Använda Data Sense för att hantera dataanvändning

Eftersom det blir allt mindre vanligt med obegränsade mobildataabonnemang är det viktigare än någonsin att känna till hur mycket mobildata telefonen använder. Det är där Data Sense kommer in.

Data Sense visar en detaljerad beskrivning av dataanvändningen på Windows Phone och hjälper dig att undvika oväntade kostnader genom att ange när du närmar dig abonnemangets gräns. Funktionen hjälper dig också genom att skjuta upp dataintensiva uppgifter tills du är ansluten till Wi-Fi.

Håll koll på din dataanvändning

En del mobiloperatörer konfigurerar automatiskt Data Sense med din abonnemangsinformation. Om det inte har gjorts behöver du konfigurera det manuellt så att Data Sense kan börja mäta hur mycket mobildata telefonen använder under varje faktureringsperiod.

Så här konfigurerar du Data Sense

 1. Gå till Applistan, tryck på Data Sense 

  Data Sense Icon
  och tryck sedan på Ange gräns.

 2. Under Typ av gräns trycker du på ett av följande alternativ:

  • Om du har en fördefinierad mängd med data som kan användas fram till ett visst datum trycker du på En gång.
  • Om du har en begränsad mängd data som kan användas varje månad (och du debiteras extra om du använder ytterligare data) trycker du på Per månad.
  • Om du får använda obegränsade mängder data men ändå vill kontrollera din dataanvändning trycker du på Obegränsad.
 3. Om du väljer En gång eller Per månad trycker du på de listor som visas för att ange de värden och datum som gäller i ditt dataabonnemang.

 4. Tryck på Klart 

  Save Icon
  .

Hålla dataanvändningen nere med Data Sense

Data Sense begränsar mängden bakgrundsdata som telefonen använder. Många appar och telefonfunktioner är utformade för att automatiskt hämta information i bakgrunden som en service (till exempel en e-postapp som regelbundet kontrollerar om det kommit några nya meddelanden). Med Data Sense kan du välja om du vill begränsa den här typen av aktiviteter.

Så här anger du att bakgrundsdata ska begränsas automatiskt

 1. Gå till Applistan och tryck på Data Sense 

  Data Sense Icon
  .

 2. Tryck på Inställningar 

  Settings Icon
  för att aktivera Begränsa bakgrundsdata 
  Toggle On Icon
  och gör sedan något av följande:

  • Om du vill begränsa bakgrundsdata när du närmar dig gränsen trycker du på När jag är nära min gräns.
  • Om du alltid vill begränsa bakgrundsdata trycker du på Alltid.
 3. Om du vill begränsa bakgrundsdata när du använder roaming aktiverar du Begränsa bakgrundsdata vid roaming 

  Toggle On Icon
  .

Egenskaper

Artikel-id: 10655 – senaste granskning 19 juli 2016 – revision: 8

Feedback