Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Zajedno, dijagnostika i povratne informacije su način na koji vi i Windows uređaj govorite korporaciji Microsoft šta se stvarno dešava.

Dok koristite Windows, mi prikupljamo dijagnostične informacije i da bismo se uverili da vas slušamo, naš klijent, napravili smo načine na koje možete da nam pošaljete povratne informacije u bilo kom trenutku i u određeno vreme, na recimo kada vas Windows postavi pitanje o tome kako nešto funkcioniše za vas.

Napomena: Microsoft povećava prozirnost takošto kategorizuje podatke koje prikupljamo po potrepi ili opcionalnom. Windows 10 je u procesu ažuriranja uređaja tako da odražavaju ovu novu kategorizovanju, a tokom ovog prelaza Osnovni dijagnostički podaci će se ponovo katagorizovati kao Obavezni dijagnostički podaci, a kompletni dijagnostički podaci će biti ponovo katagorizovani kao opcionalni dijagnostički podaci.

Koji podaci se prikupljaju i zašto

Microsoft koristi dijagnostične podatke da bi Windows bio bezbedan i ažen, rešavao probleme i pravio poboljšanja proizvoda, kao što je opisano detaljnije u nastavku. Bez obzira na to da li odaberete da pošaljete opcionalne dijagnostične podatke, vaš uređaj će biti podložno bezbedan i normalno će raditi. Ti podaci se prenose korporaciji Microsoft i skladište se sa jednim ili više jedinstvenih identifikatora koji mogu da nam pomognu da prepoznamo pojedinačnog korisnika na pojedinačnom uređaju, razumemo probleme sa uslugom uređaja i koristimo obrasce.

 • Obavezni dijagnostički podaci su informacije o uređaju, njegovim postavkama i mogućnostima, kao i o tome da li ispravno funkcioniše. Ovo je minimalan nivo dijagnostičkih podataka potrebnih da bi vaš uređaj bio pouzdan, bezbedan i normalno funkcioniše.

 • Opcionalni dijagnostički podaci uključuju dodatne detalje o uređaju i postavkama, mogućnostima i stanju uređaja. Opcionalni dijagnostički podaci uključuju i informacije o veb lokacijama koje pregledate, o aktivnosti uređaja (ponekad se nazivaju korišćenje) i poboljšanom izveštavanju o greškama. Opcionalni dijagnostički podaci mogu da obuhvataju i stanje memorije uređaja kada dođe do pada sistema ili aplikacije (što može nenamerno da uključi delove datoteke koje ste koristili kada je došlo do problema). Obavezni dijagnostički podaci uvek će biti uključeni kada odaberete slanje opcionalnih dijagnostičkih podataka. Iako će uređaj biti pod uslovom da bude bezbedan i da normalno radi kada samo šaljete neophodne dijagnostične podatke, dodatne informacije koje prikupljamo kada izaberete da pošaljete opcionalne dijagnostične podatke olakšavaju nam da identifikujemo i rešimo probleme i poboljšamo proizvode koji će svima biti pogodni Windows klijentima.

Neki od gorenavedenih podataka možda neće biti prikupljeni sa vašeg uređaja čak i ako odaberete da pošaljete opcionalne dijagnostične podatke. Microsoft smanjuje količinu opcionalnih dijagnostičkih podataka koje prikupljamo sa svih uređaja tako što prikuplja neke podatke samo sa malog procenta uređaja (uzorak). Pokretanjem Prikazivač dijagnostičkih podatakamožete da vidite ikonu koja ukazuje na to da li je uređaj deo uzorka, kao i koji određeni podaci se prikupljaju sa uređaja. Uputstva za preuzimanje alatke Prikazivač dijagnostičkih podataka možete pronaći u e-Windows 10 na početnom ekranu > Postavke > > Povratne informacije o dijagnostici za & i u 11. Windows, na početnom ekranu > Postavke > Povratne informacije o privatnosti > & dijagnostika &.     

Određene stavke podataka prikupljene u Windows za dijagnostiku su podložne promenama kako bi korporaciji Microsoft pružila fleksibilnost za prikupljanje podataka potrebnih u svrhe opisane. Na primer, da bi korporacija Microsoft mogla da reši problem sa najnovijim performansama koje utiču na iskustvo pri radu na računaru korisnika ili da ažurira Windows uređaj koji je nov na tržištu, Microsoft će možda morati da prikuplja stavke podataka koje prethodno nisu prikupljene. Trenutnu listu tipova podataka prikupljene za obavezne dijagnostične podatke i opcionalne dijagnostike, pogledajte Windows Obavezni dijagnostički događaji i polja i pogledajte WindowsOpcionalni dijagnostički podaci.  

Koristimo obavezne dijagnostične podatke da bi Windows uređaji bili ažerični. Microsoft koristi:

 • Osnovne informacije o greškama koje vam pomažu da utvrdite da li je proces ažuriranja rešio probleme sa uređajem.

 • Informacije o uređaju, njegovim postavkama i mogućnostima, uključujući aplikacije i upravljačke programe instalirane na uređaju, da biste utvrdili da li je uređaj spreman i kompatibilan sa sledećim operativnim sistemom ili izdanjem aplikacije i spreman za ažuriranje.

 • Evidentiranje informacija iz samog procesa ažuriranja da bi se razumelo koliko su dobro ispravke uređaja u toku kroz faze preuzimanja, pre instalacije, nakon instalacije, ponovo pokrenutog uređaja i podešavanja.

 • Podaci o performansama ispravki na svim Windows uređajima da bi procenili uspeh primene ispravke i da biste saznali karakteristike uređaja (na primer, hardver, periferne postavke, postavke i aplikacije) koje su povezane sa uspehom ili neuspehom ažuriranja.

 • Podaci o tome koji uređaji su imali neuspešne nadogradnje i zašto da utvrdite da li da ponovo ponudite istu nadogradnju.

Za rešavanje problema koristimo obavezne dijagnostične podatke i opcionalne dijagnostike kako bismo pomogli da Windows i srodne proizvode i usluge održite pouzdanim i bezbednim.

Microsoft koristi obavezne dijagnostički podatke za:

 • Shvatite neometani broj kombinacija hardvera, sistema i softvera koje koriste klijenti.

 • Analizirajte probleme na osnovu određenih kombinacija hardvera, sistema i softvera i utvrdite gde se problemi javljaju sa određenim ili ograničenim skupom uređaja.

 • Utvrdite da li aplikacija ili proces nailaze na problem sa performansama (na primer, aplikacija pada ili se zakoči) i kada se na uređaju kreira datoteka sa padovima (ne prikupljaju se sami unosi pada bez dodatnih dozvola, kao što je izbor slanja opcionalnih dijagnostičkih podataka).

 • Razumevanje efikasnosti i rešavanje problema sa samim sistemom dijagnostičkih prenosa.

Microsoft koristi dodatne podatke prikupljene kada odaberete da pošaljete opcionalne dijagnostične podatke da bi brže uočio i rešio probleme.

Koristimo:

 • Informacije o aktivnosti aplikacije da biste razumeli šta je korisnik radio u aplikaciji koji je izazivao problem, kao i ono što saznamo o uticaju drugih aplikacija ili procesa pokrenutih na uređaju.

 • Informacije o ispravnosti uređaja, kao što su nivo baterije ili koliko brzo aplikacije odgovaraju na unos, da bi bolje razumele podatke koje prikupljamo o problemima sa performansama aplikacije i pravili ispravke.

 • Informacije sadržane u poboljšanom izveštavanju o greškama i događajima pada kako bi se bolje razumeli podaci povezani sa određenim uslovima pod kojima je došlo do greške ili pada.

Koristimo obavezne dijagnostične podatke da bismo poboljšali Windows. Koristimo opcionalne dijagnostične podatke da bismo Windows i srodne proizvode i usluge.

Microsoft koristi obavezne dijagnostične podatke za poboljšanje proizvoda u kontekstu održavanja Windows aktuetivnog i bezbednog uređaja; rešavanje problema; pristupačnost; pouzdanost; performanse; poboljšavanje postojećih Windows funkcija; kompatibilnost aplikacija, upravljačkih programa i drugih uslužnih programa; privatnost; i efikasnost energije.

Microsoft koristi obavezne dijagnostične podatke u tu svrhu na sledeći način:

 • Informacije o uređajima, periferijama i postavkama (i njihovim konfiguracijama) koriste se za određivanje prioriteta poboljšanja proizvoda tako što se odredi koji će poboljšanja imati najbolji pozitivan uticaj na Windows korisnike.

 • Informacije o tome koje se aplikacije instaliraju na uređajima koriste se za odrećivanje prioriteta testiranja kompatibilnosti aplikacija i poboljšanja funkcija za najpopularnije aplikacije.

Dodatni podaci prikupljeni kada odaberete da pošaljete Opcionalne dijagnostične podatke koriste se kao pomoć u još smislenijim poboljšanjima Windows i srodnih proizvoda i usluga:

 • Informacije o aktivnostima aplikacije nam pomažu da odredimo prioritet testiranja kompatibilnosti aplikacija i poboljšavamo funkcije aplikacijama i funkcijama koje se najčešće koriste.

 • Informacije o uticaju karakteristika uređaja, konfiguracije i aktivnosti aplikacije na zdravstvenom stanju uređaja (na primer, trajanje baterije) koriste se za analiziranje i unošenje promena koje poboljšavaju performanse Windows uređaja.

 • Agregatne informacije o istoriji pregledanja u Microsoft pregledačima koriste se za podesavanje algoritma Bing pretrage radi efikasnijih rezultata pretrage.

Ako uređajem upravlja IT sektor organizacije, možda će biti dodatnih promena u načinu upravljanja vašim dijagnostičkim podacima na smernicama grupe postavljenim na uređaju. Pogledajte konfigurisanje Windows dijagnostičkih podataka u organizaciji za više detalja. Ako preduzeće angažuje Microsoft da upravlja uređajima, koristićemo podatke o dijagnostici i greškama za upravljanje, nadgledanje i rešavanje problema sa uređajima preduzeća.

Ako se odlučite za uključivanje prilagođenih iskustava, koristićemo vaše Windows dijagnostične podatke da bismo vam ponudili personalizovane savete, oadove i preporuke za poboljšavanje Microsoft iskustva. Ako ste kao postavku dijagnostičkih podataka izabrali opciju Obavezno, personalizacija se zasniva na informacijama o uređaju, postavkama i mogućnostima, kao i tome da li ispravno funkcioniše.  Ako ste izabrali Opcionalno ,personalizacija je takođe zasnovana na informacijama o tome kako koristite aplikacije i funkcije, kao i dodatne informacije o zdravlju uređaja. Ne koristimo sadržaj neisporučivanih padova, veb lokacija koje pregledate, govorite, kucate ili unosite podatke unosa za personalizaciju kada primimo takve podatke od klijenata koji su izabrali opciju Opcionalno.  

Prilagođena iskustva obuhvataju predloge o tome kako da prilagodite i optimizujete Windows, kao i o tome kako da prilagodite i optimizujete aplikacije, kao i o tome kako da prilagodite aplikacije i preporuke za Microsoft proizvode i usluge nezavisnih proizvođača, funkcije, aplikacije i hardver za Windows iskustva. Na primer, da bismo vam pomogli da na najbolji ili najsličnijim funkcijama na uređaju, možemo vam reći o funkcijama za koje možda ne znate ili o novim funkcijama. Ako imate problem sa uređajem na Windows, možda vam je ponuđeno rešenje. Možda će vam biti ponuđena prilika da prilagodite zaključani ekran slikama ili da prikažete još slika kakve vam se sviđaju ili manje od onih koje vam se ne sviđaju. Ako vam ponestaje prostora na čvrstom disku, Windows preporučujemo da probate da OneDrive ili kupite hardver da biste dobili više prostora.

Ako odaberete da uključite postavku Poboljšaj zapise zapisa pisanjem & zapisa, Microsoft će sakupiti uzorke sadržaja koji otkucate ili napišete kako bi poboljšao funkcije kao što su prepoznavanje rukopisa, automatsko dovršavanje, sledeće predviđanje reči i pravopisna ispravka, a mi koristimo ove podatke u skupu kako bismo poboljšali funkciju pisanja pisanja i kucanja za sve koji koriste Windows. Kada Microsoft prikuplja dijagnostičke podatke o unosu ili kucanju, oni se dele na male uzorke i obrađuju se radi uklanjanja jedinstvenih identifikatora, sekvencijalnih informacija i drugih podataka (kao što su adrese e-pošte i numeričke vrednosti) koji mogu da se koriste za rekonstrukciju originalnog sadržaja ili povezivanje unosa sa vama. On obuhvata i povezane podatke o performansama, kao što su promene koje ručno pravite u tekstu, kao i reči koje ste dodali u rečnik. Ti podaci se ne koriste za prilagođena iskustva.

Napomena: U prethodnim verzijama programa Windows, postavka Poboljšaj kucanje & za & se ne može prikupiti i ti podaci se prikupljaju kada se dijagnostički podaci podese na "Potpuno".

Kako da kontrolišete postavke za dijagnostiku i povratne informacije

Kada prvi put podesite uređaj Windows, možete odabrati da pošaljete opcionalne dijagnostične podatke korporaciji Microsoft.

Tokom podešavanja možete i da odaberete da li želite da prilagođena iskustva imaju postavku "Isključeno" ili "Isključeno". U novijim verzijama programa Windows možete da odaberete da li želite Poboljšaj podešavanje kucanja & za kucanje na "Isključeno" ili "Isključeno".

Ako odlučite da želite da promenite ove postavke kada dovršite podešavanje Windows, pratite odgovarajuće korake u sledećim odeljcima.

Da biste promenili postavku dijagnostičkih podataka

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • U Windows 10 " Start" meni , a zatim izaberite stavke Postavke > Privatnost > za dijagnostiku & povratne informacije.

  • U Windows 11 idite na Početni ekran , a zatim izaberite Postavke > Privacy & security > Diagnostics & feedback.

 2. U okviru Dijagnostičkipodaci izaberite željenu opciju. Ako su opcije nedostupne, možda koristite uređaj koji upravlja vašim radnim mestom ili organizacijom. U tom slučaju, vidite Neke postavke su skrivene ili upravlja vaša organizacija na vrhu ekrana za dijagnostiku i & za povratne informacije.

Napomena: Windows ima i druge postavke privatnosti koje kontrolišu da li se aktivnost aplikacije i podaci istorije pregledanja šalju korporaciji Microsoft, kao što je postavka istorije aktivnosti.

Da biste promenili postavku "Prilagođena iskustva"

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • U Windows 10 " Start" meni , a zatim izaberite stavke Postavke > Privatnost > za dijagnostiku & povratne informacije.

  • U Windows 11 idite na Početni ekran , a zatim izaberite Postavke > Privacy & security > Diagnostics & feedback.

 2. U okviru Prilagođena iskustvaodaberite željenu postavku.

Pregled dijagnostičkih podataka

Dijagnostične podatke za uređaj možete da prikažete u realnom vremenu pomoću Prikazivač dijagnostičkih podataka. Imajte na Prikazivač dijagnostičkih podataka da ćete moći da prikažete samo podatke koji su dostupni dok je Prikazivač dijagnostičkih podataka pokrenut. Izvor Prikazivač dijagnostičkih podataka vam ne dozvoljava da prikažete istoriju dijagnostičkih podataka.

U Windows 10:

 • U "Start" meniju izaberite stavke Postavke > za dijagnostiku > za & privatnosti.

 • Uverite se da je postavka prikazivač dijagnostičkih podataka uključena, a zatim izaberite stavku Prikazivač dijagnostičkih podataka.

U Windows 11:

 • Idite na Start meni , a zatim izaberite Postavke > Privatnost & za > za dijagnostiku & povratne informacije.

 • Uverite se da je postavka Prikaz dijagnostičkih podataka uključena, a zatim izaberite stavku Otvori Prikazivač dijagnostičkih podataka.

Da biste izbrisali dijagnostične podatke

U okviru Brisanje dijagnostičkihpodataka možete da izbrišete dijagnostične podatke za svoj uređaj. Imajte nagovešte da izborom ove opcije ne brišete dijagnostične podatke koji su povezani sa Microsoft nalogom, niti sprečava slanje dijagnostičkih podataka korporaciji Microsoft. Ako je organizacija upisala uređaj za usluge koje se oslanjaju na ove podatke, IT sektor možda ima kopiju dijagnostičkih podataka ovog uređaja.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • U Windows 10 " Start" meni , a zatim izaberite stavke Postavke > Privatnost > za dijagnostiku & povratne informacije.

  • U Windows 11 idite na Početni ekran , a zatim izaberite Postavke > Privacy & security > Diagnostics & feedback.

 2. U okviru Brisanje dijagnostičkih podatakaizaberite stavku Izbriši.

Da biste prikazali i izbrisali sve dodatne dijagnostične podatke povezane sa Microsoft nalogom, posetite Microsoft tablu za privatnost.

Da biste zaustavili korišćenje informacija o kucanju i rukopisu korporacije Microsoft za poboljšanje usluga kucanja i pisanja za sve klijente

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • U Windows 10 " Start" meni , a zatim izaberite stavke Postavke > Privatnost > za dijagnostiku & povratne informacije.

  • U Windows 11 idite na Početni ekran , a zatim izaberite Postavke > Privacy & security > Diagnostics & feedback.

 2. Uključite postavku Poboljšaj kucanje inkinga i kucanjeIsključeno.

Da biste promenili koliko često od vas tražimo povratne informacije

Povremeno ćemo prikazati poruku koja od vas traži da ocenite ili pošaljete pisane povratne informacije o proizvodu ili uslugama koje koristite. Postavku Učestalost povratnih informacija možete da koristite da biste prilagodili koliko često od vas tražimo ove povratne informacije.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • U "Start" meniju izaberite stavke Postavke > za dijagnostiku > za & privatnosti.

  • Idite na Start meni , a zatim izaberite Postavke > Privatnost & za > za dijagnostiku & povratne informacije.

 2. U okviru Učestalost povratnihinformacija izaberite željenu opciju.

Da biste nam poslali povratne informacije u bilo kom trenutku

 1. Otkucajte "Čvorište za povratne informacije" na traci za pretragu.

 2. Otkucajte neke ključne reči iz problema u okviru sa oznakom Pružite nam povratne informacije da biste Windows bolje i pritisnite taster Enter.

 3. Ako pronađete problem, štiknite ga. Ako ga ne pronađete, možete da date nove povratne informacije popunjavanjem obrasca.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×