Så här öppnar du en delad kalender från en Outlook-delningsinbjudan

Vad gör den här guiden?  
Löser problem som uppstår när du öppnar en kalender som någon delat med dig.

Vem är den till för?
Användare av Outlook, Outlook för Mac och Outlook på webben (tidigare Outlook Web App) som inte kan öppna delade kalendrar.

Hur fungerar den?
Vi börjar med att ställa frågor om vilken Outlook-version du använder och problemet du upplever. Sedan guidar vi dig igenom en rad felsökningssteg som är specifika för din situation.

Uppskattad tidsåtgång:
10-15 minuter. 

Välj din version av Outlook

Vet du inte vilken Outlook-version du använder?

Välj din version av Outlook

Vet du inte vilken Outlook-version du använder?

Öppna en delad kalender i Outlook 2010


Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern i delningsinbjudan.

3624_image8
 


Om du ser något annat, vilket problem har du drabbats av?

Öppna en delad kalender i Outlook 2003

Viktigt Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Detta gäller även Outlook 2003. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Delningsinbjudan som du fått ser ut som följande skärmbild. Det finns inget alternativ för att öppna den delade kalendern.

3624_image9
 

Lös problemet genom att kontrollera om "Microsoft Exchange" visas framför namnet på den delade kalendern, som på följande skärmbild.

3624_image10
 

Om "Microsoft Exchange" visas framför namnet på den delade kalendern

Detta beror vanligen på att den delade kalendern är en standardkalender i Outlook. Öppna den så här:

 1. Peka på Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp
  3624_image11
   
 2. I dialogrutan Öppna annan användares mapp skriver du namnet på användaren som delar kalendern med dig i rutan Namn. I listan Mapptyp väljer du Kalender och klickar på OK.

Om "Microsoft Exchange" inte visas framför namnet på den delade kalendern

Detta beror vanligen på att den delade kalendern inte är en standardkalender i Outlook. Öppna kalendern genom att lägga till användarens Exchange-postlåda i din Outlook-profil:

 1. I Outlook klickar du på E-postkontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton i dialogrutan E-postkonton, och klicka sedan på Nästa
  3624_image12
   
 3. Klicka på ditt Exchange Server-konto och sedan på Ändra.
  3624_image13
    
 4. Klicka på Fler inställningar.
 5. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Microsoft Exchange och sedan på Lägg till.
  3624_image14
   
 6. Skriv namnet på personen som delade kalendern med dig i dialogrutan Lägg till postlåda och klicka på OK
 7. Klicka på OK, Nästa och Slutför.
 8. Expandera Postlåda – Mappägarens_användarnamn i navigeringsfönstret och klicka sedan på kalendern som användaren har delat ut till dig.
  3624_image15
   
  Obs! Om det inte går att expandera postlådan, klicka på "Det går inte att öppna någon annans postlåda" för att hitta en lösning.

Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook for Mac 2011

Delningsinbjudan som du fått ser ut som följande skärmbild. Det finns inget alternativ för att öppna den delade kalendern.

3624_image18
 

Så här öppnar du den delade kalendern:

 1. Peka på Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp.
  3624_image19
   
 2. Klicka på Sök efter användare 
  3624_image20
   
  .
 3. Skriv namnet på personen som gett dig åtkomst. Klicka på Sök, klicka på personens namn och klicka sedan på OK.
 4. Klicka på TypKalender-menyn och sedan på OK.
  Den delade kalendern visas i navigationsfältet nedanför rubriken Delas.

Om du inte kan öppna den delade kalendern, vilket problem har du drabbats av?

Jag kan fortfarande inte öppna den delade kalendern

Vilket problem har du drabbats av?

Öppna en delad kalender i Outlook på webben (Outlook Web App)


Öppna en delad kalender från delningsinbjudan genom att klicka på Lägg till den här kalendern och sedan gå till fliken Kalender och öppna den delade kalendern.

3624_image21
 


Om du ser något annat, vilket problem har du drabbats av?

Alternativet Lägg till den här kalendern finns inte

Lös det här problemet genom att öppna direkt i den delade kalendern.

Låt säga att webbadressen för Outlook på webben (tidigare Outlook Web App) är https://contoso/owa och att en användare (användare@contoso.com) har delat sin kalender med dig. Du kan använda följande webbadress när du vill öppna användarens kalender:

https://contoso/owa/user@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Löste det här problemet?

Alternativet Öppna den här kalendern finns inte

Det här problemet uppstår när personen som delade kalendern med dig kör en senare version av Outlook.

Kontrollera om "Microsoft Exchange" visas framför det namnet på den delade kalendern i inbjudan, som på följande skärmbild.

3624_image10
 


Om "Microsoft Exchange" visas framför namnet på den delade kalendern

Om "Microsoft Exchange" visas framför namnet på den delade kalender beror det vanligen på att den delade kalendern är en standardkalender i Outlook. Öppna den så här:

 1. Peka på Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp.
  3624_image22
   
 2. I dialogrutan Öppna annan användares mapp skriver du namnet på användaren som delar kalendern med dig i rutan Namn. I rutan Mapptyp väljer du typ av delad kalender och klickar sedan på OK.

Om "Microsoft Exchange" inte visas framför namnet på den delade kalendern

Om "Microsoft Exchange" inte visas framför namnet på den delade kalendern beror det vanligen på att den delade kalendern inte är en standardkalender i Outlook. Lägg då först till användarens Exchange-postlåda i din Outlook-profil.

 1. I Outlook klickar du på KontoinställningarVerktyg-menyn.
 2. I dialogrutan E-postkonton klickar du på fliken E-post och på ditt Exchange Server-konto. Klicka sedan på Ändra
  3624_image23
   
 3. Klicka på Fler inställningar.
 4. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Microsoft Exchange och sedan på Lägg till.
  3624_image24
   
 5. Skriv namnet på personen som delade kalendern med dig i dialogrutan Lägg till postlåda och klicka på OK
  3624_image25
   
 6. Klicka på OK, klicka på Nästa, Slutför och klicka sedan på Stäng.
 7. Expandera Postlåda – Mappägarens_användarnamn i navigeringsfönstret och klicka sedan på kalendern som användaren har delat ut till dig.
  3624_image26
   
  Obs! Om det inte går att expandera postlådan, klicka på "Det går inte att öppna någon annans postlåda" för att hitta en lösning.

Löste det här problemet?

Det går inte att öppna någon annans postlåda

Lös det här problemet genom att be personen som delade kalender med dig att ge dig behörighet som Granskare för postlådan.

Viktigt Följande steg utförs på datorn hos personen som delade kalendern med dig.

 1. Använd någon av följande metoder, beroende på vilken Outlook-version du kör:
  I Outlook 2003, högerklicka på Postlåda - Användarnamn och klicka sedan på Delar.
  3624_image27
   
  I Outlook 2007, högerklicka på Postlåda - Användarnamn och klicka sedan på Ändra delningsbehörigheter.
  3624_image28
   

  I Outlook 2010 och Outlook 2013, högerklicka på din e-postadress högst upp i mapplistan och klicka sedan på Mappbehörigheter.
  3624_image29
   
 2. Klicka på fliken Behörigheter och sedan på Lägg till.
 3. Ange vilken användare du vill dela kalendern med i dialogrutan Lägg till användare, klicka på Lägg till och klicka på OK.
 4. Klicka på namnet på användaren du har lagt till i listan Namn, klicka på Granskare i rutan Behörighetsnivå och klicka på OK 

Löste det här problemet?

Du ser inget eller också saknar du nödvändig behörighet för att öppna den delade kalendern

Be personen som delade kalendern med dig att göra följande på sin dator

 1. Använd någon av följande metoder, beroende på vilken Outlook-version du kör:
  I Outlook 2016, Outlook 2013 och Outlook 2010, högerklicka på den delade kalendern, klicka på
  Dela och klicka sedan på Kalenderbehörigheter.
  3624_image32
   
  I Outlook på webben och Outlook Web App, högerklicka på kalendern och klicka sedan på Behörigheter.
  10106_UpdateImg13
   
  I Outlook 2007, högerklicka på den delade kalendern och klicka sedan på Ändra delningsbehörigheter.  
  3624_image31
   

 2. På fliken Behörigheter väljer du den användare som du vill ge behörighet till.
 3. I rutan Behörighetsnivå klickar du på Granskare och sedan på OK.
  3624_image33
   


Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook 2016

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern i delningsinbjudan.

3624_image7
 


Om du ser något annat, vilket problem har du drabbats av?

Öppna en delad kalender i Outlook 2016 för Mac

Delningsinbjudan som du fått ser ut som följande skärmbild. Det finns inget alternativ för att öppna den delade kalendern.

3624_image43
 

Så här öppnar du den delade kalendern:

 1. Längst ner i navigeringsfältet klickar du på Kalender

  3624_image34
     

 2. På fliken Organisera klickar du på Öppna delad kalender.
  3624_image44
   
  Skriv namnet på personen som gett dig åtkomst till kalendern i
  Sökrutan och tryck på Enter.
 3. Välj namnet och klicka på Öppna.
  3624_image45
   

  Obs!: Den delade kalendern visas i navigationsfältet under rubriken Delad kalender, med namnet på personen som delade ut kalendern nedanför.


Om du inte kan öppna den delade kalendern, vilket problem har du drabbats av?

Jag kan fortfarande inte öppna den delade kalendern

Vilket problem har du drabbats av?

Alternativet "Öppna delad kalender" finns inte

Symptom

När du öppnar din kalender i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 saknas knappen Öppna delad kalender i menyfliken. 

3624_image36
 

Dessutom saknas alternativet Kalender när du pekar på ÖppnaArkiv-menyn.

3624_image37
 

Orsak

Det här problemet uppstår om kryssrutan Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton är markerad och kryssrutan Dölj på den här datorn-mappar avmarkeras i Allmänna inställningar.

3624_image38
 


Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

Välj Exchange-mappen i Mina kalendrar.

 1. Öppna kalendern.
 2. Expandera Mina kalendrar för att visa Exchange-postlådans kalender, På den här datorn-kalendern och kalendrar som är associerade med andra konton som är öppna i Outlook för Mac.
 3. Markera kryssrutan Exchange.

  3624_image39
   
  När du har gjort detta blir knappen Öppna delad kalender tillgänglig i menyfliken.

Öppna annan användares kalender.

 1. Peka på Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp.
  3624_image40
   
 2. Sök efter och välj sedan den användare vars kalender du vill öppna.
 3. I rutan Mapptyp klickar du på Kalender.
  3624_image41
   
 4. Klicka på Öppna.  

Ändra inställningarna för På den här datorn-mapparna.

 1. Klicka på InställningarOutlook-menyn.
 2. Klicka på Allmänt.
 3. Avmarkera kryssrutan Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton.
 4. Om du vill, markera kryssrutan Dölj på den här datorn-mappar.


Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook 2013


Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern i delningsinbjudan.

3624_image7
 


Om du ser något annat, vilket problem har du drabbats av?

Öppna en delad kalender i Outlook 2007

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern i delningsinbjudan.

3624_image8
 


Om du ser något annat, vilket problem har du drabbats av?

Ytterligare hjälp

Det var tråkigt att höra att detta inte löste ditt problem. Du bör gå till diskussionstråden för denna KB i Microsoft Community för att få hjälp.

Här är några ytterligare resurser som du kan ha nytta av:

Lösning för att öppna delad kalender på mobila enheter/surfplattor
Om du använder Outlook-appen på mobila enheter eller surfplattor, inklusive Windows Phone, iPhone, iPad och Android-telefoner, kan du inte se andra användares kalendrar eftersom dessa enheter endast synkroniserar dina egna kalendrar. 
Lösningen är att använda Outlook Web App för att visa den delade kalendern, eller att visa den på en stationär dator med Outlook för Windows eller Mac.

Löste det här problemet?

Outlook 2016 svarar inte när du försöker öppna delad kalender
Det här problemet kan uppstå när du uppgraderar till Outlook 2016 utan att helt avinstallera den tidigare Outlook-versionen, vilket gör att Outlook 2016 förblir offline. Lösningen är att ta bort den äldre Outlook-versionen helt och starta om Outlook 2016.

Löste det här problemet?
Får andra felmeddelanden när du försöker öppna delad kalender
Om den andra lösningen inte fungerar för dig och du får ett annat felmeddelande, försök med instruktionerna nedan:
 1. Se till att du har installerat den senaste Outlook-versionen och att den är helt uppdaterad.
 2. Aktivera Hämta delade mappar.
  1. Klicka på fliken Arkiv.
  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
   10106_UpdateImg10
    
  3. På fliken E-post klickar du på Exchange-konto och sedan på Ändra.
  4. Klicka på Fler inställningar, klicka på fliken Avancerat och välj Hämta delade mappar
   10106_UpdateImg11
    
  5. Klicka på OK, klicka på Nästa, Slutför och klicka sedan på Stäng i fönstret Kontoinställningar.
  6. Avsluta och starta om Outlook.
 3. Om det fortfarande inte fungerar, försök med att stänga av cachelagrat Exchange-läge med följande steg:
  1. Klicka på fliken Arkiv.
  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
   10106_UpdateImg10
    
  3. På fliken E-post klickar du på Exchange-konto och sedan på Ändra.
  4. Under Offline-inställningar avmarkerar du kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge
   10106_UpdateImg12
    
  5. Avsluta och starta om Outlook.

Löste det här problemet?
Du får ett felmeddelande när du öppnar en delad kalender i Outlook 2013
Vilket felmeddelande får du?
Lösning om du får felmeddelanden när du öppnar delade kalendrar i Outlook 2013
Det här problemet uppstår om följande villkor är sanna:
 • Outlook 2013 är konfigurerat för användning med en MAPI- eller HTTP-anslutning.
 • Din primära brevlåda är i cachelagrat läge.
 • Alternativet Hämta delade mappar är inaktiverat.

Se KB 2990457 för att hitta en lösning.

Löste det här problemet?
Allmän felsökning för andra felmeddelanden när du öppnar delade kalendrar i Outlook 2013
Om du får andra felmeddelanden, försök med följande instruktioner för allmän felsökning:
 1. Se till att användaren har delat kalendern med dig, med korrekt behörighet
 2. Se till att Outlook är anslutet till nätverket och kan ta emot e-post, samt inte är alltför upptaget med andra åtgärder, såsom uppdatering av mappar
 3. Försök igen senare för att se om den delade kalendern fungerar.


Löste det här problemet?
Du har inte behörighet att visa en delad kalender i Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011.
När du försöker öppna en delad kalendermapp i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011, visas följande felmeddelande trots att du har behörighet till mappen:

Outlook kan inte öppna mappen. Du har inte behörighet att öppna den här mappen. Kontakta <Calendar owner’s name> för behörighet.
Det här problemet beror på att ägaren av den mapp som du vill ha åtkomst till delar kalenderundermappen med dig men inte den primära kalendermappen. För att åtgärda problemet måste kalenderns ägare dela både den primära och den sekundära kalendermappen med dig. För mer information, se KB 274352.


Löste det här problemet?

Du får en tom kalender eller ett behörighetsfelmeddelande på Mac även om du har ledig/upptagen-behörighet i Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011.
En användare ger dig ledig/upptagen-behörighet till sin kalender, men när du försöker öppna användarens kalender i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 får du följande felmeddelande:

Outlook kan inte öppna mappen. Du har inte behörighet att öppna den här mappen. Kontakta <user_name> för behörighet.
Detta problem uppstår eftersom ledig/upptagen-funktionen endast är tillgänglig i Outlook 2010 och Outlook 2013 för Windows. För att öppna en delad kalender i Outlook för Mac måste användaren ge dig behörighet som Granskare eller högre. Alternativt kan du visa användarens ledig/upptagen-information genom att skapa en ny mötesförfrågan och sedan lägga till användaren i Schemaläggningsassistenten. För mer information, se KB 2876443.


Löste det här problemet? 

Du kan inte öppna en eller flera av de delade kalendermapparna i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011.
I Outlook 2016 för Mac och Outlook för Mac 2011 går det inte att öppna en delad kalendermapp som inte är en underkalender av användarens delade standardkalendermapp.
 • Kalender
 • Sekundär kalender
 • Tredje kalender
  10106_UpdateImg14
   

I det här exemplet är "sekundär kalender"-mappen en underkalender av användarens delade standardkalendermapp. Därför går det att öppna "sekundär kalender"-mappen i Outlook för Mac. "Tredje kalender"-mappen är dock inte en underkalender till standardkalendermappen. Därför går det inte att öppna den här mappen i Outlook för Mac. För att åtgärda det här problemet, be kalenderägaren att skapa alla delade kalendrar under standardkalendermappen.

Löste det här problemet?
Egenskaper

Artikel-id: 10106 – senaste granskning 6 okt. 2016 – revision: 5

Feedback