Varför kan jag inte registrera mig för ett Microsoft-konto?

Om ett felmeddelande visas när du försöker registrera ett Microsoft-konto kan du prova följande:

  • Om felmeddelandet har felkoden 450 eller börjar med bokstäverna LEFKPK, är det förmodligen ett tillfälligt problem med registreringstjänsten för Microsoft-kontot. Vänta 24 timmar och försök sedan skapa ett konto igen. Om du fortfarande inte kan skapa ett konto efter 24 timmar och felmeddelandet innehåller 675b, väntar du ytterligare och försöker sedan igen.
  • Om felmeddelandet innehåller 0x800482d4 eller börjar med LEFKPK kan du kontakta Microsoft Support för att få mer hjälp.

Av säkerhetsskäl har vi begränsat det antal Microsoft-konton som du får skapa under en och samma dag från en och samma IP-adress. Om du håller på att konfigurera konton för en organisation eller en grupp och ett felmeddelande visas, bör du kunna åtgärda problemet genom att vänta en dag.

Om du har andra problem med ditt Microsoft-konto kan du försöka köra felsökaren för Microsoft-konton. Det är ett automatiskt verktyg som kan identifiera och åtgärda vissa vanliga problem för dig. Verktyget finns endast på engelska, men fungerar överallt.

 

Egenskaper

Artikel-id: 10642 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 3

Feedback