Poruka o grešci kada umetnete pametnu karticu u čitač na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2: "Softver upravljačkog programa uređaja nije uspešno instaliran"

Simptomi

Kada umetnete pametnu karticu u čitač pametne kartice, Windows pokušava da preuzme i instalira mini-upravljače pametne kartice za karticu putem Plug and Play usluga. Ako upravljački program za pametnu karticu nije dostupan ni na jednom od unapred konfigurisanih lokacija, kao što su Windows Update, WSUS ili putanja interne mreže, a prilagođeni dobavljač usluga šifrovanja nije već instaliran na sistemu, na sistemskoj traci poslova dobijate sledeću poruku o grešci:

Softver upravljačkog programa uređaja nije uspešno instalisani za detalje.

Ova poruka o grešci nestaje posle nekoliko sekundi. Pored toga, u upravljaču uređajima, u okviru Drugihuređaja , uređaj pametne kartice ima status "DNF" (upravljački program nije pronađen). Ovo često zahteva od korisnika da nabavi jednu od sledećih stavki od izdavaoca pametne kartice da bi rešio ovu grešku:

 1. Mini-uređaj pametne kartice sa Windows logotipom

 2. Prilagođeni dobavljač usluge šifrovanja (CSP) za pametnu karticu.

 3. Windows minidriver za pametnu karticu koji nije logoed

 4. Drugi Posredni softver poput ActiveX kontrole, PKCS # 11 softvera ili drugog prilagođenog softvera.

Međutim, ako je korisniku obezbeđen samo stavka 3 ili 4 sa ove liste, pametna kartica će nastaviti da radi na sistemu. Međutim, korisnik će dobiti poruku o grešci koja je pomenuta u ovom odeljku svaki put kada umetnu pametnu karticu. Ovaj problem utiče na sve izdanja operativnog sistema Windows 7, Windows Server 2008 R2 i u novijim verzijama oba operativna sistema.

Uzrok

Sve pametne kartice zahtevaju dodatni softver za rad u operativnom sistemu Windows, osim ako ne postoji upravljački program prijemnog poštanskog sandučeta koji omogućava korisniku da koristi karticu bez instaliranja dodatnog softvera. Okvir windows pametne kartice je poboljšan u operativnom sistemu Windows 7 da bi se omogućilo automatsko preuzimanje mini-auto-programa pametne kartice sa lokacije Windows Update ili sa drugih sličnih lokacija kao što je WSUS server kada se pametna kartica umetne u čitač. Sve pametne kartice koje uspešno prosleđuju zahteve za logotip, kao što je objavio program "Windows Logo", imaju koristi od ove funkcije. Međutim, ako softver koji je potreban za korišćenje pametne kartice u operativnom sistemu Windows nije logoed ili je tip koji se razlikuje od mini-reke, kao što je upravljački program PKCS # 11, prilagođeni CSP, Posredni softver ili ActiveX kontrola, opcija automatskog preuzimanja ne uspeva jer Microsoft potvrđuje samo mini-lokacije pametnih kartica. Stoga, ako korisnik umetne karticu za koju prilagođeni CSP već nije registrovan, korisnik dobija poruku o grešci u kojoj se navodi da softver upravljačkog programa nedostaje uređaju pametne kartice, iako korisnik može da koristi pametnu karticu putem dodatnog softvera koji je instaliran na računaru korisnika iz prilagođene instalacije.

Rešenje

Iako pametne kartice nastavljaju da rade uprkos poruci o grešci koju korisnik vidi, izdavalac pametne kartice, dobavljač ili proizvođač mogu da koriste neki od sledećih metoda za otklanjanje ove greške.

Primena mini-uređaja pametne kartice

Preporučujemo da izdavaoci kartica, prodavci i proizvođači primenjuju mini-kartice sa pametnim kartama i učestvuju u programu "Windows Logo" kako bi dobili koristi od poboljšanja koja se uvode u platformi kao što su Plug and Play kartica, faza uređaja za pametne kartice i tako dalje. Za više informacija o specifikacijama mini-pametnih kartica za Windows posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

Za više informacija o tome kako da počnete sa procesom pribavljanje logotipa za mini-zajedači pametne kartice posetite sledeću Web lokaciju Programa windows logotipa:

Implementirati NULL upravljački program za pametnu karticu

Ako je potreban prilagođeni softver kao što je upravljački program PKCS # 11, ActiveX kontrola ili neki drugi Posredni softver za omogućavanje korišćenja pametne kartice u operativnom sistemu Windows i implementacija mini-kartice sa pametnom karticom ili prilagođeni CSP nije praktična opcija, preporučujemo da izdavaoci kartica, prodavci ili proizvođači smatraju da prosleđivanje NULL upravljačkih programa koristite za Windows Update. Tipičan proces za osiguravanje da je NULL upravljački program dostupan na lokaciji Windows Update zahteva uspešno neklasifikovano prosleđivanje uređaja putem Winquala. Ako je ubuduće dostupan mini-vozač za ove kartice, novi upravljački program može biti otpremljen na windows Update učešćem u Windows logo programu. Upravljački programi NULL-a zatim mogu biti ručno preuzeti od strane krajnjih korisnika ili mogu biti dostupni pomoću opcionalnih ispravki. Sledi uzorak upravljačkog programa za "NULL" za pametnu karticu.

;; Null Driver for Fabrikam Smartcard installation x86 and x64 package.;[Version]Signature="$Windows NT$"Class=SmartCardClassGuid={990A2BD7-E738-46c7-B26F-1CF8FB9F1391}Provider=%ProviderName%CatalogFile=delta.catDriverVer=4/21/2006,1.0.0.0[Manufacturer]%ProviderName%=Minidriver,NTamd64,NTamd64.6.1,NTx86,NTx86.6.1[Minidriver.NTamd64];This driver has no applicability on OS versions earlier than Windows 7[Minidriver.NTx86];This driver has no applicability on OS versions earlier than Windows 7[Minidriver.NTamd64.6.1]%CardDeviceName%=Minidriver64_Install,<DEVICE_ID>;%CardDeviceName%=Minidriver64_Install,<DEVICE_ID2>;%CardDeviceName%=Minidriver64_Install,<DEVICE_ID3>;...[Minidriver.NTx86.6.1]%CardDeviceName%=Minidriver32_Install,<DEVICE_ID>;%CardDeviceName%=Minidriver32_Install,<DEVICE_ID2>;%CardDeviceName%=Minidriver32_Install,<DEVICE_ID3>;...;Leave the following sections blank[DefaultInstall][DefaultInstall.ntamd64][DefaultInstall.NTx86][DefaultInstall.ntamd64.6.1][DefaultInstall.NTx86.6.1][Minidriver64_Install.NT][Minidriver64_61_Install.NT][Minidriver32_Install.NT][Minidriver32_61_Install.NT][Minidriver64_61_Install.NT.Services]AddService = ,2[Minidriver32_61_Install.NT.Services]AddService = ,2; =================== Generic ==================================[Strings]ProviderName ="Microsoft"CardDeviceName="Fabrikam Generic Smart card"

Da biste generisali ID hardverskog uređaja na koji upućuje DEVICE_ID niska u uzorku, sledite uputstva u specifikaciji mini-upravljačkih programa pametne kartice. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:

Za detaljne informacije o tome kako da prosledite NULL upravljački program korporaciji Microsoft, obratite se Microsoft uslugama podrške za korisničke usluge.

Onemogućavanje Plug and Play kartice pomoću smernica grupe za kontrolisane računare

Ova opcija se preporučuje samo za poslovne primene u kojima računari upravljaju administratori i svi neophodni softver za rad sa pametnim karticama koje se koriste u preduzeću instaliraju se pomoću alatki za upravljanje softverom kao što je SMS. Ova procedura je snažno obeshrabrena u sledećim sredinama jer će uticati na sve pametne kartice u vašem okruženju:

 • Komercijalne primene koje ciljaju krajnji korisnici, kao što je onlajn bankarstvo

 • Okruženja koja uključuju i Plug and Play pametne kartice i pametne kartice koje ne uključuju Plug and Play koje koriste smernice grupe za onemogućavanje Plug and Play za pametne kartice

Plug and Play kartica može da bude u potpunosti onemogućen u preduzećima gde se računar krajnjeg korisnika upravlja mehanizmima kao što su smernice grupe. ako primena koristi samo Neplug and Play rešenja za pametne kartice, možete da je onemogućili lokalni administrator na klijentskom računaru. Onemogućavanje plug and Play pametne kartice sprečava preuzimanje upravljačkih programa pametnih kartica, poznatih i kao mini-upravljački programi pametne kartice. Takođe sprečava odzive za pametne kartice Plug and Play. Da biste onemogućili priključi i igraj pametne kartice u lokalnim smernicama grupe, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, otkucajte gpedit. msc u okviru " programi za pretraživanje i datoteke ", a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. U stablu konzole u okviru " Konfiguracija računara" izaberite stavku " administrativni predlošci".

 3. U oknu sa detaljima kliknite dvaput na stavku Windows komponente, a zatim dvaput kliknite na pametnu karticu.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Uključi i igraj pametne kartice, a zatim izaberite stavku Uredi.

 5. Kliknite na dugme onemogućenoi kliknite na dugme u redu.

Promena sistema krajnjeg korisnika i onemogućavanje priključi i reprodukovanja pametne kartice za određene kartice

Ovo je najmanje preporučena opcija. Ovu opciju treba da koristite samo ako su kartice zastarele i ne postoje planovi za primenu mini-reka sa pametnim kartama u budućnosti. Ova opcija zahteva da postojeći softver koji je već instaliran u sistemu obavesti Windows da postoji prilagođeni CSP instaliran na sistemu čak i ako takav CSP ne postoji u sistemu krajnjeg korisnika. Čim Windows utvrdi da postoji prilagođeni CSP koji je već instaliran na sistemu, Windows ne pokušava da preuzme i instalira upravljački program putem Plug and Play kartice. Nije kreiran čvor uređaja za uređaj pametne kartice koji je vidljiv u upravljaču uređajima. Ova opcija rezultira sledećim promenama u sistemskom registru: potključ:

HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\ <ime pametne kartice>Stavke registratora potključa:

 • ATR=Hexadecimal DWORD: Zarez razgraničen ATR pametne kartice.

 • ATRMask= Hexadecimal DWORD: Maska razgraničena zarezom da bi se primenila na ATR da bi se prikrili beznačajni bajtovi u ATR-u.

 • Crypto Provider=Vrednost niske: neka niska relevantna za vašu pametnu karticu.

Na primer: potključ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\Fabrikam ATM kartica Stavke registratora potključa:

 • ATR=Hexadecimal DWORD: 3b,dc,13,00,40,3a,49,54,47,5f,4d,53,43,53,50,5f,56,32

 • Atrmaska = heksadecimalni DWORD: FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF

 • Dobavljač za šifrovanje = vrednost niske: "Fabrikam ATM lažni Dobavljač"

Za x64-bitne sisteme, identične promene moraju biti napravljene ispod sledećeg potključa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCardsPreporučujemo da, umesto direktnog menjanja sistemskog registratora, koristite WinSCard ADI da biste u sistem uneli ove promene. Evo primera uzorka koda koji otkriva umetanje pametne kartice, a zatim onemogućava plug and Play pametne kartice za određenu karticu tako što kreira stavku registratora koja povezuje karticu sa nepostojećim dobavljačem.Microsoft obezbeđuje primere programa samo za ilustraciju, bez garancije koja je izražena ili podrazumevana. To uključuje, ali nije ograničeno na podrazumevane garancije o mogućnostima trgovanja ili spremnosti za određenu svrhu. Ovaj članak pretpostavlja da ste upoznati sa programskim jezikom koji se demonstrira i sa alatkama koje se koriste za kreiranje i otklanjanje grešaka. Inženjeri Microsoft podrške mogu da pomognu u objašnjavaju funkcionalnosti određene procedure. Međutim, oni neće menjati ove primere da bi obezbedili dodatnu funkcionalnost ili konstruisali procedure da bi ispunili vaše specifične zahteve.

//==============================================================;//// Disable Smart card Plug and Play for specific cards//// Abstract://   This is an example of how to create a new//   Smart Card Database entry when a smart card is inserted//   into the computer.//// This source code is only intended as a supplement to existing Microsoft// documentation.//// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY// KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THIS INCLUDES BUT NOT LIMITED TO THE// IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR// PURPOSE.//// Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.////==============================================================;// This code must be compiled with UNICODE support to work correctly#ifndef UNICODE#define UNICODE#endif#include <windows.h>#include <winscard.h>#include <stdio.h>#include <strsafe.h>#include <rpc.h>// Change this prefix to specify what the beginning of the// introduced card name in the registry will be. This is// be prepended to a GUID value.#define CARD_NAME_PREFIX  L"MyCustomCard"// This is the name that will be provided as the CSP for // the card when introduced to the system. This is provided// in order to disable Smart Card Plug and Play for this// card.#define CARD_CSP      L"$DisableSCPnP$"// This special reader name is used to be notified when// a reader is added to or removed from the system through// SCardGetStatusChange.#define PNP_READER_NAME   L"\\\\?PnP?\\Notification"// Maximum ATR length plus alignment bytes. This value is// used in the SCARD_READERSTATE structure#define MAX_ATR_LEN     36LONG GenerateCardName(  __deref_out LPWSTR *ppwszCardName){  LONG    lReturn = NO_ERROR;  HRESULT   hr = S_OK;  DWORD    cchFinalString = 0;  WCHAR    wszCardNamePrefix[] = CARD_NAME_PREFIX;  LPWSTR   pwszFinalString = NULL;  UUID    uuidCardGuid = {0};  RPC_WSTR  pwszCardGuid = NULL;  RPC_STATUS rpcStatus = RPC_S_OK;  // Parameter check  if (NULL == ppwszCardName)  {    wprintf(L"Invalid parameter in GenerateCardName.\n");    return ERROR_INVALID_PARAMETER;  }  // Generate GUID  rpcStatus = UuidCreate(&uuidCardGuid);  if (RPC_S_OK != rpcStatus)  {    wprintf(L"Failed to create new GUID with error 0x%x.\n");    lReturn = (DWORD)rpcStatus;  }  else  {    // Convert GUID to string    rpcStatus = UuidToString(&uuidCardGuid, &pwszCardGuid);    if (RPC_S_OK != rpcStatus)    {      wprintf(L"Failed to convert new GUID to string with error 0x%x.\n", rpcStatus);      lReturn = (DWORD)rpcStatus;    }    else    {      // Allocate memory for final string      // Template is <prefix>-<guid>      cchFinalString = (DWORD)(wcslen(wszCardNamePrefix) + 1 + wcslen((LPWSTR)pwszCardGuid) + 1);      pwszFinalString = (LPWSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, cchFinalString * sizeof(WCHAR));      if (NULL == pwszFinalString)      {        wprintf(L"Out of memory.\n");        lReturn = ERROR_OUTOFMEMORY;      }      else      {        // Create final string        hr = StringCchPrintf(              pwszFinalString,              cchFinalString,              L"%s-%s",              wszCardNamePrefix,              pwszCardGuid);        if (FAILED(hr))        {          wprintf(L"Failed to create card name with error 0x%x.\n", hr);          lReturn = (DWORD)hr;        }        else        {          // Set output params          *ppwszCardName = pwszFinalString;          pwszFinalString = NULL;        }      }    }  }  if (NULL != pwszCardGuid)  {    RpcStringFree(&pwszCardGuid);  }  if (NULL != pwszFinalString)  {    HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pwszFinalString);  }  return lReturn;}LONG IntroduceCardATR(  __in SCARDCONTEXT  hSC,  __in LPBYTE     pbAtr,  __in DWORD     cbAtr){  LONG  lReturn = NO_ERROR;  LPWSTR pwszCardName = NULL;    // Parameter checks  if (NULL == hSC || NULL == pbAtr || 0 == cbAtr)  {    wprintf(L"Invalid parameter in IntroduceCardATR.\n");    return ERROR_INVALID_PARAMETER;  }  // Generate a name for the card  lReturn = GenerateCardName(&pwszCardName);  if (NO_ERROR != lReturn)  {    wprintf(L"Failed to generate card name with error 0x%x.\n", lReturn);  }  else  {    // Introduce the card to the system    lReturn = SCardIntroduceCardType(                hSC,                pwszCardName,                NULL,                NULL,                0,                pbAtr,                NULL,                cbAtr);    if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)    {      wprintf(L"Failed to introduce card '%s' to system with error 0x%x.\n", pwszCardName, lReturn);    }    else    {      // Set the provider name      lReturn = SCardSetCardTypeProviderName(                    hSC,                    pwszCardName,                    SCARD_PROVIDER_CSP,                    CARD_CSP);      if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)      {        wprintf(L"Failed to set CSP for card '%s' with error 0x%x.\n", pwszCardName, lReturn);      }      else      {        wprintf(L"Card '%s' has been successfully introduced to the system and has had Plug and Play disabled.\n", pwszCardName);      }    }  }  if (NULL != pwszCardName)  {    HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pwszCardName);  }  return lReturn;}LONG ProcessCard(  __in SCARDCONTEXT      hSC,  __in LPSCARD_READERSTATE  pRdr){  LONG    lReturn = NO_ERROR;  DWORD    dwActiveProtocol = 0;  DWORD    cbAtr = MAX_ATR_LEN;  DWORD    dwIndex = 0;  DWORD    cchCards = SCARD_AUTOALLOCATE;  LPWSTR   pmszCards = NULL;  BYTE    rgbAtr[MAX_ATR_LEN] = {0};  SCARDHANDLE hSCard = NULL;  // Parameter checks  if (NULL == hSC || NULL == pRdr)  {    wprintf(L"Invalid parameter in ProcessCard.\n");    return ERROR_INVALID_PARAMETER;  }  // Connect to the card in the provided reader in shared mode  lReturn = SCardConnect(          hSC,          pRdr->szReader,          SCARD_SHARE_SHARED,          SCARD_PROTOCOL_T0 | SCARD_PROTOCOL_T1,          &hSCard,          &dwActiveProtocol);  if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)  {    wprintf(L"Failed to connect to card in reader '%s' with error 0x%x.\n", pRdr->szReader, lReturn);  }  else  {    wprintf(L"Connected to card in reader '%s'.\n", pRdr->szReader);    /*     * In this spot, put any necessary calls needed to identify that this     * is the type of card you are looking for. Usually this is done via     * SCardTransmit calls. For this example, we will grab the ATR of every     * inserted card.     */    // Obtain the ATR of the inserted card    lReturn = SCardGetAttrib(              hSCard,              SCARD_ATTR_ATR_STRING,              rgbAtr,              &cbAtr);    if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)    {      wprintf(L"Failed to obtain ATR of card in reader '%s' with error 0x%x.\n", pRdr->szReader, lReturn);    }    else    {      // Output the ATR      wprintf(L"ATR of card in reader '%s':", pRdr->szReader);      for (dwIndex = 0; dwIndex < cbAtr; dwIndex++)      {        wprintf(L" %02x", rgbAtr[dwIndex]);      }      wprintf(L"\n");      // Determine if the ATR is already in the Smart Card Database      lReturn = SCardListCards(                hSC,                rgbAtr,                NULL,                0,                (LPWSTR)&pmszCards,                &cchCards);      if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)      {        wprintf(L"Failed to determine if card in reader '%s' is currently recognized by the system with error 0x%x. Skipping.\n", pRdr->szReader, lReturn);      }      else if (NULL == pmszCards || 0 == *pmszCards)      {        // Card not found. We need to add it.        wprintf(L"Card in reader '%s' is not currently recognized by the system. Adding ATR.\n", pRdr->szReader);        lReturn = IntroduceCardATR(                  hSC,                   rgbAtr,                   cbAtr);        // If an error occurs here, we will continue so we can try the next time        // the card is inserted as well as examine other readers.      }      else      {        wprintf(L"Card in reader '%s' is already known by the system. Not adding ATR.\n", pRdr->szReader);      }    }  }  // Disconnect from the card. We do not need to reset it.  if (NULL != hSCard)  {    SCardDisconnect(hSCard, SCARD_LEAVE_CARD);  }  // Free resources  if (NULL != pmszCards)  {    SCardFreeMemory(hSC, pmszCards);  }  return lReturn;}LONG MonitorReaders(    __in SCARDCONTEXT hSC){  LPWSTR       pwszReaders = NULL;  LPWSTR       pwszOldReaders = NULL;  LPWSTR       pwszRdr = NULL;  DWORD        dwRet = ERROR_SUCCESS;  DWORD        cchReaders = SCARD_AUTOALLOCATE;  DWORD        dwRdrCount = 0;  DWORD        dwOldRdrCount = 0;  DWORD        dwIndex = 0;  LONG        lReturn = NO_ERROR;  BOOL        fDone = FALSE;  SCARD_READERSTATE  rgscState[MAXIMUM_SMARTCARD_READERS+1] = {0};  SCARD_READERSTATE  rgscOldState[MAXIMUM_SMARTCARD_READERS+1] = {0};  LPSCARD_READERSTATE pRdr = NULL;  // Parameter check  if (NULL == hSC)  {    wprintf(L"Invalid parameter in MonitorReaders.\n");    return ERROR_INVALID_PARAMETER;  }  // One of the entries for monitoring will be to detect new readers  // The first time through the loop will be to detect whether  // the system has any readers.  rgscState[0].szReader = PNP_READER_NAME;  rgscState[0].dwCurrentState = SCARD_STATE_UNAWARE;  dwRdrCount = 1;  while (!fDone)  {    while (!fDone)    {      // Wait for status changes to occur      wprintf(L"Monitoring for changes.\n");      lReturn = SCardGetStatusChange(                  hSC,                  INFINITE,                  rgscState,                  dwRdrCount);      switch (lReturn)      {        case SCARD_S_SUCCESS:          // Success          break;        case SCARD_E_CANCELLED:          // Monitoring is being cancelled          wprintf(L"Monitoring cancelled. Exiting.\n");          fDone = TRUE;          break;        default:          // Error occurred          wprintf(L"Error 0x%x occurred while monitoring reader states.\n", lReturn);          fDone = TRUE;          break;      }      if (!fDone)      {        // Examine the status change for each reader, skipping the PnP notification reader        for (dwIndex = 1; dwIndex < dwRdrCount; dwIndex++)        {          pRdr = &rgscState[dwIndex];          // Determine if a card is now present in the reader and          // it can be communicated with.          if ((pRdr->dwCurrentState & SCARD_STATE_EMPTY ||             SCARD_STATE_UNAWARE == pRdr->dwCurrentState) &&            pRdr->dwEventState & SCARD_STATE_PRESENT &&            !(pRdr->dwEventState & SCARD_STATE_MUTE))          {            // A card has been inserted and is available.            // Grab its ATR for addition to the database.            wprintf(L"A card has been inserted into reader '%s'. Grabbing its ATR.\n", pRdr->szReader);            lReturn = ProcessCard(hSC, pRdr);            // If an error occurs here, we will continue so we can try the next time            // the card is inserted as well as examine other readers.          }          // Save off the new state of the reader          pRdr->dwCurrentState = pRdr->dwEventState;        }        // Now see if the number of readers in the system has changed.        // Save its new state as the current state for the next loop.        pRdr = &rgscState[0];        pRdr->dwCurrentState = pRdr->dwEventState;        if (pRdr->dwEventState & SCARD_STATE_CHANGED)        {          wprintf(L"Reader change detected.\n");          break;        }      }      }    if (!fDone)    {      // Clean up previous loop      if (NULL != pwszOldReaders)      {        SCardFreeMemory(hSC, pwszOldReaders);        pwszOldReaders = NULL;      }      pwszReaders = NULL;      cchReaders = SCARD_AUTOALLOCATE;            // Save off PnP notification reader state and and list of readers previously found in the system      memcpy_s(&rgscOldState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE), &rgscState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE));      memset(rgscState, 0, sizeof(rgscState));      dwOldRdrCount = dwRdrCount;      pwszOldReaders = pwszReaders;            // Obtain a list of all readers in the system      wprintf(L"Building reader list.\n");      lReturn = SCardListReaders(                hSC,                NULL,                (LPWSTR)&pwszReaders,                &cchReaders);      switch (lReturn)      {        case SCARD_S_SUCCESS:          // Success          break;        case SCARD_E_NO_READERS_AVAILABLE:          // No readers in the system. This is OK.          lReturn = SCARD_S_SUCCESS;          break;        default:          // Error occurred          wprintf(L"Failed to obtain list of readers with error 0x%x.\n", lReturn);          fDone = TRUE;          break;      }      // Build the reader list for monitoring - NULL indicates end-of-list      // First entry is the PnP Notification entry.      pRdr = rgscState;      memcpy_s(&rgscState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE), &rgscOldState[0], sizeof(SCARD_READERSTATE));      pRdr++;      pwszRdr = pwszReaders;      while ((NULL != pwszRdr) && (0 != *pwszRdr))      {        BOOL fFound = FALSE;        dwRdrCount++;        // Look for an existing reader state from a previous loop        for (dwIndex = 1; dwIndex < dwOldRdrCount; dwIndex++)        {          if ((lstrlen(pwszRdr) == lstrlen(rgscOldState[dwIndex].szReader)) &&            (0 == lstrcmpi(pwszRdr, rgscOldState[dwIndex].szReader)))          {            // Found a match. Copy it.            memcpy_s(pRdr, sizeof(SCARD_READERSTATE), &rgscOldState[dwIndex], sizeof(SCARD_READERSTATE));            fFound = TRUE;            break;          }        }        if (!fFound)        {          // New reader          pRdr->szReader = pwszRdr;          pRdr->dwCurrentState = SCARD_STATE_UNAWARE;        }        // Increment reader indices        pRdr++;        pwszRdr += lstrlen(pwszRdr)+1;      }    }  }  // Clean up resources  if (NULL != pwszReaders)  {    SCardFreeMemory(hSC, pwszReaders);  }  if (NULL != pwszOldReaders)  {    SCardFreeMemory(hSC, pwszOldReaders);  }  return lReturn;}LONG __cdecl main(    VOID){  DWORD        dwRet = ERROR_SUCCESS;  SCARDCONTEXT    hSC = NULL;  LONG        lReturn = NO_ERROR;  HANDLE       hStartedEvent = NULL;  // Get handle to event that will be signaled when the Smart Card Service is available  hStartedEvent = SCardAccessStartedEvent();  // Wait for the Smart Card Service to become available  dwRet = WaitForSingleObject(hStartedEvent, INFINITE);  if (WAIT_OBJECT_0 != dwRet)  {    wprintf(L"Wait for Smart Card Service failed with error 0x%x.\n", dwRet);    lReturn = dwRet;  }  else  {    // Establish a system-level context with the Smart Card Service    lReturn = SCardEstablishContext(                SCARD_SCOPE_SYSTEM,                NULL,                NULL,                &hSC);    if (SCARD_S_SUCCESS != lReturn)    {      wprintf(L"Failed to establish context with the Smart Card Service with error 0x%x.\n", lReturn);    }    else    {      // Begin monitoring the readers in the system      // This routine could be done in a separate thread so it can be cancelled via SCardCancel().      lReturn = MonitorReaders(hSC);    }  }    // Cleanup resources  if (NULL != hSC)  {    SCardReleaseContext(hSC);  }  if (NULL != hStartedEvent)  {    SCardReleaseStartedEvent();  }  wprintf(L"Done.\n");  return lReturn;}

Reference

Više informacija o rešavanju problema sa pametnom karticom Plug and Play potražite u sledećem članku za TechNet:

Vodič za rešavanje problema sa pametnom karticom

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×