Inaktivera POSIX-undersystemet

Sammanfattning

Det är onödigt att inaktivera POSIX-undersystemet i Windows NT, eftersom POSIX inte startar förrän ett POSIX-baserat program startar. Inaktivering medför varken minnesbesparing eller prestandaökning.

Mer Information

Om du trots allt vill inaktivera POSIX-undersystemet kan du göra det genom att ta bort POSIX-värdet i följande undernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems
Obs! Samma sak gäller för OS/2-undersystemet: det är inte förrän ett OS/2-baserat program startar som OS/2-undersystemservern laddas.
Egenskaper

Artikel-id: 101270 – senaste granskning 11 juli 2004 – revision: 1

Feedback