I Office-hubben på Windows Phone kan du arbeta med dina Microsoft Office-dokument, -presentationer och -kalkylblad. Du kan också leta efter och öppna filer, göra ändringar i sista minuten och skapa nya filer. Du kan söka efter och öppna dokument på olika sätt. Tryck på Office 

Office Icon
i Applistan när du vill komma igång.

Office Hub


  • Senaste. Hitta och öppna dokument som du nyligen har använt. Här kan du också skapa ett nytt dokument, om du vill.
  • Platser. Kom åt Office-dokument som finns på telefonen eller som sparats någon annanstans, till exempel på Microsoft OneDrive, på en Microsoft SharePoint 2010-webbplats (eller senare) eller på en SharePoint Online-webbplats (tillgänglig med Microsoft Office 365). Och om du har öppnat dokument från e-post kan du komma åt dem genom att trycka på E-post.      
Egenskaper

Artikel-id: 10639 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback