Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du har aktiverat tvåstegsverifiering eller konfigurerat appen Authenticator kan du få problem om du använder appar och äldre enheter (som Windows Phone 8 och Xbox 360) som inte stöder tvåstegsverifiering.

Om du har tvåstegsverifiering aktiverat och en app inte ber dig ange en säkerhetskod när du loggar in, kan du logga in med ett applösenord i stället. Ett applösenord är ett långt, slumpmässigt genererat lösenord som du anger en gång i stället för ditt vanliga lösenord när du loggar in på en app eller enhet som inte stöder tvåstegsverifiering.

Du behöver bara skapa ett applösenord om du har aktiverat tvåstegsverifiering och använder en app som inte stöder det.

Obs!: Om du har glömt ditt lösenord, har problem med att återställa ditt lösenord, inte kan hitta din säkerhetskod eller har andra problem med att logga in på ditt konto, kan du läsa När du inte kan logga in på ditt Microsoft-konto.

Tips: Om du är småföretagsägare och vill ha mer information om hur du konfigurerar Microsoft 365 kan du gå till Hjälp och utbildning för Small Business.

Skapa ett nytt applösenord

Följ anvisningarna nedan om du vill skapa ett nytt applösenord för en app eller enhet. Du kan upprepa de här anvisningarna och skapa ett applösenord för så många appar eller enheter som du behöver.

 1. Gå till sidan Grunderna om säkerhet och logga in med ditt Microsoft-konto.

 2. Välj Fler säkerhetsalternativ

 3. Välj Skapa ett nytt applösenord under Applösenord. Ett nytt applösenord genereras och visas på skärmen.

 4. Ange det här applösenordet där du normalt anger lösenordet för ditt Microsoft-konto i appen.

Obs!: När du har skapat och angett ett applösenord för en viss app eller enhet behöver du vanligtvis inte göra det igen.

Inloggningsmetoder för appar och enheter

Vissa program eller enheter kräver ett något annorlunda sätt att logga in. De vanligaste sätten beskrivs här. Klicka på den som gäller för dig så öppnas den och visar mer information:

När du aktiverar tvåstegsverifiering blir du ombedd att ange lösenordet till ditt Microsoft-konto nästa gång du laddar ned din Xbox-profil eller loggar in på din Xbox-konsol. Följ de här anvisningarna:

 1. Gå till sidan Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 2. Ange applösenordet på din Xbox 360 i stället för lösenordet till ditt Microsoft-konto.

 3. Markera kryssrutan Kom ihåg mig om du inte vill ange ett applösenord varje gång du loggar in på din konsol. 

 4. Välj Logga in.

Följ dessa steg om du redan synkroniserar din Outlook.com-e-post med Outlook-skrivbordsappen för Office 2010 eller tidigare:

 1. Klicka på Arkiv i Outlook-skrivbordsappen.

 2. Klicka på Kontoinställningar under Info.

 3. Dubbelklicka på Microsoft-kontot som du aktiverat tvåstegsverifiering för.

 4. Gå till sidan Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 5. Ange applösenordet i rutan Lösenord i den dialogruta som visas i Outlook-skrivbordsappen.

 6. Markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet och klicka på OK om du inte vill ange ett applösenord varje gång du använder Outlook-skrivbordsappen.

Följ dessa steg om du vill lägga till ditt Microsoft-konto till Outlook-skrivbordsappen för Office 2010 eller tidigare:

 1. Klicka på Arkiv i Outlook-skrivbordsappen.

 2. Klicka på Lägg till konto under Info.

 3. Ange ditt namn i rutan Ditt namn. Ange e-postadressen för ditt Microsoft-konto i rutan E-postadress.

 4. Gå till sidan Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 5. I rutorna Lösenord och Ange lösenordet igen anger du lösenordet för appen istället för ditt Microsoft-konto och klickar sedan på Nästa.

Om du använder standardappen för e-post på din Android-telefon gör du så här.

 1. Öppna e-postappen på din telefon.

 2. Tryck på Meny och sedan på Inställningar.

 3. Tryck på ditt Microsoft-konto.

 4. Tryck på Inkommande (under Serverinställningar).

 5. Gå till Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 6. Byt lösenordet på din telefon till applösenordet.

 7. Tryck på Klart.

Obs!: Om du använder e-postappen Outlook.com på din Android-telefon behöver du inget applösenord.

Om du använder e-postappen Outlook.com på din BlackBerry-telefon gör du så här:

 1. Gå till Inställningar i telefonen och välj sedan E-postkonton.

 2. Gå till Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 3. Byt lösenordet för ditt Microsoft-konto på din telefon till applösenordet.

 4. Tryck på Klart.

Om du vill spara Office 2010-filer på webben behöver du logga in med ett applösenord. Stegen skiljer sig åt beroende på vilken Microsoft 365-app du använder.

OneNote

Följ dessa steg för att synkronisera OneNote online:

 1. Klicka på Arkiv i OneNote.

 2. Klicka på Inställningar under Info och klicka sedan på Synkronisera.

  En inloggningsdialogruta visas där du uppmanas ange lösenordet för ditt Microsoft-konto.

 3. Ange e-postadressen för ditt Microsoft-konto i rutan E-postadress.

 4. Gå till Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 5. Ange applösenordet i rutan Lösenord.

 6. Markera kryssrutan Logga in mig automatiskt och klicka på OK om du inte vill ange ett applösenord varje gång du loggar in.

Word, Excel eller PowerPoint

Följ dessa steg för att spara en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil på webben:

 1. Klicka på Arkiv, klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till webben.

 2. Klicka på Logga in.

 3. Ange e-postadressen för ditt Microsoft-konto i rutan E-postadress.

 4. Gå till sidan Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 5. Ange applösenordet i rutan Lösenord.

 6. Markera kryssrutan Logga in mig automatiskt och klicka på OK om du inte vill ange ett applösenord varje gång du loggar in.

Du kan logga in på OneNote med lösenordet till ditt Microsoft-konto. Om du använder andra Microsoft 365-appar visas lite olika meddelanden.

Outlook

Om Outlook ber dig ange ditt lösenord igen:

 1. Klicka på Ja.

 2. Gå till sidan Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 3. Ange applösenordet i stället för lösenordet till ditt Microsoft-konto.

Word, Excel eller PowerPoint

Om Word, Excel eller PowerPoint begär att du anger lösenordet för ditt Microsoft-konto:

 1. Skriv e-postadressen för ditt Microsoft-konto.

 2. Gå till sidan Grunderna om säkerhet för att få ett applösenord.

 3. Ange applösenordet i stället för lösenordet till ditt Microsoft-konto.

 4. Om du inte vill ange ett applösenord varje gång du loggar in på en Microsoft 365-app markerar du kryssrutan Spara lösenordet i min Mac OS-nyckelring .

 5. Klicka på Logga in.


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×