Skydda sig mot problem vid start med hjälp av en startdiskett för Windows NT

Symptom

Jag har installerat Windows NT på en Intel x86-baserad dator. När startsektorn med filerna som krävs för att starta Windows NT (och alla andra operativsystem) skadas går det inte att starta datorn eller något annat operativsystem på datorn. Vad kan jag göra åt detta?


Om du vill undvika detta problem skapar du en startdiskett för Windows NT när du installerar Windows NT på datorn. Denna diskett är inte detsamma som en MS-DOS-diskett - hela Windows NT får inte plats på en diskett, vilket MS-DOS gör, och en Windows NT-startdiskett innehåller därför endast de filer som krävs för att datorn ska kunna startas så långt att resten av operativsystemet kan läsas in från hårddisken.Lösning

Så här skapar du en startdiskett för Windows NT:
1. Sätt in en tom diskett i diskettstationen och välj Formatera diskett från Arkiv-menyn i Filhanteraren (Utforskaren).
2. Gå till rotkatalogen på din startpartition och använd ATTRIB-kommandot för att ta bort egenskaperna Dold, System och Skrivskydd från filerna BOOT.INI, NTLDR, BOOTSECT.DOS och NTDETECT.COM.
3. Kopiera dessa fyra filer till din diskett.
4. Använd ATTRIB-kommandot igen för att återställa egenskaperna Dold, System och Skrivskydd för filerna på hårddisken.
5. Om Windows NT är installerat på en SCSI-enhet genomför du också steg 2 till 4 för filen NTBOOTDD.SYS.

Om du formaterar disketten i Filhanteraren (Utforskaren) pekar startposten på filen NTLDR. När NTLDR körs läser den in de val för olika operativsystem som finns i filen BOOT.INI. Om användaren väljer Windows NT kör NTLDR NTDETECT.COM och skickar sedan över kontrollen till OSLOADER.EXE. Om användaren väljer MS-DOS eller OS/2 läser NTLDR in filen BOOTSECT.DOS.

Mer information
Denna artikel är baserad på följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska.):
Egenskaper

Artikel-id: 101668 – senaste granskning 30 sep. 2003 – revision: 1

Feedback