućem meniju oblikovanja izaberite stavku PowerPoint predložak (. potx).

 5. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User Template/Moji predlošci.

  Da biste organizovali predloške, koristite pronalazača da biste kreirali novu fasciklu u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/moji predlošcima, a zatim sačuvajte predložak u novoj fascikli. 

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

Možete prilagoditi postojeći predložak da biste ga lakše napravili. Dodajte staticne informacije postojećem predlošku, a zatim ponovo sačuvajte datoteku (kao predložak).

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme novo iz New From Template buttonpredloška .

 2. U levom oknu za navigaciju, u okviru Predlošciizaberite stavku sve.

  Napomena: Ako ne možete da pronađete predložak, možete da pretražujete predložak na osnovu ključnih reči u polju za pretragu .

 3. Kliknite na predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Odaberi.

 4. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

  Ako želite da napravite jednu promenu u okviru nekoliko rasporeda na slajdu, umesto da menjate svaki raspored ili slajd pojedinačno, možete da uređujete master slajdova.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. U iskačućem meniju oblikovanja izaberite stavku PowerPoint predložak (. potx).

 7. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User Template/Moji predlošci.

  Da biste organizovali predloške, koristite pronalazača da biste kreirali novu fasciklu u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/moji predlošcima, a zatim sačuvajte predložak u novoj fascikli. 

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme novo iz New From Template buttonpredloška .

 2. U levom oknu za navigaciju, u okviru Predlošciizaberite stavku Moji predlošci.

  Napomena: Ako ste kreirali fascikle za organizovanje predložaka, fascikle se prikazuju u okviru Moji predlošci. Treba da kliknete na fasciklu da biste videli predloške.

 3. U desnom oknu za navigaciju možete da izaberete boje, font i veličinu slajda za predložak.

 4. Izaberite predložak koji ste kreirali, a zatim kliknite na dugme Odaberi.

 1. U nalazačuotvorite/Users/username/Bibliotekarary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/Moji predlošci.

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

 2. Prevucite predloške koje želite da izbrišete u korpu za otpatke.

Excel

 1. Otvorite radnu svesku iz koje želite da napravite novi predložak.

 2. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U iskačućem meniju oblikovanja izaberite stavku Excel predložak (. xltx).

 5. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User Template/Moji predlošci.

  Da biste organizovali predloške, koristite pronalazača da biste kreirali novu fasciklu u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/moji predlošcima, a zatim sačuvajte predložak u novoj fascikli. 

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

Možete prilagoditi postojeći predložak da biste ga lakše napravili. Dodajte staticne informacije postojećem predlošku, a zatim ponovo sačuvajte datoteku (kao predložak).

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme novo iz New From Template buttonpredloška .

 2. U levom oknu za navigaciju, u okviru Predlošciizaberite stavku sve.

  Napomena: Ako ne možete da pronađete predložak, možete da pretražujete predložak na osnovu ključnih reči u polju za pretragu .

 3. Kliknite na predložak koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Odaberi.

 4. Dodajte, izbrišite ili promenite tekst, grafiku ili oblikovanje i napravite sve druge promene koje želite da se pojave u svim novim dokumentima koje zasnivas na predlošku.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. U iskačućem meniju oblikovanja izaberite stavku Excel predložak (. xltx).

 7. U polju Sačuvaj kao otkucajte ime koje želite da koristite za novi predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako ne izaberete neku drugoj lokaciji, predložak se čuva u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User Template/Moji predlošci.

  Da biste organizovali predloške, koristite pronalazača da biste kreirali novu fasciklu u/Users/username/Biblioteary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/moji predlošcima, a zatim sačuvajte predložak u novoj fascikli. 

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme novo iz New From Template buttonpredloška .

 2. U levom oknu za navigaciju, u okviru Predlošciizaberite stavku Moji predlošci.

  Napomena: Ako ste kreirali fascikle za organizovanje predložaka, fascikle se prikazuju u okviru Moji predlošci. Treba da kliknete na fasciklu da biste videli predloške.

 3. Izaberite predložak koji ste kreirali, a zatim kliknite na dugme Odaberi.

 1. U nalazačuotvorite/Users/username/Bibliotekarary/Application support/Microsoft/Office/User predlošcima/Moji predlošci.

  Napomena: Ako koristite Mac OS X 7 (Lav), fascikla biblioteka je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteka, u Nalazaču kliknite na dugme Idi , a zatim držite pritisnut izbor.

 2. Prevucite predloške koje želite da izbrišete u korpu za otpatke.

Takođe pogledajte

Promena mastera slajda

Prilagođavanje načina na koji se Excel pokreće u programu Excel za Mac

Razlike između predložaka, tema i stilova reči

Ako trenutni dokument posmatrate kao predložak, možete ga sačuvati sa drugim imenom da biste kreirali novi dokument koji je zasnovan na trenutnom. Kad god želite da kreirate dokument kao što je taj, otvoriće se dokument u Word za veb, idite u datoteku > Sačuvaj kaoi kreirajte dokument koji je kopija onog sa kojim ste započeli.

Sačuvajte kopiju u usluzi OneDrive

Sa druge strane, ako razmišljate o predlošcima koje vidite tako što ćete otići na datoteku > novo, ne: ne možete ih kreirati u Word za veb.

Umesto toga, uradite sledeće:

Ako imate Word aplikaciju za računare, koristite komandu Otvori u programu Word u Word za veb da biste otvorili dokument u programu Word na radnoj površini.

Slika komande "Otvori u aplikaciji za stone računare"

Odatle kreirajte predložak. Kada izaberete stavke Datoteka > Novo u Word aplikaciji za računare, moći ćete da koristite predložak za nove dokumente. Ako dokumente skladištite na mreži, možete da ih uredite u Word za veb.

Takođe pogledajte

Office Predlošci i teme

Preuzimanje besplatnih, unapred ugrađenih predložaka

Besplatni predlošci pozadina za PowerPoint

Uređivanje predložaka

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×