Om du eller vi avslutar ditt Microsoft-konto

Om du avslutar ditt Microsoft-konto

Återstående saldo återbetalas inte till dig.

Om vi blockerar eller avslutar ditt Microsoft-konto

För att skydda dig och andra kunder från bedrägeri och missbruk kan vi tillfälligt blockera ditt Microsoft-konto. I vissa fall, till exempel vid upprepade överträdelser av våra policyer eller efter en lång tids inaktivitet, kan vi avsluta ditt konto.

  • Om vi tillfälligt blockerar ditt Microsoft-konto förlorar du inte pengarna på kontot, med undantag för eventuella kampanjsaldon som förfaller medan kontot är blockerat.
  • Om vi avslutar ditt Microsoft-konto återbetalas inte det återstående saldot, om det inte krävs enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla hela eller delar av ditt kontosaldo, om det skulle behövas för att täcka eventuella skador för oss. Vi kan be dig om ytterligare information för att kunna behandla din återbetalning.
Egenskaper

Artikel-id: 10619 – senaste granskning 23 maj 2016 – revision: 2

Feedback