Vilken version av Windows har jag på telefonen?

Om du vill se vilken version av Windows 10 du har på telefonen väljer du Start , sveper till listan Alla appar och väljer Inställningar  > System  > Om  > Mer information.

I avsnittet Programvara anges det allmänna produktnamnet (till exempel Windows 10 Mobile). I avsnittet Version anges vilken version av programvaran som körs på telefonen (till exempel 1607). I avsnittet OS-version anges operativsystemversionen.

Om du har Windows Phone 8 på telefonen finns mer information i Uppdatera din Windows Phone 8.

Egenskaper

Artikel-id: 10602 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback