Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Ovaj ugovor o usluzi (“Ovaj Ugovor o usluzi”) se primenjuje na usluge podrške (kako je definisano u nastavku) i sklapa se sa i između korisnika Usluga podrške (“vi” ili “vaš”) i kompanije Microsoft (“mi,” “nas” ili “naš”) (vi i mi, pojedinačno, kao “Strana” i, zajedno, kao “Strane”). Ovaj Ugovor o usluzi ne primenjuje se na profesionalne usluge (tj. podršku ili konsalting) koje se nude ili pružaju poslovnim korisnicima (npr. na koje se primenjuju Microsoftov ugovor o poslovanju i uslugama ili drugi Microsoftovi poslovni proizvod ili ugovor o usluzi).

Kupovinom ili upotrebom Usluga podrške prihvatate ovaj Ugovor o usluzi.  Vaša upotreba Usluga podrške, ukoliko se pružaju na nekoj Microsoft veb lokaciji ili u vezi sa njom podlaže uslovima korišćenja te veb lokacije (Uslovi korišćenja, Izjava o privatnosti itd. koji se zajednički nazivaju „TOU”) i drugim smernicama te veb lokacije. Ugovor o usluzi i Uslovi korišćenja, ako postoje, čine ceo ugovor između vas i korporacije Microsoft u vezi sa Uslugama podrške. U slučaju neusklađenosti primenjuju se ovi uslovi Ugovora o usluzi.

Microsoft zadržava pravo da u bilo kom trenutku po svom isključivom nahođenju promeni Usluge podrške i ovaj Ugovor o usluzi.  Ako izmene dovedu do povećanja cene ili značajnog pada nivoa kupljenih Usluga podrške, dobićete obaveštenje u roku od 30 dana.  Vaša upotreba Usluga podrške ili Ugovora o podršci nakon datuma stupanja na snagu takvih izmena predstavlja vaše prihvatanje promena Ugovora o podršci. 

SVA ODRICANJA GARANCIJA, USLOVA I ODGOVORNOSTI ČINE SUŠTINSKU OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG IZMEĐU STRANA.

USLUGE PODRŠKE SE REGULIŠU ISKLJUČIVO OVIM UGOVOROM O USLUZI I SVIM PRIMENJIVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, A NE BILO KOJIM DRUGIM UGOVOROM O USLUZI KOJI STE ZAKLJUČILI SA KORPORACIJOM MICROSOFT. IZJAVLJUJETE DA STE PUNOLJETNI U SKLADU SA ZAKONIMA MESTA VAŠEG PREBIVALIŠTA. TAKOĐE POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I DA RAZUMETE SVE ODREDBE OVOG UGOVORA O USLUZI.

Usluge podrške

Microsoft usluga korisničke podrške povezuje vas sa zastupnicima za podršku radi pomoći u vezi s Microsoftovim zadacima podrške („Usluge podrške“). Usluge podrške mogu biti dio ispravno licenciranog Microsoftovog proizvoda ili kupljenog (npr. kao jednokratna Usluga podrške („PPI usluga“ ili program pretplate), ali mogu isključiti sve profesionalne usluge (tj. podršku ili konsalting) koje se nude ili pružaju poslovnim korisnicima (npr. na koje se primenjuju Microsoftov ugovor o poslovanju i uslugama ili drugi Microsoftovi poslovni proizvod ili ugovor o usluzi).

 1. Pristanak za usluge na daljinu ili povezane s podacima. Softver koji se nudi za korišćenje sa Uslugama podrške može da poveže korisnike sa korporacijom Microsoft i/ili drugim dobavljačima usluga povezivanjem podataka (npr. preko interneta ili bežičnim prenosom podataka). U nekim slučajevima nećete primiti zasebno obaveštenje kada dođe do takvog povezivanja. Korišćenjem Usluga podrške pristajete na prenos informacija putem istih.

 2. Zloupotreba usluga na daljinu ili povezanih s podacima. Ne smete da koristite Usluge podrške ni na koji način koji može da nanese štetu korporaciji Microsoft, njenim filijalama ili bilo kom drugom dobavljaču usluga, odnosno bilo kojoj računarskoj mreži ili sistemu, niti na bilo koji način koji bilo kome ugrožava korišćenje istih. Ne smete da koristite Usluge podrške da biste na ma koji način pokušali da ostvarite neovlašćen pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži.

 3. Saradnja i podržavanje.  Mogućnost korporacije Microsoft da pruži Usluge podrške zavisi od vaše potpune i pravovremene saradnje, kao i od tačnosti i potpunosti svih informacija koje obezbeđujete. Morate imati odgovarajući uređaj i ispravno licencirani Microsoftov softver koji ispunjava minimalne važeće zahteve ili podržavanje opisano u Microsoftovim pravilima o životnom ciklusu podrške za proizvode pre pružanja Usluga podrške. Microsoft zadržava pravo da otkaže Usluge podrške i/ili da vam vrati novac usled problema u vezi sa vašim uređajem, sistemskim zahtevima ili konfiguracijom ili iz bilo kog drugog razloga koji je izvan naše kontrole, a zbog kojeg je pružanje Usluga podrške nemoguće ili nepraktično.

 4. Pretplata. Usluge podrške mogu vam biti na raspolaganju pomoću programa pretplate u vašem regionu. Ako se upišete u program pretplate za Usluge podrške, pretplata je važeća samo u okviru vašeg ličnog Microsoft naloga koji je povezan sa pretplatom na Microsoft softver na vašim ličnim uređajima. Da biste se prijavili i koristili svoju pretplatu na Usluge podrške, biće vam zatraženo da potvrdite ID svog Microsoft naloga (MSA). Pretplatu ne smete da delite ili prodate. Odgovorni ste za sve aktivnosti u okviru svoje pretplate.

 5. PPI usluga. Usluge podrške mogu biti dostupne kao jednokratna usluga podrške („PPI usluga) na pojedinačnom uređaju za fiksnu naknadu.

 6. Rezervne kopije podataka. Pošto je moguć slučajan gubitak, oštećenje ili ugrožavanje bezbednosti podataka, razumete i prihvatate da snosite celokupnu odgovornost za pravljenje rezervnih kopija svih vrsta podataka, softvera, informacija ili drugih datoteka sačuvanih na vašem uređaju, uključujući sve diskove i disk jedinice ili povezane uređaje (zajednički naziv „Vaši podaci“) pre korišćenja Usluga podrške. Nadalje, razumete i saglasni ste sa tim da će Microsoft možda morati da prenese Vaše podatke nezavisnim dobavljačima usluga u cilju pružanja Usluga podrške. U to su uključene sve poverljive, vlasničke i lične informacije sačuvane na vašem uređaju. Svaki takav prenos će biti izvršen u skladu sa našom Izjavom o privatnosti. U najvećoj meri dozvoljenoj primenjivim pravom, Microsoft nije odgovoran niti će imati ikakvu obavezu u slučaju bilo kakvog otkrivanja, gubitka ili oštećenja Vaših podataka.

 7. Daljinski pristup.  Pružanje Usluga podrške zahteva da se Microsoft daljinski poveže s vašim uređajem, što nam omogućava da pristupimo vašem uređaju i upravljamo njim, prikažemo ekran uređaja, instaliramo softver i promenimo podešavanja na uređaju. Od vas možemo zatražiti da preuzmete ili prihvatite Microsoftov softver ili softver treće strane za uspostavljanje daljinske veze.  Odgovorni ste za sve troškove preuzimanja koji mogu nastati, kao i za plaćanje naknada dobavljačima usluge pristupa internetu (npr. preko interneta, Wi-Fi mreže ili operatera bežične mreže). To su dodatni troškovi pored naknada koje plaćate nama za Usluge podrške i nećemo vam nadoknaditi takve troškove.

  Takođe možemo da pokrenemo dijagnostičke alatke na vašem uređaju da bismo utvrdili da li uređaj zadovoljava minimalne sistemske zahteve za pružanje određenih Usluga podrške, na primer nadogradnji. Morate da prihvatite ovaj korak da bismo mogli da vam pružimo te Usluge podrške. Ako ne možemo daljinski da pristupimo vašem uređaju, možda nećemo moći da vam pružimo Usluge podrške.

 8. Instalacija softvera/ugovori o licenciranju sa krajnjim korisnikom/ovlašćenje. Ako vaše Usluge podrške obuhvataju instalaciju softvera, nezavisno od toga da li taj softver pruža Microsoft ili nezavisni proizvođač softvera, morate da imate taj softver i šifre proizvoda za isti da biste mogli da izvršite instalaciju. Pružanjem informacija, softvera i aplikacija korporaciji Microsoft kako bi Microsoft mogao da ih instalira ili prenese u vaše ime, izjavljujete da imate zakonsko ovlašćenje da ovlastite Microsoft da preduzme takve radnje. Razumete i prihvatate da će Microsoft možda morati prihvatiti Licencni ugovor za krajnjeg korisnika u vaše ime za takve softverske instalacije i saglasni ste da se na vas primenjuju uslovi Licencnih ugovora za krajnjeg korisnika. Ako zatražite instalaciju softvera od nezavisnog proizvođača softvera u vezi sa Uslugama podrške, imaćete mogućnost da pregledate relevantni ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom i preuzimate potpunu odgovornost ako odlučite da to ne uradite. Takođe razumete i saglasni ste sa tim da Microsoft ne kontroliše uslove nijednog ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom koji se potpisuje sa bilo kojim trećim licem i neće pregledati takve ugovore o licenciranju sa krajnjim korisnikom pre nego što ih u vaše ime prihvati.

 9. Otkazivanje pretplate na Usluge podrške. Pretplatu na Usluge podrške možete otkazati kontaktiranjem Microsoftovog zastupnika za podršku ili na adresi https://account.microsoft.com.  Kada je vaša pretplata pred kraj postojećeg perioda važenja, morate otkazati pretplatu najmanje 3 dana pre datuma naplate da biste izbegli plaćanje sledećeg perioda.  Datum obnove je godišnjica datuma prve upisnice, koji se može razlikovati od datuma naplate. Datume naplate i prve upisnice možete pregledati na adresi https://account.microsoft.com.

  Microsoft zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju prekine vašu pretplatu na Usluge podrške bez obaveštenja ako ne izvršite plaćanje na vreme, prekršite ovaj Ugovor o usluzi ili ako utvrdi da pretplatu koristi neko drugi umesto vas ili da se ona koristi za softversku podršku na uređajima koji nisu vaši lični uređaji. Usluge podrške ili vašu pretplatu možemo da raskinemo i ako utvrdimo da niste fizičko lice i da stoga ne ispunjavate uslov za primanje Usluga podrške.

Plaćanje, Naplata, Obnova, Povraćaj

 1. Informacije o plaćanju i nalogu. Da biste kupili PPI uslugu ili pretplatu na Uslugu podrške, morate uneti način plaćanja i neophodne podatke o plaćanju (npr. broj kreditne, debitne ili čekovne kartice).  Mi nismo odgovorni za proviziju koju vam banka ili kartica eventualno naplati usled našeg obrađivanja plaćanja preko vaše kreditne/debitne kartice u skladu sa vašom porudžbinom. Ako odlučite da kupite pretplatu na Usluge podrške, vaša kreditna/debitna kartica se za tu kupovinu može teretiti na mesečnoj osnovi (ako je to dostupno u vašem regionu) ili na godišnjoj osnovi do otkazivanja pretplate.

  Svojim nalogom možete upravljati na mreži na adresi https://account.microsoft.com. Saglasni ste da dozvoljavate Microsoftu dа kоristi аžurirаnе infоrmаciје о nаlоgu vеzаnе zа izаbrаni nаčin plаćаnjа kоје nаvоdi vаšа bаnkа izdаvаlаc ili primеnjivа mrеžа zа plаćаnjе. Prihvatate da ćete u svakom trenutku imati ažurirane informacije o nalogu za naplatu i kontakt informacije. Promene koje su unete u nalog za naplatu neće uticati na troškove koje prosleđujemo na vaš nalog za naplatu pre vremenskog perioda koje je potrebno da prođe kako bismo mogli da reagujemo na promene u nalogu za naplatu. 

 2. Informacije o naplati. Time što Microsoftu pružate informacije o plaćanju, vi (i) izjavljujete da ste ovlašćeni da koristite način naplate koji ste naveli; (ii) izjavljujete da su sve informacije o plaćanju koje navodite istinite i tačne i (iii) dajete ovlašćenje Microsoftu da vam naplati Usluge podrške koristeći vaš način plaćanja. Pretplatu na Usluge podrške možemo da vam naplatimo (a) unapred; (b) u trenutku kupovine; (c) ubrzo nakon kupovine ili (d) periodično za vašu pretplatu na Usluge podrške. Možemo izvršiti istovremenu naplatu za više prethodnih perioda plaćanja u slučajevima da postoje iznosi koji već nisu obrađeni.

 3. Ponavljanje naplate. Vaša pretplata na Usluge podrške će uključivati ponavljanje naplate ako je dostupna u vašem regionu. Ako imate pretplatu na Usluge podrške, ona će se ažurirati tako da uključuje automatsku obnovu kada ta funkcija bude na raspolaganju u vašem regionu. Ali možete isključiti ponavljanje naplate u svakom trenutku na adresi https://account.microsoft.com.

  Ako vaša pretplata na Usluge podrške uključuje ponavljanje naplate, obavestićemo vas putem poruke e-pošte prije datuma naplate.  Nakon što vas obavestimo da će pretplata biti naplaćena za naredni period, možemo vam naplatiti trenutnu cenu za novi period pretplate. Pored toga, podsetićemo vas da ćemo naplatu za obnovu pretplate izvršiti u skladu sa vašim odabranim načinom plaćanja, bez obzira na to da li je unet u evidenciju na dan plaćanja ili je naveden kasnije.   

 4. Istorija plaćanja i greške. Dostavićemo vam vašu istoriju plaćanja na mreži nа vеb lоkаciјi Plaćanje i ispostava računa (https://account.microsoft.com). Vaša je odgovornost da pregledate svoju istoriju plaćanja i obavestite nas o greškama ili neovlaštenim naplatama. Morate nas obavestiti u roku od 120 dana nakon što se greška ili neovlaštena naplata pojavi na vašem računu. Odmah ćemo ispitati naplatu. Ako nas ne obavestite u tom periodu, oslobađate nas kompletne odgovornosti i potraživanja odštete usled greške, a mi nećemo biti u obavezi da ispravimo grešku ili obezbedimo refundiranje. Ako Microsoft primeti grešku u naplati, ispraviće je u roku od 90 dana.

 5. Povraćaj novca. Usluge podrške možete otkazati u roku od 30 dana od prve kupovine pretplate i zatražiti povraćaj ako ne možemo da rešimo problem za koji ste zatražili podršku. Ako vi ili Microsoft otkažete pretplatu na Usluge podrške nakon isteka perioda od 30 dana, nećete dobiti povraćaj iznosa plaćenog za pretplatu. Ako ste platili za Uslugu PPI (bez pretplate), povraćaj možete zahtevati u roku od 30 dana od kupovine ako ne možemo rešiti problem za koji ste zatražili podršku.

Veze do lokacija trećih lica

Ako vam se tokom prijema Usluga podrške prikaže veza do neke veb lokacije trećeg lica (nezavisno od toga da li je tu vezu pružio Stručnjak za tehničku podršku ili je ugrađena na veb lokaciji na kojoj primate Usluge podrške ili je neki drugi slučaj u pitanju), svesni ste i razumete da se te veze pružaju isključivo radi lakšeg snalaženja i praktičnosti; da povezane lokacije ne kontroliše Microsoft i da Microsoft nije odgovoran za sadržaj ma koje povezane lokacije ili ma koje veze koja sadrži povezanu lokaciju ili ma koje promene ili ažuriranje tih lokacija. Navođenje povezane lokacije ne predstavlja nikakvo odobravanje materijala sadržanog na takvoj povezanoj lokaciji niti bilo kakvu povezanost sa operaterima te lokacije. Korporacija Microsoft nije odgovorna za veb kasting ili neki drugi oblik prenosa koji dobijate od povezane lokacije.

Obaveštenja

Prihvatate da vam Microsoft dostavlja obaveštenja o Uslugama podrške ili informacije koje zakon nalaže da dostavi e-poštom na adresu koju ste naveli kada ste se upisali za Usluge podrške. Smatraće se da su obaveštenja e-poštom poslata i primljena u trenutku slanja e-poruke.

ODRICANJE GARANCIJA, OGRANIČAVANJE PRAVNOG LEKA

 1. BEZ GARANCIJA. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOPUŠTENOJ PRIMENJIVIM PRAVOM, USLUGE PODRŠKE SE PRUŽAJU „TAKVE KAKVE JESU” I MICROSOFT SE ODRIČE I ISKLJUČUJE SVE IZJAVE, GARANCIJE I USLOVE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, IZJAVE, GARANCIJE ILI USLOVE U POGLEDU VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA PRAVA, ZADOVOLJAVAJUĆEG STANJA ILI KVALITETA, PODESNOSTI ZA PRODAJU I/ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU U VEZI SA MA KOJOM USLUGOM PODRŠKE, SOFTVEROM ILI DRUGIM MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE DOSTAVLJAMO. VI SNOSITE POTPUNI RIZIK ZA KVALITET USLUGA PODRŠKE I NJIHOVU PERFORMANSU.

 2. OGRANIČAVANJE PRAVNOG LEKA. Ako primenjivo pravo pruža bilo kakvu prešutnu garanciju uprkos isključenjima i ograničenjima Ugovora o usluzi, mi ograničavamo vaše pravne lijekove u slučaju Usluga podrške na sledeće:

  • ponovno izvršavanje Usluga podrške ili

  • povraćaj troška plaćenih Usluga podrške (ako ih je bilo.)

  Ovo je vaš jedini pravni lek za kršenje garancije ili uslova, čak i u slučaju da pravni lek ne ispuni svoju osnovnu svrhu.

  Osim ako primenjivo pravo ne nalaže drugačije, mi određujemo redosled po kojem se ovi ograničeni pravni lekovi pružaju. Na osnovu zakona možete imati dodatna potrošačka prava koja ovaj ugovor ne može da promeni.

Ograničenje odgovornosti

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOPUŠTENOJ PRAVOM:

 • AKO PO BILO KOM OSNOVU IMATE PRAVO NA OPORAVAK ŠTETE, MOŽETE OD MICROSOFTA I NJEGOVIH DOBAVLJAČA POTRAŽIVATI SAMO DIREKTNU ŠTETU DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA USLUGE PODRŠKE (ILI DO 5.00 USD KADA SU USLUGE PODRŠKE BESPLATNE); I

 • NIJEDNA STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA PREMA DRUGOJ ZA POSLEDIČNU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK PROFITA, PODATAKA ILI POSLOVANJA ZA BILO KOJA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA OVAJ UGOVOR O USLUZI, BILO KOJE USLUGE PODRŠKE ILI DRUGE MATERIJALE ILI INFORMACIJE KOJE MICROSOFT OBEZBEĐUJE, ČAK I AKO JE MICROSOFT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI SU BILE PREDVIDIVE.

OVO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SE NE ODNOSI NA ODGOVORNOST STRANA JEDNE PREMA DRUGOJ USLED KRŠENJA OBAVEZE ČUVANJA INFORMACIJA, PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM ILI, U SLUČAJU OBMANE, GRUBE NEPAŽNJE ILI VOLJNOG KRŠENJA DUŽNOSTI NITI NA ODGOVORNOST ZA SMRTNI SLUČAJ ILI LIČNE POVREDE IZAZVANE NEPAŽNJOM JEDNE OD STRANA. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE/ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORE NAVEDENO OGRANIČENJE SE MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI U VAŠEM SLUČAJU.

VI STE ODGOVORNI ZA VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA PODRŠKA I ZA SVE NASTALE ŠTETE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI KOJU ZAKON DOZVOLJAVA.

 

ugovorna strana, izbor prava i lokacije za rešavanje sporova

 • Ako živite u Sjedinjenim Državama, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Zakon savezne države u kojoj živite primenjuje se u slučaju tumačenja ovog ugovora, tužbi za kršenje ugovora i svih drugih tužbi (uključujući one po pitanjima zaštite potrošača, nelojalne konkurenciju, kao i tužbe za delikt), bez obzira na principe neusaglašenosti odredbi zakona, osim ako Savezni zakon o arbitraži uređuje sve odredbe koje se odnose na arbitražu. Vi i mi, neopozivo prihvatamo isključivu jurisdikciju i nadležnost državnih i federalnih sudova u okrugu King, država Vašington za sve sporove koji se čuju na sudu (ne na arbitražnom sud i ne na sudu za sporove oko malih novčanih iznosa), a koji proizilaze iz ovog Ugovora ili Usluga ili su u vezi sa njima.

 • Ako živite u Kanadi, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Zakon pokrajine u kojoj živite primenjuje se u slučaju tumačenja ovog ugovora, tužbi za kršenje ugovora i svih drugih tužbi (uključujući one po pitanjima zaštite potrošača, nelojalne konkurenciju, kao i tužbe za delikt), bez obzira na principe izbora zakonske regulative. Vi i mi smo neopozivo saglasni sa isključivom sudskom nadležnošću okružnih sudova u Ontariju za sve sporove koji proističu iz ovog Ugovora ili Usluga ili su u vezi sa njima.

 • Ako živite u Severnoj ili Južnoj Americi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, ugovor sklapate sa korporacijom Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Pravo države Vošington merodavno je za tumačenje ugovora o usluzi i primenjuje se na zahtev u pogledu povrede ugovora, bez obzira na kolizijske odredbe. Zаkоni pоkrајinе ili zеmlје u kојој živitе rеgulišu svе drugе tužbе (uklјučuјući tužbе о zаštiti pоtrоšаčа, nеpоštеnој kоnkurеnciјi i dеliktu).

 • Ako živite u Evropi, Srednjem istoku ili Africi, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building , Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska (registrovan u Registru trgovačkih društava u Irskoj pod brojem 256796, PDV identifikacijski broj: IE 8256796 U, s registrovanim sedištem na adresi 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska). Pravo Irske merodavno je za tumačenje ovog Ugovora o usluzi i primenjuje se na zahtev u pogledu povrede ugovora, bez obzira na kolizijske odredbe. Zаkоni pоkrајinе ili zеmlје u kојој živitе rеgulišu svе drugе tužbе (uklјučuјući tužbе о zаštiti pоtrоšаčа, nеpоštеnој kоnkurеnciјi i dеliktu). Vi i mi neopozivo prihvatamo da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog Ugovora o usluzi ili podršci s njima isključivu nadležnost imaju sudovi sa sedištem u Irskoj.

 • Ako živite u Aziji ili području Južnog Pacifika (osim u dole navedenim zemljama), ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Regional Sales Corp. sa sedištem u 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Pravo države Vošington mjerodavno je za ovaj ugovor, bez obzira na kolizijske odredbe. Svaki spor koji nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom o usluzi ili podršci, ili hardver ili softver, biće upućeni i konačno rešeni arbitražom u Singapuru prema Arbitražnim pravilima Međunarodnog arbitražnog centra u Singapuru („SIAC”). Ova pravila su inkorporirana u referencama u ovoj klauzuli. Sudsko veće sastojaće se od jednog sudije kojeg će imenovati predsednik Međunarodnog arbitražnog centra u Singapuru. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Odluka sudije će biti konačna, obavezujuća i neosporna. Odluka se može koristiti kao osnova za presude u bilo kojoj zemlji ili regionu.

 • Ako živite u Narodnoj Republici Kini, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft (China) Company Limited, No. 5 Danling Street, Haidian District, Beijing 100080. Pravo Narodne Republike Kine merodavno je za tumačenje ovog Ugovora o usluzi, bez obzira na kolizijske odredbe. Svaki spor koji nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom o usluzi biće upućen na arbitražu Kineskoj komisiji za međunarodnu ekonomsku i trgovinsku arbitražu („CIETAC”), u skladu sa pravilima arbitraže CIETAC-a u Pekingu

 • Ako živite u Japanu, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Za tumačenje ovog Ugovora važe zakoni Japana, koji se primenjuju i na sve sporove proistekle iz njega ili povezane sa njim. Vi i mi neopozivo prihvatamo da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog Ugovora ili Usluga ili povezanih s njima, isključivu izvornu sudsku nadležnost ima okružni sud u Tokiju.

 • Ako živite u Republici Koreja, ugovor sklapate sa Microsoft Korea, Inc.,12th FL. Tower A, The K-Twin Towers, 50, Jongno 1 gil, Jongno-Gu, Seoul 110-150, Koreja. Za Usluge, ovaj Ugovor regulišu zakoni Republike Koreje. Vi i mi neopozivo prihvatamo da u slučaju svih sporova proisteklih iz ovog Ugovora ili Usluga ili povezanih s njima, isključivu izvornu sudsku nadležnost ima centralni okružni sud u Seulu.

 • Ako živite u Tajvanu, ugovor sklapate sa kompanijom Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Tajpeh, Tajvan 110. Zakoni Tajvana merodavni su za tumačenje ovog Ugovora o usluzi. Vi i mi neopozivo određujemo Okružni sud u Tajpeju kao sud prvog stepena sa sudskom nadležnošću za sporove proizašle iz ovog Ugovora o usluzi ili podršci ili u vezi s njima.

Obavezujuća klauzula o arbitraži i odricanje od zajedničke tužbe (samo za Sjedinjene Američke Države).

Obavezujuća arbitraža i odricanje od zajedničke tužbe ako živite u Sjedinjenim Američkim Državama (ili ako se preduzeće, odnosno njegovo sedište tu nalazi). Nadamo se da neće doći ni do kakvog spora, ali u slučaju da se to dogodi, vi i mi slažemo se da ćemo neslužbeno pokušati da ga rešimo u roku od 60 dana. Ako ne možemo, i vi i mi pristajemo na obavezujuću individualnu arbitražu pred Američkom arbitražnom asocijacijom („AAA“) u skladu sa Saveznim zakonom o arbitraži („FAA“), i saglasni smo da ne pokrećemo sudski spor pred sudijom i porotom. Umesto toga, o svim sporovima će odlučivati nezavisni arbitar i odluka nezavisnog arbitra biće konačna, osim u slučaju ograničenog prava na reviziju po osnovu Federalnog zakona o arbitraži. Nisu dozvoljene zajedničke tužbe, zajedničke arbitraže, tužbe koje podnosi privatni tužilac ni drugi sudski postupci u kojim bilo koja strana nastupa kao nečiji predstavnik. Niti je dopušteno objedinjavanje pojedinačnih postupaka bez pristanka svih strana. 

 1. Pokriveni sporovi—sve osim intelektualne svojine. Termin „spor“ ima najšire moguće značenje. On označava bilo koju tužbu ili neslaganje između vas i nas u pogledu ovog Ugovora o usluzi ili podršci, po vašoj pretplati ili nalogu, ceni, reklamiranju, marketingu, komunikacijama, transakcijama pri kupovini, plaćanjima, ili vašim podacima, po bilo kojoj pravnoj teoriji uključujući ugovor, garanciju, delikt, status ili propis, osim sporova u vezi sa primenom ili valjanošću vaših ili naših prava nad intelektualnom svojinom ili takvih prava vaših i naših davalaca licence.

 2. Najpre pošaljite Obaveštenje o sporu. Ako postoji spor i predstavnici naše korisničke podrške ne mogu da ga reše, Obaveštenje o sporu pošaljite poštanskim putem na adresu Microsoft Corporation, ATTN: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Navedite svoje ime, adresu, kako možemo stupiti u kontakt sa vama, u čemu je problem i šta želite. Obrazac je dostupan na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Mi ćemo učiniti isto ako dođe do spora sa vama. Nakon 60 dana, ako spor nije rešen, možete zatražiti arbitražu ili to možemo mi učiniti.

 3. Izbor suda za sporove oko manjih novčanih iznosa. Umesto slanja obaveštenja o sporu, možete nas tužiti na sudu za mala potraživanja u okrugu u kojem boravite (ili ako ste preduzeće, u kojem vam je sedište) ili okrugu King u saveznoj državi Vašington, u SAD, ako ispunjavate uslove suda.

 4. Procedura arbitraže. Američka arbitražna asocijacija („AAA“) će obavljati sve arbitraže u skladu sa Pravilnikom o trgovačkoj arbitraži (ili, ukoliko ste fizičko lice i koristite softver za lične ili kućne potrebe ili ukoliko je vrednost spora najviše 75.000 USD nezavisno od toga da li ste fizičko lice i kako koristite Usluge podrške, u skladu sa Pravilnikom o potrošačkoj arbitraži). Više informacija potražite na adresi www.adr.org ili pozovite 1-800-778-7879. Da biste započeli arbitražu, pošaljite asocijaciji AAA obrazac dostupan na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 i pošaljite nama kopiju. Kod sporova u vrednosti od 25.000 USD ili manje, sve rasprave će se obavljati telefonom osim ukoliko arbitar ne pronađe dobar razlog za održavanje lične rasprave. Svako lično saslušanje održaće se u okrugu u kojem boravite (ili, ako ste preduzeće, imate tamo sedište) ili u okrugu King u saveznoj državi Vašington. Odluka je na vama. Arbitar bi mogao da vam lično dosudi naknadu štete kao što bi to mogao da uradi sud. Arbitar može da dosudi deklarativnu ili zaštitnu meru samo vama lično za ispunjavanje ličnog zahteva. Prema pravilima AAA, arbitar odlučuje o svojoj nadležnosti, uključujući arbitražnost bilo kog zahteva. Međutim, sud ima ekskluzivno ovlašćenje da sprovodi zabranu arbitraže na nivou klase ili u reprezentativnom kapacitetu.

 5. Naknade i isplate arbitraže.  

  1. Sporovi oko iznosa od 75.000 USD ili manje. Mi ćemo odmah nadoknaditi vaše troškove pokretanja postupka i platiti naknade i troškove asocijacije AAA i arbitra. Ako odbijete našu pismenu ponudu za namirenje pre nego što je imenovan arbitar, vaš spor traje sve do odluke arbitra (koja se zove „dodela”), i ako je ona veća od ove poslednje pismene ponude, mi ćemo: (i) platiti veću dodelu ili 1000 USD; (ii) platiti vaše opravdane troškove advokata, ukoliko ih ima; i (iii) nadoknaditi sve troškove (uključujući troškove sudskih veštaka) koje je vaš advokat razumno akumulirao za istraživanje, pripremu i podnošenje vašeg zahteva arbitraži.

  2. Sporovi oko novčanih iznosa većih od 75.000 USD. Pravila asocijacije AAA regulisaće plaćanje troškova pokretanja postupka, kao i naknade i troškove Asocijacije AAA i arbitra.

 6. Nesuglasice sa pravilima asocijacije AAA. Ovaj ugovor važi ako nije neusaglašen sa Pravilnikom o trgovačkoj arbitraži ili Pravilnikom o potrošačkoj arbitraži asocijacije AAA.

 7. Rok za predaju zahteva je jedna godina. Vi i mi moramo da pokrenemo tužbu ili spor (izuzev sporova o pravu na intelektualnu svojinu - vidi Odeljak 1 gore) u roku od godinu dana od kada su tužba ili spor mogli prvi put da se podnesu. U suprotnom će njihovo pokretanje biti trajno zabranjeno.

 8. Odbijanje budućih promena arbitraže. Možete da odbijete bilo koju promenu koju napravimo u Odeljku „Obavezujuća arbitraža i odricanje od zajedničke tužbe” (osim promena adrese) tako što ćete nam poštanskim putem poslati obaveštenje u roku od 30 dana od promene na adresu u Odeljku 2 gore. U tom slučaju, primenjivaće se najskorija verzija odeljka pre promene koju ste odbili.

 9. Razdvojivost. Ako je bilo koji deo Odeljka „Obavezujuća arbitraža i odricanje od zajedničke tužbe” nezakonit ili neizvršiv, ostatak će ostati na snazi (sa arbitražnom odlukom koja je izdata pre početka bilo kog sudskog postupka), osim ako bi nalaz delimične nezakonitosti ili neizvršivosti omogućio arbitražu u klasi ili reprezentativnu arbitražu, ovaj Odeljak će u celosti biti neizvršiv.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×