Prilagođavanje priručne trake

Na priručnoj traci je prilagodljiva traka sa alatkama koja sadrži skup komandi koje su nezavisne od kartice na traci koja se trenutno prikazuje. Možete da premestite priručnu traku sa neke od dve moguće lokacije, a možete da dodate i dugmad koja predstavlja komande na priručnoj traci.

Pregledač ne podržava video.

Napomene: 

 • Ne možete da povećate veličinu dugmadi koja predstavlja komande pomoću opcije u sistemu Microsoft Office. Jedini način da povećate veličinu dugmadi jeste da smanjite rezoluciju ekrana koju koristite.

 • Nije moguće prikazati priručnu traku u više redova.

 • Samo komande mogu da se dodaju na priručnu traku. Sadržaj većine lista, kao što su vrednosti uvlačenja i razmaka i pojedinačni stilovi, koji se takođe pojavljuju na traci, ne može da se doda na priručnu traku. Međutim, možete da prilagodite traku u sistemu Office da biste traku personalizovali na željeni način. Na primer, možete da kreirate prilagođene kartice i prilagođene grupe tako da sadrže najčešće korišćene komande.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje komande na priručnu traku

Dodavanje komande koja nije na traci na priručnu traku

Uklanjanje komande sa priručne trake

Promena redosleda komandi na priručnoj traci

Grupisanje komandi dodavanjem znaka za razdvajanje između komandi

Premeštanje priručne trake

Prilagođavanje priručne trake pomoću komande „Opcije“

Vraćanje podrazumevanih postavki priručne trake

Izvoz prilagođene priručne trake

Uvoz prilagođene priručne trake

Zašto vidim zelenu kuglu?

Dodavanje komande na priručnu traku

 1. Na traci kliknite na odgovarajuću karticu ili grupu da biste prikazali komandu koju želite da dodate na priručnu traku.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na komandu, a zatim izaberite stavku Dodaj u priručnu traku u priručnom meniju.

  Dodavanje komande „Provera pravopisa i gramatike“ na priručnu traku u programu Word

Dodavanje komande koja nije na traci na priručnu traku

 1. Izaberite stavku Prilagođavanje priručne trake > Još komandi.

Otvara se meni "Prilagođavanje priručne trake", sa strelicom koja pokazuje na opciju "još komandi".

 1. Sa liste Izbor komandi sa izaberite stavku Komande koje nisu na traci.

 2. Pronađite komandu na listi, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Savet: Ako ne možete da pronađete željenu komandu u komandama, ne na listi na listi, pokušajte da postavite Izbor komandi izsvih komandi.

Uklanjanje komande sa priručne trake

 • Kliknite desnim tasterom miša na komandu koju želite da uklonite iz priručne trake, a zatim kliknite na dugme Ukloni iz priručne trake u priručnom meniju.

Promena redosleda komandi na priručnoj traci

 1. Kliknite desnim tasterom miša na priručnu traku, a zatim izaberite stavku Prilagođavanje priručne trake u priručnom meniju.

 2. U okviru Prilagođavanje priručne trake kliknite na komandu koju želite da premestite, a zatim kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole.

Grupisanje komandi dodavanjem znaka za razdvajanje između komandi

Možete da grupišete komande pomoću znaka za razdvajanje da bi priručna traka izgledala kao da ima odeljke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na priručnu traku, a zatim izaberite stavku Prilagođavanje priručne trake u priručnom meniju.

 2. Sa liste Izaberite komande iz izaberite stavku Popularne komande.

 3. Izaberite stavku <Znak za razdvajanje>, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste znak za razdvajanje postavili gde želite, kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole.

Premeštanje priručne trake

Priručna traka se može nalaziti na jednom od dva mesta:

 • Gornji levi ugao, na naslovnoj traci. (podrazumevana lokacija)

Priručna traka prikazana iznad trake

 • ispod trake.

Priručna traka prikazana ispod trake.

Ako ne želite da se priručna traka prikazuje na trenutnoj lokaciji, možete da je premestite na drugu lokaciju. Ako zaključite da je podrazumevana lokacija pored ikone programa nepraktično udaljena od radne oblasti, možda ćete želeti da je premestite bliže radnoj oblasti. Lokacija ispod trake zalazi u radnu oblast. Zato, ako želite da uvećate radnu oblast, možda ćete želeti da zadržite priručnu traku na podrazumevanoj lokaciji.

 1. Kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku (na desnoj strani qat).

 2. Na listi izaberite stavku Prikaži ispod trake ili Prikaži iznad trake.

Prilagođavanje priručne trake pomoću komande „Opcije“

Možete da dodajete i uklanjate komande i menjate im redosled na priručnoj traci pomoću komande Opcije.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Priručna traka.

 4. Izvršite željene promene.

Vraćanje podrazumevanih postavki priručne trake

 1. Kliknite desnim tasterom miša na priručnu traku, a zatim izaberite stavku Prilagođavanje priručne trake u priručnom meniju.

 2. U prozoru Prilagođavanje priručne trake izaberite stavku Vrati podrazumevane vrednosti, a zatim izaberite opciju Vrati samo priručnu traku na početnu vrednost.

Izvoz prilagođene priručne trake

Prilagođavanja trake i priručne trake možete da izvezete u datoteku koju može da uveze i koristi saradnik ili koja može da se koristi na drugom računaru.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Priručna traka.

 4. Izaberite stavku Uvoz/izvoz, a zatim izaberite stavku Izvezi sva prilagođavanja.

Više informacija o tome kako da prilagodite traku potražite u članku Prilagođavanje trake u sistemu Office.

Uvoz prilagođene priručne trake

Datoteke prilagođavanja možete da uvezete da biste zamenili trenutni raspored na traci i priručnoj traci. Zbog toga što možete da uvezete prilagođavanje, Microsoft Office programi mogu da izgledaju isto za vaše saradnike ili na svim računarima.

Važno: Kada uvezete datoteku prilagođavanja trake, gubite sva prethodna prilagođavanja trake i priručne trake. Ako mislite da ćete poželeti da se vratite na prilagođavanje koje trenutno imate, trebalo bi da ga izvezete pre uvoza novih prilagođavanja.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Priručna traka.

 4. Izaberite stavku Uvoz/izvoz, a zatim izaberite stavku Uvezi datoteku za prilagođavanje.

Više informacija o tome kako da prilagodite traku potražite u članku Prilagođavanje trake u sistemu Office.

Zašto vidim zelenu kuglu?

Zelenu kuglu vidite ako ste dodali prilagođenu grupu ili komandu na priručnu traku kada ste prilagodili traku, ali niste dodelili ikonu koja predstavlja tu prilagođenu grupu ili komandu.

Ikona se koristi u sledećim slučajevima:

 • ako dodajete prilagođenu grupu u priručnu traku,

 • kao pomoć u razlikovanju sopstvene prilagođene trake i podrazumevane trake.

Dodavanje ikone da predstavlja prilagođenu grupu ili komandu

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 4. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite prilagođenu grupu ili komandu koju ste dodali.

 5. Kliknite na dugme Preimenuj, a zatim na listi Simbol izaberite ikonu.

 6. U dijalogu Preimenuj izaberite stavku U redu.

 7. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Više informacija o tome kako da prilagodite traku potražite u članku Prilagođavanje trake u sistemu Office.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×