Hur bestäms kategorierna för webbinnehåll?

Webbplatser kategoriseras först med hjälp av datorbaserad analys. Därefter verifieras resultatet av verkliga personer.

Om en webbplats är populär och dess innehåll är stabilt lagrar vi den i en innehållsklassificeringslista. Om en webbplats inte är tillräckligt populär för att ha en post i listan, eller om innehållet på webbplatsen ofta ändras, låter vi en innehållsklassificeringstjänst fastställa webbplatsens kategori. Klassificeringstjänsten meddelar om webbplatsen är olämplig för barn, om den är av allmänt intresse eller om den är okänd.

Även med den senaste tekniken är inga system av den här typen tillförlitliga till 100 procent. Vid webbfiltreringen kan webbplatser kategoriseras på ett annat sätt än vad en förälder eller en webbplatsleverantör skulle välja.

Egenskaper

Artikel-id: 10548 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 2

Feedback