Slušanje teksta koji narator naglas čita

Narator je čitač ekrana koji naglas čita elemente na ekranu. Da biste pokrenuli naratora, na početnom ekranu brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Narrator i uključite naratora pomoću preklopnika.

Postavke naratora

Da biste zaustavili naratora, brzo prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste izabrali dugme Start. Zatim pritisnite i držite dugme Pojačaj zvuk i dvaput dodirnite bilo gde na ekranu. Ako je uključeno brzo pokretanje naratora, na ovaj način možete ponovo da ga uključite.

Da biste koristili brzo pokretanje naratora, na početnom ekranu , brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Narator i uključite brzo pokretanje naratora pomoću preklopnika.

Pokreti za naratora

Kada uključite narator, koristite posebne pokrete namenjene za korišćenje ove funkcije na svom uređaju.

Pokret

Koja je funkcija pokreta

Brzo prevlačenje nagore/nadole jednim prstom

Promena režima navigacije

Brzo prevlačenje nalevo ili nadesno jednim prstom

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku

Dodir ili prevlačenje jednim prstom

Čitanje onoga što se nalazi pod prstom

Dvaput dodirnite ili držite jednim prstom, a dodirnite drugim prstom

Aktiviranje primarne radnje

Triput dodirnite ili držite jednim prstom, a dvaput dodirnite drugim prstom

Aktiviranje sekundarne radnje

Brzo prevucite nalevo, nadesno, nagore ili nadole sa dva prsta

Pomeranje

Dodirnite sa dva prsta

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Dodirnite sa tri prsta

Promena režima opširnosti

Dodirnite dvaput sa dva prsta

Prikazivanje priručnog menija

Brzo prevucite nagore sa tri prsta

Čitanje od vrha

Brzo prevucite nadole sa tri prsta

Započinjanje čitanja istraživog teksta

Napomena

Narator je dostupan na arapskom (Egipat, Saudijska Arabija), katalonskom (Španija), kantonskom (tradicionalni kineski), češkom, danskom (Danska), holandskom (Holandija i Belgija), engleskom (Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Indija i Irska), finskom (Finska), francuskom (Francuska, Kanada i Švajcarska), nemačkom (Nemačka, Austrija i Švajcarska), grčkom, hindu, mađarskom, indonežanskom, italijanskom, japanskom, korejskom, mandarinskom (pojednostavljeni kineski i tradicionalni kineski), norveškom (Norveška), poljskom, portugalskom (Brazil, Portugalija), rumunskom, ruskom, slovačkom, španskom (Španija i Meksiko), švedskom (Švedska), tajskom i turskom (Turska).

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×