Användningsregler för spel, musik, filmer och TV-program

Om inget annat anges ska alla termer skrivna med stor bokstav ha samma innebörd som samma termer som används i Villkor för Microsoft-tjänster. Microsoft förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsregler när som helst.

För behörig användning krävs vanligtvis skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren

All musik, alla filmer, alla TV-program, alla spel och tillhörande innehåll (”Digitala varor”) som finns i Windows Store och Xbox Store är licensierade och säljs inte. För att licensen ska gälla förutsätts att du följer Villkor för Microsoft-tjänster, dessa användningsregler samt andra ytterligare villkor. Förutom vad som anges nedan får du inte överföra eller sälja vidare några Digitala varor eller licenser för Digitala varor som tillhandahålls via Windows Store eller Xbox Store. Om du säljer en enhet som innehåller Digitala varor som erhållits via dessa butiker, förvärvar inte köparen av enheten några licenser eller rättigheter att använda sådana Digitala varor.

All reproduktion, vidaredistribution, överföring, visning, försäljning, sändning, offentlig visning, uthyrning eller utlåning, ändring, anpassning, underlicensiering eller annan användning av Digitala varor som tillhandahålls via Windows Store och Xbox Store, förutom när det uttryckligen tillåts i Villkor för Microsoft-tjänster, eller dessa användningsregler, är uttryckligen förbjudet utan föregående skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren.

Användningsregler för Groove Music Pass-prenumerationstjänsten

Med en Groove Music Pass-prenumeration kan du strömma och ladda ned så många låtar du vill från tjänsten i ditt område till en fast månadsavgift.

Förlora åtkomsten

Du kan förlora åtkomsten till musik som du tidigare laddat ned, möjlighet att strömma musik och/eller tillgodohavanden om du:

 • Inte betalar månadsavgiften.
 • Ändrar ditt land eller din region.
 • Bryter mot Villkor för Microsoft-tjänster.

Inte loggar inte på Groove Music Pass-tjänsten på minst 30 dagar. Du kan behöva ansluta externa enheter, som MP3-spelare, till en dator och logga in på Groove Music Pass-tjänsten för att behålla åtkomsten till innehållet.

Användningsbegränsning

 • Endast för eget bruk och icke-kommersiell användning. Vi kan avsluta eller stänga av din Groove Music Pass-prenumeration om vi upptäcker att du använder Groove Music Pass på ett sätt som inte stämmer överens med normalt eget bruk.
 • Du kan bara strömma innehåll till en registrerad enhet i taget. På Microsoft.com/groove finns en aktuell lista över kompatibla enheter.
 • Din enhets möjligheter att bränna eller exportera innehåll ändrar inte de rättigheter som upphovsrättsinnehavarna av video-, ljud- och bildinnehåll har.
 • Du får inte bränna innehåll från Groove Music Pass-prenumerationen och/eller spellistor med prenumerationsinnehåll på en CD.
 • Du får inte använda musik som du erhållit via en Groove Music Pass-prenumeration som ringsignal på en mobiltelefon utan skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren.
 • Antal registrerade enheter:
  • Du kan ladda ned musik på upp till fyra (4) registrerade enheter, om du inte prenumererar på något annat erbjudande från Microsoft.
  • Registrerade enheter är kompatibla persondatorer, Xbox-konsoler och bärbara enheter.
  • Om du använder ett Xbox Music Pass-erbjudande för 14,99 USD/månad i USA, som omfattar 10 MP3-tillgodohavanden varje månad, kan du ladda ned musik på upp till tre (3) persondatorer och upp till tre (3) andra registrerade enheter.

Du kan hantera listan över registrerade enheter för Groove Music Pass via Groove Music Pass-inställningarna. Du kan ta bort enheter en gång var 30:e dag. Microsoft kan automatiskt avregistrera en enhet för att skapa utrymme för en ny enhet.

Användningsregler för musik som köpts separat från månadsprenumerationstjänsten Groove Music Pass premium

 • Innehåll som köpts eller skaffats till en persondator som en del av ett reklamerbjudande kan inte laddas ned igen till Xbox-konsoler.
 • För DRM-skyddade ljudinspelningar:
  • Musik får behållas efter att prenumerationen har avslutats.
  • Musik får brännas på CD-skivor för eget bruk och icke-kommersiell användning.
   • Låtar får brännas ett obegränsat antal gånger.
   • Identiska spellistor kan brännas högst sju (7) gånger.
  • Musik kan tillåtas på upp till fem (5) persondatorer och ett rimligt antal registrerade enheter för eget bruk och icke-kommersiell användning.
   • Du kan avregistrera en dator och sedan registrera en annan persondator.
 • För ljudinspelningar utan DRM-skydd:
  • Musik får behållas efter att prenumerationen har avslutats.
  • Du har behörighet att skapa så många kopior av inspelningar som anses rimligt för eget bruk och icke-kommersiell användning. All övrig kopiering av musik kan innebära intrång i upphovsrätten.
  • Musik får brännas på CD-skivor för eget bruk och icke-kommersiell användning.

Användningsregler för Microsoft Film & TV

 • Om villkoren på den här webbplatsen är i konflikt med andra användningsvillkor, till exempel Villkor för Microsoft-tjänster, gäller dessa villkor.
 • Film & TV-innehåll får bara visas för privat bruk i icke-kommersiellt syfte på Behöriga enheter. Den här begränsade, personliga, icke-exklusiva, ej överlåtbara rättigheten och licensen lyder under Villkor för Microsoft-tjänster, och om betalning krävs gäller den inte förrän alla nödvändiga avgifter betalats.
 • Du samtycker till att strömma eller ladda ned videoinnehåll endast i områden där Microsoft gör videoinnehåll tillgängligt för dig i detta syfte. Videoinnehåll får endast strömmas då det är tillåtet enligt tjänsten.
 • Upplösningen för HD-innehåll som köpts kan variera beroende på innehåll, maskinvara som används och Internetanslutningens bandbredd.
 • Vi kan avsluta eller stänga av din användning av tjänsten om vi upptäcker att du använder tjänsten på ett sätt som inte stämmer överens med normalt eget bruk.
 • I användningsreglerna för TV-program och filmer gäller följande: (i) ”Behöriga enheter” är persondatorer, bärbara datorer, surfplattor, Xbox och mobila enheter, som i varje enskilt fall är kompatibla med tjänsten och auktoriserade av Microsoft; (ii) definitionen av Behöriga enheter kan utökas eller inskränkas av Microsoft för att inkludera ytterligare enheter eller ta bort enheter som inte längre stöds; (iii) alla Behöriga enheter kan inte ta emot både strömmat och nedladdat videoinnehåll.
 • Microsoft kan använda teknik för att kontrollera att du uppfyller användningsreglerna.

Användningsregler för videoinnehåll som tillhandahålls under begränsad licens (”Innehåll med begränsade rättigheter”)

 • Persondatorer: Du får bara ladda ned ett objekt med Innehåll med begränsade rättigheter från tjänsten på upp till fem (5) persondatorer.
 • Xbox-konsoler:
  • När du har laddat ned Innehåll med begränsade rättigheter till en nedladdningskompatibel Xbox-konsol, kan du visa innehållet på konsolen utan att logga in på tjänsten. Du kan också ladda ned Innehåll med begränsade rättigheter på ytterligare en nedladdningskompatibel Xbox-konsol, men du måste vara inloggad på tjänsten för att kunna visa innehållet på den konsolen. Du får inte kopiera eller flytta innehåll från den andra konsolen.
  • Du kan bara vara inloggad på tjänsten via en Xbox-konsol i taget.
 • Kompatibla mobiltelefoner:
  • Om det tillåts i tjänsten kan du ladda ned ett objekt med Innehåll med begränsade rättigheter från tjänsten på upp till tre (3) kompatibla mobiltelefoner.
 • Om ingen annan behörighet ges i dessa användningsregler får du inte kopiera eller flytta Innehåll med begränsade rättigheter från dess ursprungliga lagringsplats.
 • Strömma innehåll:
  • Om du vill strömma Innehåll med begränsade rättigheter till en Behörig enhet måste du vara inloggad på tjänsten.
  • Du får bara strömma ett objekt med Innehåll med begränsade rättigheter till en Behörig enhet i taget.
  • Du kan strömma upp till tre (3) olika objekt med Innehåll med begränsade rättigheter vid ett tillfälle till Behöriga enheter via samma konto.
 • Säsongskort. I vissa länder kan vi erbjuda Säsongskort, som omfattar tillgängliga och framtida avsnitt av en TV-programssäsong. Om våra avtal med innehållsägarna gör att vi måste leverera färre avsnitt än vad som var planerat vid tidpunkten då du köpte ditt Säsongskort, ger vi dig en proportionerlig ersättning som motsvarar de uteblivna TV-avsnitten.
 • För maximal licenstillgänglighet kan licenser för Innehåll med begränsade rättigheter som laddats ned på en Behörig enhet upphöra att gälla efter 90 dagar om du inte har loggat in på tjänsten från en sådan Behörig enhet under denna period. Om du inte har överskridit din licensgräns för Innehåll med begränsade rättigheter kan du förnya licensen för sådant innehåll på en sådan Behörig enhet när som helst genom att logga in på tjänsten igen från en sådan Behörig enhet.

Användningsregler för videoinnehåll som tillhandahålls som begränsad, tidsbaserad video-on-demand (”VOD-innehåll”, video på begäran)

 • VOD-innehåll får bara visas privat och under VOD-visningsperioden.
 • Den här begränsade, personliga, icke-exklusiva, ej överlåtbara rättigheten och licensen lyder under Villkor för Microsoft-tjänster och dessa användningsregler, och träder i kraft då alla obligatoriska avgifter betalats.
 • VOD-visningsperiod: Du har fjorton (14) dagar från datumet och tiden för din beställning på dig att börja visa det beställda VOD-innehållet och 24 timmar på dig att se klart det efter att uppspelning påbörjats, eller enligt vad som anges i samband med köpet.
 • Då VOD-visningsperioden upphör kan du inte längre visa VOD-innehållet utan att skaffa ytterligare en licens.
 • VOD-innehåll som laddats ned direkt till en Behörig enhet kan bara visas på den enheten.
 • Om du vill strömma VOD-innehåll till en Behörig enhet måste du vara inloggad på tjänsten. Om det godkänns i tjänsten kan du strömma ett objekt med VOD-innehåll till fler än en Behörig enhet under VOD-visningsperioden. Du får dock bara strömma ett objekt med VOD-innehåll till en Behörig enhet i taget.
 • När du har laddat ned ett objekt med VOD-innehåll från tjänsten på en Behörig enhet, har du inte behörighet att strömma eller ladda ned det från tjänsten till en annan enhet.
 • Om ingen annan behörighet ges i dessa användningsregler får du inte kopiera eller flytta VOD-innehållet från dess ursprungliga lagringsplats.

Användningsregler för digitala spel som köpts eller lösts in på Xbox-konsoler

Digitalt spel för Xbox One

 • Antal konsoler och enheter som kan använda spel: Du får en enhetslicens och en användarlicens för alla spel som du laddar ned från Xbox Store. Du kan ange en enda konsol som din hemmakonsol. Flera användare kan välja samma konsol som sin hemmakonsol. Enhetslicensen kopplas automatiskt till din hemmakonsol, även om du inte handlar från den konsolen. När du köper ett spel associeras användarlicensen med ditt Microsoft-konto. För Xbox Play Anywhere-spel, se avsnittet med användningsregler nedan.
 • Användare som tillåts använda spel: Alla som kan använda ditt spel på din hemmakonsol under din enhetslicens. När du loggar in på en annan konsol med ditt Microsoft-konto kan du använda alla spel som du har användarlicens för.
 • Ändring av hemmakonsolen: Du kan ändra hemmakonsol upp till 3 gånger under ett år (365 dagar). När du ändrar hemmakonsol flyttas alla enhetslicenser för digitalt innehåll över till den nya hemmakonsolen och är inte längre tillgängliga på den tidigare hemmakonsolen.

Digitala spel för Xbox 360

Antal konsoler som kan använda ett spel, och användare som tillåts använda det: Du får använda ett spel på den första Xbox 360-konsol som du laddade ned det till. Alla användare på den första konsolen får åtkomst till spelet. Om du överför spelet med ett minneskort eller någon annan lagringsenhet kan du även använda det på andra Xbox 360-konsoler, men du måste logga in på Xbox Live med ditt Microsoft-konto på konsolen för att komma åt spelet.

Användningsregler för Xbox Play Anywhere-spel

Gäller för Xbox Play Anywhere-spel:

 • Xbox Play Anywhere gäller endast digitala spel. Xbox Play Anywhere-spel kan du köpa i Xbox Store, Windows Store eller med en digital kod hos en återförsäljare.
 • Spel som ingår är märkta på www.xbox.com, i Xbox Store och i Windows Store med ikonen för Xbox Play Anywhere. Du kan se en fullständig lista över vilka spel som ingår på www.xboxplayanywhere.com.
 • Innan du laddar ned ett Xbox Play Anywhere-spel på din dator bör du kontrollera att din enhet uppfyller systemkraven för att köra spelet. Om du vill kontrollera att spelet fungerar på din enhet jämför du spelutgivarens minimikrav med enhetens systeminformation. Mer information.
Användning av enhet:
 • När du köper ett digitalt Xbox Play Anywhere-spel i Xbox Store eller Windows Store kan du spela det på både Xbox One och datorer med Windows 10. Du kan endast logga in på spelet på en Xbox One-konsol eller en Windows 10-dator åt gången. Du kan inte vara inloggad i samma spel på både en Xbox One-konsol och en Windows 10-dator samtidigt.
 • Användningsreglerna för Xbox One-hemmakonsoler ovan gäller även Xbox Play Anywhere-spel.
 • Nedladdningsbart innehåll som du köper eller erhåller för ett Xbox Play Anywhere-spel som du äger kan också spelas upp på både Xbox One och datorer med Windows 10.

Användningsregler för Games with Gold-spel

Användningsinformation för Games with Gold-spel som del i en prenumeration på Xbox Live Guld hittar du på: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Egenskaper

Artikel-id: 10563 – senaste granskning 30 sep. 2016 – revision: 6

Feedback