Ändra inställningar för meddelanden och åtgärder i Windows 10 Mobile

Meddelanden och snabbåtgärder hittar du i Åtgärdscenter i Windows 10 Mobile. Du kan när du vill ändra inställningarna, till exempel ange hur och när meddelanden ska visas och vilka appar och inställningar som ska vara vanliga snabbåtgärder.

Gå till Start , svep till listan Alla appar och välj Inställningar  > System > Meddelanden och åtgärder.

 

Inställningar för åtgärdscenter
 

Ändra meddelandeinställningar när telefonen är låst

Under Meddelanden kan du ändra inställningarna för meddelanden, alarm och påminnelser när telefonen är låst.

Ändra meddelandeinställningar för enskilda avsändare

Gör något av följande under Få meddelanden från dessa avsändare:

  • Aktivera eller inaktivera en meddelandeavsändare.
  • Välj avsändarens namn och aktivera eller inaktivera meddelandebanderoller, sekretess, vibration och ljud, och ange prioritet för meddelanden.

Välj och ordna om de snabbåtgärder som ska visas i Åtgärdscenter

Gör något av följande under Snabbåtgärder:

  • Dra snabbåtgärder för att ändra ordning på dem. Det är i den här ordningen som de visas längst upp i Åtgärdscenter.
  • Välj Lägg till/ta bort snabbåtgärder om du vill välja snabbåtgärder i Åtgärdscenter.
Egenskaper

Artikel-id: 10572 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 6

Feedback