Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Om ditt namn, faktureringsadress, utgångsdatum eller CVV-nummer har ändrats för betalningsmetoden för ditt Microsoft-konto kan du uppdatera det.

Uppdatera din betalningsmetod online

  1. Logga in på sidan Betalningsalternativ med ditt Microsoft-konto. Om du inte kan logga in kan du prova att felsöka problem med ditt Microsoft-konto.

  2. Leta reda på den betalningsmetod du vill uppdatera och välj sedan Visa eller redigera kort.

  3. Ange din uppdaterade information och välj sedan Spara.

Uppdatera betalningsmetoden på en Xbox One-konsol

  1. Logga in på din Xbox One-konsol med ditt Microsoft-konto. Om du inte kan logga in kan du prova att felsöka problem med ditt Microsoft-konto.

  2. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen för att öppna guiden.

  3. Välj System Inställningar  > Konto >Betalning och fakturering.

  4. Leta rätt på den betalningsmetod du vill uppdatera på skärmen Betalningsalternativ och välj sedan Redigera information.

  5. Ange din uppdaterade information och välj sedan Spara.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×