Garancije, prošireni planovi usluga i odredbe & uslove za uređaj

Važno: Imajte na imajte na to da je adresa za Microsoft navedena u nekim od ovih Odredbi i uslova promenjena. Idite ovde da biste prikazali ažurirane informacije.

Preuzmite informacije o standardnoj ograničenoj garanciji, Proširenom planu usluge Microsoft Complete i proširenom planu usluge hardvera za preduzeća.

Izaberite zemlju ili region

Odredbe i uslove, uključujući uslove garancije, zavise od toga gde ste kupili uređaj. Sa padajuće liste izaberite zemlju ili region u kojem ste kupili uređaj.

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Xbox i pribor za računare u Argentini.

Jezik

Veze

španski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Australiji.

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Australiju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera za pribor

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za for Business for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business-Student

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Odredbe i uslovi

Dana ili posle 30. novembra 2020.

Preuzmi

1. januar 2020. ili posle 1. januara 2020. ili pre 29. novembra 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. oktobra 2019. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

engleski

Izjava o otkrivanju proizvoda

Dana ili posle 30. novembra 2020.

Preuzmi

1. januar 2020. ili posle 1. januara 2020. ili pre 29. novembra 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. oktobra 2019. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Odredbe i uslovi

Dana ili posle 30. novembra 2020.

Preuzmi

1. januar 2020. ili posle 1. januara 2020. ili pre 29. novembra 2020.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 31. decembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

engleski

Izjava o otkrivanju proizvoda

Dana ili posle 30. novembra 2020.

Preuzmi

1. januar 2020. ili posle 1. januara 2020. ili pre 29. novembra 2020.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili pre 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera za pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 8. januara 2017. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

dana ili posle 20. aprila 2017. i dana ili pre 7. januara 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. avgusta 2015. i dana ili pre 19. aprila 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business pribor

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Odredbe i uslovi

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 30. novembra 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 2. septembra 2019. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

Izjava o otkrivanju proizvoda

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 30. novembra 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 2. septembra 2019. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Odredbe i uslovi

9. jun 2021. ili posle toga

Preuzmi

dana ili posle 28. aprila 2021. i 8. juna 2021. ili pre 8. juna 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Izjava o otkrivanju proizvoda

9. jun 2021. ili posle toga

Preuzmi

dana ili posle 28. aprila 2021. i 8. juna 2021. ili pre 8. juna 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Odredbe i uslovi

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 1. januara 2020. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

1. avgust 2018. ili posle 31. decembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Dana ili posle 1. avgusta 2017. ili pre 31. jula 2018.

Preuzmi

dana ili posle 20. aprila 2017. i dana ili pre 31. jula 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. avgusta 2015. i dana ili pre 19. aprila 2017.

Preuzmi

Izjava o otkrivanju proizvoda

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 1. januara 2020. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

1. avgust 2018. ili posle 31. decembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Dana ili posle 8. januara 2017. i dana ili pre 31. jula 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 31. avgusta 2016. i dana ili pre 7. januara 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business-Student

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Odredbe i uslovi

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. januar 2020. ili posle 1. januara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 9. oktobra 2017. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

dana ili posle 23. maja 2017. i 8. oktobra 2017. ili pre 8. oktobra 2017.

Preuzmi

Izjava o otkrivanju proizvoda

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. januar 2020. ili posle 1. januara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 9. oktobra 2017. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 31. avgusta 2016. i 8. oktobra 2017. ili pre 8. oktobra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 8. aprila 2016. i dana ili pre 30. avgusta 2016.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 30. jula 2019. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 28. septembra 2017. i 26. avgusta 2019. ili pre 26. avgusta 2019.

Preuzmi

1. april 2016. ili posle 1. septembra 2017. ili pre 27. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Austriji.

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Austriju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

3. maj 2015. ili posle 3. maja 2015. ili pre 28. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili pre 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 31. decembra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 24. avgusta 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Datum kupovine

Nemački

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje i pribor za računare u Bahrein uređajima.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe su obezbeđeni za Bahrein.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

1. decembar 2020. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Belgiji.

Jezik

Veze

Holandski

Preuzmi

francuski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Belgiju

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

francuski

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Holandski

Preuzmi

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 31. decembra 2020.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 31. decembra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

francuski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

francuski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Holandski

Preuzmi

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Xbox i pribor za računare u Brazilu.

Jezik

Veze

portugalski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje i pribor za računare u Bugarskoj.

Jezik

Uređaj

Veze

Bugarski

Surface

Preuzmi

Pribor za računare

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Bugarsku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Bugarski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Bugarski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Bugarski

Dana ili posle 1. maja 2019. i dana ili pre 26. aprila 2021.

Preuzmi

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Bugarski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Bugarski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Bugarski

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Kanadi.

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

francuski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Kanadu.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za uređaje sa dve ekrane

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera za pribor

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za for Business for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 4. novembra 2019.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 4. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Lokacija

Veze

engleski

8. oktobra 2018. ili posle 8. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 7. oktobra 2018. ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

francuski

8. oktobra 2018. ili posle 8. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 7. oktobra 2018. ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za uređaje sa dve ekrane

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

francuski

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera za pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Lokacija

Veze

engleski

Dana ili posle 15. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 8. oktobra 2018. i 14. decembra 2019. ili pre 14. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

Dana ili posle 1. septembra 2015. i 7. oktobra 2018. ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 8. oktobra 2018. i 14. decembra 2019. ili pre 14. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

Dana ili posle 1. septembra 2015. i 7. oktobra 2018. ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

15. novembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

francuski

15. novembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 15. decembra 2019.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. decembra 2019.

Preuzmi


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

francuski

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Lokacija

Veze

engleski

Dana ili posle 15. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 8. oktobra 2018. i 14. decembra 2019. ili pre 14. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 1. avgusta 2018. i dana ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Dana ili posle 1. maja 2017. i dana ili pre 31. jula 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Dana ili posle 1. septembra 2015. i 30. aprila 2017. ili pre 30. aprila 2017.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 15. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 8. oktobra 2018. i 14. decembra 2019. ili pre 14. decembra 2019.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 1. avgusta 2018. i dana ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Dana ili posle 1. maja 2017. i dana ili pre 31. jula 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Dana ili posle 1. septembra 2015. i 30. aprila 2017. ili pre 30. aprila 2017.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Lokacija

Veze

engleski

8. oktobra 2018. ili posle 8. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

7. oktobra 2018. ili pre toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

francuski

8. oktobra 2018. ili posle 8. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

7. oktobra 2018. ili pre toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Lokacija

Veze

engleski

8. oktobra 2018. ili posle 8. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

7. oktobra 2018. ili pre toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

francuski

8. oktobra 2018. ili posle 8. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

7. oktobra 2018. ili pre toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Lokacija

Veze

engleski

27. jun 2019. ili posle toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

8. oktobra 2017. ili posle 26. juna 2019. ili posle toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 27. septembra 2017. i 7. oktobra 2018. ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

francuski

27. jun 2019. ili posle toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

8. oktobra 2017. ili posle 26. juna 2019. ili posle toga

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario,Wan Island, Quebec, Saskatchewan

Preuzmi

dana ili posle 27. septembra 2017. i 7. oktobra 2018. ili pre 7. oktobra 2018.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Alberta, Britanska Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Yukon

Preuzmi

Newfoundland & Labrador, Severozapadne teritorije, Nunavut, Ontario, Ostrvo Ostrva, Kvebek, Saskačevan

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se odnosi na Xbox i pribor za računare u Čileu.

Jezik

Veze

španski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface, Xbox, pribor za računare, HoloLens i Azure Kinect DK u Kini.

Jezik

Uređaj

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

Surface, Xbox, pribor za računare, HoloLens i Azure Kinect DK

Preuzmi

Surface standardna ograničena garancija za Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Pro X, Surface Book 3 i Surface Laptop Idi

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Kinu.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Plus prošireni plan servisa hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi Microsoft Plus proširenog plana usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

dana ili posle 12. oktobra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

6. jun 2018. ili posle toga

Preuzmi

dana ili posle 6. aprila 2015. i 5. juna 2018. ili pre 5. juna 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

Dana ili posle 1. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 1. avgusta 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 31. jula 2018. ili pre 31. jula 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

Dana ili posle 1. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 1. avgusta 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 14. juna 2017. i 31. jula 2018. ili pre 31. jula 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 13. juna 2017. ili pre 13. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (pojednostavljeni)

Kupljeni dana ili posle 27. novembra 2020.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Xbox i pribor za računare u Kolumbija.

Jezik

Veze

španski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija primenjuje se na Surface uređaje u Hrvatskoj.

Jezik

Veze

Hrvatski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Hrvatsku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Hrvatski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Hrvatski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Hrvatski

Dana ili posle 1. maja 2019. i dana ili pre 26. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Hrvatski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Hrvatski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Hrvatski

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje i pribor za računare u Kipar.

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Kipar.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare na Češkoj.

Jezik

Veze

Češki

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za češku Republika.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Češki

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Dana 1. maja 2019. ili posle 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Dana 1. maja 2019. ili posle 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

Dana ili posle 31. decembra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Češki

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Danskoj.

Jezik

Veze

Danski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Danska.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Danski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

3. maj 2015. ili posle 3. maja 2015. ili pre 28. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 31. marta 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Danski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Danski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija primenjuje se na Surface uređaje u Estoniji.

Jezik

Veze

Estonski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Estoniju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Estonski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Estonski

Dana ili posle 1. maja 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Estonski

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Finskoj.

Jezik

Veze

Finski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Finsku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 3. maja 2015. i 7. marta 2018. ili pre 7. marta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Finski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

3. maj 2015. ili posle 3. maja 2015. ili pre 28. septembra 2017.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 29. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 31. marta 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Finski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Finski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Francuskoj.

Jezik

Veze

francuski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Francusku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za uređaje sa dve ekrane

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 4. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za uređaje sa dve ekrane

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 28. septembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

1. avgust 2018. ili posle 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 21. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

francuski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Nemačkoj.

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Nemačku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za uređaje sa dve ekrane

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 30. novembra 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 19. februara 2020. i dana ili pre 29. novembra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 30. novembra 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 29. novembra 2020. ili pre 29. novembra 2020.

Preuzmi

7. novembra 2017. i pre 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za uređaje sa dve ekrane

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

3. maj 2015. ili posle 3. maja 2015. ili pre 28. septembra 2017.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 29. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

1. avgust 2018. ili posle 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 18. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 30. jula 2019. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare u Grčka.

Jezik

Veze

Grčki

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Grčka.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Grčki

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Grčki

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Grčki

Dana ili posle 15. oktobra 2019. i dana ili pre 26. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Grčki

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Grčki

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Grčki

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens sa SaO Hongkonga.

Jezik

Veza

Kineski (tradicionalni)

Preuzmi

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za SAR Hongkonga.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Plus prošireni plan servisa hardvera

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Microsoft Plus proširenog plana usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (tradicionalni)

Dana ili posle 3. januara 2020.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 3. januara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Kineski (tradicionalni)

Preuzmi

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (tradicionalni)

Dana ili posle 1. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (tradicionalni)

Dana ili posle 1. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (tradicionalni)

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

engleski

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (tradicionalni)

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

engleski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Kineski (tradicionalni)

Dana ili posle 27. avgusta 2019.

Preuzmi

engleski

Kupovina od 9. juna 2017. ili pre 26. avgusta 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare u Mađarskoj.

Jezik

Veze

Mađarski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Mađarsku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Mađarski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Mađarski

Dana ili posle 15. decembra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Mađarski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Mađarski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare u Indiji.

Jezik

Veza

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Indiju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 15. aprila 2018. i dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 14. aprila 2016.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Irskoj.

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Irsku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Kupljeni dana ili posle 1. septembra 2020.

Preuzmi

Kupljeni 22. maja 2018. i dana ili pre 31. avgusta 2020.

Preuzmi

7. novembar 2017. ili posle 7. novembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 26. februara 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 25. februara 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 26. februara 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 25. februara 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 7. decembra 2020.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 31. marta 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Xbox u Izraelu.

Jezik

Veze

Hebrejski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Italija.

Jezik

Veze

Italijanski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Italija.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Kupljeni dana ili posle 18. septembra 2020.

Preuzmi

Kupljeni 12. marta 2020. ili pre 17. septembra 2020.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Kupljeni dana ili posle 18. septembra 2020.

Preuzmi

Kupljeni 8. maja 2019. ili posle 17. septembra 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 22. maja 2018. i 7. maja 2019. ili pre 7. maja 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2018. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 14. februara 2018. ili pre 14. februara 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Italijanski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Kupljeni dana ili posle 18. septembra 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 8. maja 2019. i dana ili pre 17. septembra 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 22. maja 2018. i 7. maja 2019. ili pre 7. maja 2019.

Preuzmi

1. avgust 2017. ili posle 1. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 16. septembra 2016. i 31. juna 2017. ili pre 31. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Kupljeni dana ili posle 18. septembra 2020.

Preuzmi

Kupljeni 8. maja 2019. ili posle 17. septembra 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 22. maja 2018. i 7. maja 2019. ili pre 7. maja 2019.

Preuzmi

8. januar 2017. i 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 16. septembra 2016. i dana ili pre 7. januara 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Kupljeni dana ili posle 18. septembra 2020.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Dana ili posle 31. marta 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili posle januara 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 16. septembra 2016. i 18. januara 2017. ili pre 18. januara 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2018. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Italijanski

Kupljeni dana ili posle 18. septembra 2020.

Preuzmi

Kupljeni 30. jula 2019. ili pre 17. septembra 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Italijanski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Japanu.

Jezik

Veza

Japanski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Japan.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

Dana ili posle 4. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

7. novembar 2017. ili posle 7. novembra 2017.

Preuzmi

2. jun 2017. ili posle 6. novembra 2017. ili pre 6. novembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 1. juna 2017. ili pre 1. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Japanski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

Dana ili posle 1. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

1. jun 2021. ili posle 1. juna

Preuzmi

Japanski

Dana ili posle 30. septembra 2020. i dana ili pre 31. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

Dana ili posle 1. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Japanski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. aprila 2019. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 1. septembra 2017. i dana ili pre 21. aprila 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 18. avgusta 2017. i 31. avgusta 2017. ili pre 31. avgusta 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 9. marta 2016. i 17. avgusta 2017. ili pre 17. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Japanski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na pribor za računare u Jordanu.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje i pribor za računare u Programu Kuwait.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe su obezbeđeni za Kuwait.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

1. decembar 2020. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija primenjuje se na Surface uređaje u Letoniji.

Jezik

Veze

Letonski

Preuzmi

Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Letoiju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Letonski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Letonski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Letonski

Dana ili posle 15. oktobra 2019. i dana ili pre 26. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Letonski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Letonski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Letonski

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija primenjuje se na pribor za računare u Libanu.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje u Litvaniji.

Jezik

Veze

Litvanski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi takođe su obezbeđeni za Litvaniju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Litvanski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Litvanski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Litvanski

Dana ili posle 15. oktobra 2019. i dana ili pre 26. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Litvanski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Litvanski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Litvanski

Dana ili posle 1. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Luxembourg.

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi

francuski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Luxembourg.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 16. jula 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 15. jula 2020. ili pre 15. jula 2020.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 16. jula 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 15. jula 2020. ili pre 15. jula 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 1. jula 2015. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 3. maja 2015. i 1. marta 2017. ili pre 1. marta 2017.

Preuzmi

francuski

1. jula 2015. ili posle 1. marta 2017. ili pre 1. marta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

francuski

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

francuski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Nemački

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

francuski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Nemački

Preuzmi

francuski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje i pribor za računare u Maleziji.

Jezik

Veza

engleski

Preuzmi

Malajski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Maleziju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Malajski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Malajski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

25. juna 2015. ili posle 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Malajski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Malajski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje i pribor za računare na Malta uređajima.

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Malta.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface za preduzeća, velika i obrazovna ustanova

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Malteški

Dana ili posle 15. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Malteški

Dana ili posle 15. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Malteški

Dana ili posle 15. februara 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare u Meksiku.

Jezik

Veze

španski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Meksiko

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Veze

španski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

španski

dana ili posle 21. oktobra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

španski

Dana ili posle 5. avgusta 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 14. marta 2014. i 4. avgusta 2020. ili pre 4. avgusta 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

španski

Kupljeni dana ili posle 21. oktobra 2020.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija primenjuje se na pribor za računare u Maroku.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Holandiji.

Jezik

Veze

Holandski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Holandiju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Holandski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

1. jula 2015. ili posle 28. septembra 2017. ili pre 28. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

1. avgust 2018. ili posle 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

1. jula 2015. ili posle 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus za uređaje sa dva ekrana

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 15. maja 2021.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Holandski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

Holandski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens na Novom Zelandu.

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi dostupni su i za Novi Zeland.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

4. novembra 2019. ili posle 31. decembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

7. novembra 2017. ili posle 31. decembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

1. februar 2020. ili posle 1. februara 2020. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 13. decembra 2018. i dana ili pre 31. januara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 20. aprila 2017. i dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 19. aprila 2017. ili pre 19. aprila 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 31. decembra 2019. ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 12. decembra 2018. ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili pre 31. decembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

1. avgust 2018. ili posle 31. decembra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Tip

Datum kupovine

Veze

engleski

Proširena usluga hardvera

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 27. avgusta 2019. i 27. aprila 2021. ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 1. septembra 2017. i 26. avgusta 2019. ili pre 26. avgusta 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2015. i 31. avgusta 2017. ili pre 31. avgusta 2017.

Preuzmi

Complete for Business

Dana ili posle 1. aprila 2016.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2015. i 31. marta 2016. ili pre 31. marta 2016.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Norveškoj.

Jezik

Veze

norveški

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Norvešku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili posle 4. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

norveški

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 29. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

1. jula 2015. ili posle 28. septembra 2017. ili pre 28. septembra 2017.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 29. septembra 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 13. juna 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

1. jula 2015. ili posle 12. juna 2017. ili pre 12. juna 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili posle 31. marta 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

norveški

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

norveški

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje i pribor za računare u Omanu.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens u Poljskoj.

Jezik

Veze

Poljski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Poljsku.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembra 2017. ili posle 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

Poljski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 12. oktobra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 12. oktobra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

11. oktobar 2017. ili pre toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

9. novembar 2020. ili posle 9. novembra 2020.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft Complete for Business Plus odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

Dana ili posle 31. decembra 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Preuzmite odredbe i uslove

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Poljski

1. oktobra 2019. ili posle toga

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox, pribor za računare i HoloLens Portugaliji.

Jezik

Veze

portugalski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Portugaliju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – potrošački

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Accessories

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub

Xbox

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja


Odredbe i uslovi za Microsoft Complete pribor

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

dana ili posle 19. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete za odredbe i uslove uređaja

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

Dana ili posle 22. maja 2018.

Preuzmi

7. novembar 2017. ili pre 21. maja 2018. ili posle 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Exchange dodatnih usluga

Jezik

Veze

portugalski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

1. avgust 2017. ili posle 1. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i 31. jula 2017. ili pre 31. jula 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

dana ili posle 28. aprila 2021.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2020. i dana ili pre 27. aprila 2021.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i 14. februara 2020. ili pre 14. februara 2020.

Preuzmi

Dana ili posle 15. februara 2018. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 3. maja 2015. i dana ili pre 14. februara 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

Dana ili posle 15. februara 2020.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Business Plus

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

Dana ili posle 31. marta 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

6. novembra 2018. ili pre 21. maja 2018. ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

dana ili posle 22. maja 2018. i 1. avgusta 2018. ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

portugalski

Dana ili posle 30. jula 2019.

Preuzmi

dana ili posle 22. maja 2018. i dana ili pre 29. jula 2019.

Preuzmi

Dana ili posle 27. septembra 2017. i dana ili pre 21. maja 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2017. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

portugalski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje i pribor za računare u Kataru.

Jezik

Veze

Arapski

Preuzmi

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Katar.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Education

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub

Politika postojanja i odricanje nezavisnih proizvođača za Surface Hub


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 30. novembra 2019. ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

engleski

Dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 30. novembra 2019. ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

engleski

Dana ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Education odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

engleski

Dana ili pre 1. avgusta 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

1. oktobra 2019. ili posle toga

Preuzmi

dana ili posle 23. aprila 2018. i dana ili pre 30. septembra 2019.

Preuzmi

dana ili posle 27. septembra 2017. i 22. aprila 2018. ili pre 22. aprila 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

engleski

1. oktobra 2019. ili posle toga

Preuzmi

dana ili posle 23. aprila 2018. i dana ili pre 30. septembra 2019.

Preuzmi

dana ili posle 27. septembra 2017. i 22. aprila 2018. ili pre 22. aprila 2018.

Preuzmi

Dana ili posle 25. avgusta 2017. i dana ili pre 26. septembra 2017.

Preuzmi

Dana ili posle 1. aprila 2016. i dana ili pre 24. avgusta 2017.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Surface Hub Stand Policy and Waiver (Nezavisne stand Policy and Odiver)

Jezik

Veze

engleski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija odnosi se na Surface uređaje i pribor za računare u Rumuniji.

Jezik

Veze

Rumunski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Prošireni uslovi i odredbe takođe su obezbeđeni za Rumuniju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Odredbe i uslovi korišćenja usluga Advanced Exchange Services

Jezik

Veze

Rumunski

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Rumunski

Dana ili posle 15. januara 2021.

Napom: Informacijeo prodavcu potražite u odredbama i uslovima koji su vam poslati e-poštom nakon kupovine.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Jezik

Datum kupovine

Veze

Rumunski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Odredbe i uslovi Microsoft Complete for Business uz zadržavanje disk jedinice

Jezik

Datum kupovine

Veze

Rumunski

dana ili posle 27. aprila 2021.

Preuzmi

Nazad na proširenu tabelu "Uslovi i odredbe"

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se odnosi na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare u Rusiji.

Jezik

Veze

Ruski

Preuzmi

Standardna ograničena garancija

Standardna ograničena garancija se primenjuje na Surface uređaje, Xbox i pribor za računare u Saudijskoj Arabiji.

Jezik

Veza

Arapski

Preuzmi

engleski

Preuzmi


Proširene odredbe i uslovi

Proširene odredbe i uslovi takođe su obezbeđeni za Saudijsku Arabiju.

Uređaj

Odredbe i uslovi

Surface – preduzeće, preduzeće i obrazovanje

Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete za preduzeća

Odredbe i uslovi za Microsoft Complete for Enterprise

Surface Hub

Microsoft prošireni plan servisa hardvera za Surface Hub


Odredbe i uslovi Microsoft proširene usluge hardvera

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 30. novembra 2019. ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 30. novembra 2019. ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Uslovi i odredbe za Microsoft Complete for Business

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 30. novembra 2019. ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Dana ili pre 12. decembra 2018.

Preuzmi

engleski

Dana ili posle 13. decembra 2018. i 30. novembra 2019. ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft Complete for Enterprise odredbe i uslovi

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

engleski

Dana ili pre 30. novembra 2019.

Preuzmi

Nazad na tabelu proširenih odredbi i uslova


Microsoft prošireni plan usluge hardvera za Surface Hub

Jezik

Datum kupovine

Veze

Arapski

Dana ili posle 1. marta 2020.

Preuzmi

engleski

Da