Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Du kan lägga till en återställningsmetod genom att följa anvisningarna nedan. När du har gjort detta första gången kan du gå tillbaka till sidan Säkerhetsinformation för att lägga till, uppdatera eller ta bort din säkerhetsinformation.

Om det du ser på skärmen inte stämmer överens med det som beskrivs i den här artikeln innebär det att administratören inte har aktiverat den här upplevelsen än. Tills den här upplevelsen är aktiverad måste du följa instruktionerna och informationen i Konfigurera mitt konto för tvåstegsverifiering.

Obs!: Om du inte ser alternativet säkerhetsfrågor är det möjligt att din organisation inte tillåter att du använder det här alternativet för återställningsmetod för lösenord. I det här fallet måste du välja en annan metod eller kontakta din organisations support för att få mer hjälp.

Säkerhetsverifiering jämfört med autentisering för lösenordsåterställning

Säkerhetsinformationsmetoder används för både tvåfaktorsäkerhetsverifiering och för återställning av lösenord. Men alla metoder kan inte användas för båda.

Metod

Används för

Authenticator appen

Tvåfaktorverifiering och autentisering för lösenordsåterställning.

Sms

Tvåfaktorverifiering och autentisering för lösenordsåterställning.

Telefonsamtal

Tvåfaktorverifiering och autentisering för lösenordsåterställning.

Säkerhetsnyckel

Tvåfaktorverifiering och autentisering för lösenordsåterställning.

E-postkonto

Endast autentisering för återställning av lösenord. Du måste välja en annan metod för tvåfaktorverifiering.

Frågor om säkerhet

Endast autentisering för återställning av lösenord. Du måste välja en annan metod för tvåfaktorverifiering.

Konfigurera dina säkerhetsfrågor från sidan Säkerhetsinformation

Beroende på organisationens inställningar kan du eventuellt välja och besvara några säkerhetsfrågor som en av dina metoder för säkerhetsinformation. Administratören ställer in antalet säkerhetsfrågor som du måste välja och besvara.

Om du använder säkerhetsfrågor rekommenderar vi att du använder dem tillsammans med en annan metod. Säkerhetsfrågor kan vara mindre säkra än andra metoder eftersom vissa användare kanske känner till svaren på dina frågor.

Meddelanden: 

 • Säkerhetsfrågor lagras privat och säkert på ett användarobjekt i katalogen och kan endast besvaras av dig under registreringen. Det finns inget sätt för administratören att läsa eller ändra dina frågor eller svar.

 • Om du inte ser alternativet säkerhetsfrågor är det möjligt att din organisation inte tillåter att du använder säkerhetsfrågor för verifiering. Om så är fallet måste du välja en annan metod eller kontakta administratören för mer hjälp.

 • Administratörskonton har inte tillåtelse att använda säkerhetsfrågor som en metod för återställning av lösenord. Om du är inloggad som ett administratörsnivåkonto visas inte de här alternativen.

Så här ställer du in dina frågor

 1. Logga in på ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till sidan Mitt konto.

  Sidan Min profil med markerade länkar för säkerhetsinformation

 2. Välj Säkerhetsinformation i det vänstra navigeringsfönstret eller från länken i blocket med säkerhetsinformation och välj sedan Lägg till metod på sidan Säkerhetsinformation.

  Sidan Säkerhetsinformation med markerat alternativ för Lägg till metod

 3. På sidan Lägg till en metod väljer du Säkerhetsfrågor i listrutan och väljer sedan Lägg till.

  Rutan Lägg till metod, med säkerhetsfrågor markerat

 4. På sidan Säkerhetsfrågor väljer och besvarar du dina säkerhetsfrågor och väljer sedan Spara.

  Lägg till telefonnummer och välj telefonsamtal

Din säkerhetsinformation uppdateras och du kan använda dina säkerhetsfrågor för att verifiera din identitet när du använder återställning av lösenord.

Ta bort säkerhetsfrågor från dina säkerhetsinformationsmetoder

Om du inte längre vill använda dina säkerhetsfrågor som metod för säkerhetsinformation kan du ta bort dem från sidan Säkerhetsinformation.

Viktigt!: Om du tar bort dina säkerhetsfrågor av misstag kan du inte ångra det. Du måste lägga till metoden igen enligt anvisningarna i avsnittet Konfigurera dina säkerhetsfrågor i den här artikeln.

 1. På sidan Säkerhetsinformation väljer du länken Ta bort bredvid alternativet Säkerhetsfrågor.

  Länk för att ta bort telefonmetoden från säkerhetsinformationen

 2. Välj Ja i bekräftelserutan om du vill ta bort dina säkerhetsfrågor. När dina säkerhetsfrågor har tagits bort tas metoden bort från din säkerhetsinformation och den försvinner från sidan Säkerhetsinformation.

  Obs!: Om några av de här alternativen saknas beror det troligtvis på att organisationen inte tillåter de metoderna. Om så är fallet måste du välja en tillgänglig metod eller kontakta administratören för mer hjälp.

Nästa steg

 • Återställ ditt lösenord om du förlorat eller glömt det från portalen för återställning av lösenord eller följ stegen i artikeln Återställa lösenordet för ditt arbete eller din skola.

 • Få felsökningstips och hjälp med inloggningsproblem i artikeln Det går inte att logga in på ditt Microsoft-konto.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×