Varför vi kontrollerar om det finns kontakter på telefonen

I Windows 10 Mobile kontrollerar vi din telefon om du automatiskt vill lägga till kontakter från din adressbok som också finns på Skype. Du ombeds att verifiera ditt mobiltelefonnummer för att automatiskt lägga till vänner till Skype.

Om du vill ändra inställningen senare öppnar du appen Skype Video, väljer Mer > Inställningar och väljer önskad inställning under Lägg till vänner automatiskt.

Mer information finns i Hur används mitt telefonnummer?

Egenskaper

Artikel-id: 10625 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback