Om dina sekretessrättigheter

Som administratör av Microsoft-konto samlar Microsoft Corporation in och bearbetar viss personlig information i anslutning till ditt Microsoft-konto, en e-postadress och det lösenord som du använder när du loggar in på Microsofts program och tjänster, exempelvis Hotmail och Messenger, Microsoft-tjänster som Xbox Live och Zune samt överallt där logotypen för Microsoft-konto visas. Microsoft-konto använder bara informationen för att driva en autentiseringstjänst, förbättra säkerheten och ge kundsupport för Microsoft-konto.

Din kontoinformation sparas på Microsoft-servrar som finns på One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 i USA. Du måste ange korrekt lösenord för att kunna komma åt kontoinformationen. Ditt lösenord vidarebefordras aldrig till de webbplatser eller tjänster där du måste använda ett Microsoft-konto. Men om du via en tjänst som kräver ett Microsoft-konto får hjälp med att skapa eller återställa ett lösenord kan tjänsten få tillgång till det nya lösenord som tjänsten skickar till dig.

Du kan skapa en begränsat konto med autentiseringsuppgifter, till exempel en e-postadress och ett lösenord, ett mobiltelefonnummer och en PIN-kod, ett smartkort eller en säkerhetsnyckel, som du använder när du loggar in på Microsoft-kontowebbplatser och -tjänster och då bara använder en e-postadress och ett lösenord. Om du inte anger den här informationen kan du inte komma åt och använda ditt Microsoft-konto. Gå till webbplatsen för Microsoft-konton om du vill skapa ett begränsat konto.

Du kan även skapa autentiseringsuppgifter på en webbplats eller en tjänst som kräver ett Microsoft-konto, men då är det den aktuella webbplatsen som avgör vilken personlig information du måste ange. Om du anger sådan information kan du inte få tillgång till ett konto på dessa webbplatser eller de autentiseringsuppgifter som behövs för att logga in på Microsofts kontowebbplatser och tjänster. Om du registrerar dig för autentiseringsuppgifter på en webbplats som kräver ett Microsoft-konto kan webbplatsen spara din personliga information (med undantag av lösenordet).

På vissa Microsoft-kontowebbplatser och -tjänster måste du ange din e-postadress för att få tillgång till tjänsterna. I så fall anger Microsoft-kontot din e-postadress när du loggar in på webbplatsen eller tjänsten. Dessutom vidarebefordrar Microsoft-kontot din unika Microsoft-kontoidentifierare och viss driftinformation till den webbplats som du loggar in på och som kräver ett Microsoft-konto. Om du har registrerat dig för ett begränsat konto på Microsoft-konto och använder domänen passport.com för e-postadressen ombeds du endast ange ett användarnamn och ett lösenord.

Microsoft-konto kontrollerar inte att sekretessprinciperna följs på de webbplatser där du måste använda ditt Microsoft-konto. Vissa av dessa webbplatser finns i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lyder kanske inte under lagar som ger ett fullgott skydd för personlig information enligt europeiska standarder. En lista över länder vars informationsskyddslagar har bedömts som tillfredsställande av EU-kommissionen finns på webbplatsen för EU:s dataskydd. Det är viktigt att du noggrant granskar sekretessbestämmelserna på webbplatser som kräver att du anger ett Microsoft-konto innan du bestämmer dig för att logga in på dem.

Du har rätt att komma åt och ändra den personliga information som har lagrats i ditt Microsoft-konto. Kontakta Microsofts kontosupport om du vill ha mer information.

Microsoft-konto finns på flera språk. Om du kontaktar oss på ett av dessa språk svarar Microsoft-konto på samma språk.

Mer information om onlinesekretess finns i Huvudpunkter i sekretesspolicyn för Microsoft Online.

Egenskaper

Artikel-id: 10644 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 2

Feedback