Begränsningar för pengarna på ditt Microsoft-konto

Pengarna på ditt Microsoft-konto kan inte överföras till ett annat Microsoft-konto. Kontosaldon kan inte omvandlas från en valuta till en annan.

Utgifts- och saldogränser

  • Du kan lösa in presentkort för ett värde på upp till 1 000 USD* till ditt Microsoft-konto under en dag. Om du har flera Microsoft-konton registrerade i ditt namn eller som vi anser att du har skapat, kan du högst lösa in sammanlagt 5 000 USD* till dessa under en dag.
  • Det högsta beloppet du kan ha på ett enskilt Microsoft-konto vid ett och samma tillfälle är 1 000 USD*, och du får högst ha sammanlagt 5 000 USD* på flera konton.
  • I de flesta länder kan du spendera upp till 1 000 USD* per dag, och sammanlagt spendera 5 000 USD* om du har flera Microsoft-konton.
  • Andra begränsningar kan gälla enligt lokal lagstiftning.
  • Om du överskrider någon av dessa begränsningar kan du tillfälligt blockeras från att genomföra transaktioner.
* Eller motsvarande belopp i ditt lands valuta.
Egenskaper

Artikel-id: 10615 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 2

Feedback