Hur fungerar S/MIME?

S/MIME står för Secure Multipurpose Internet Mail Extension och utgör ett extra säkerhetslager för e-post som skickas till och från ett Exchange ActiveSync (EAS)-konto på din Windows Phone (till exempel Outlook).

Signera och kryptera e-post

S/MIME har två huvudsakliga komponenter:

  • Digital signatur. Kontrollerar att e-postmeddelandet verkligen kommer från avsändaren. Du måste installera ett signeringscertifikat som är unikt för dig för att kunna signera dina meddelanden. Företagets IT-administratör kan fjärrinstallera certifikatet på telefonen och administratören har mer information om hur du skaffar ett personligt certifikat för telefonen.
  • Kryptering. Detta är ett sätt att skydda information. Informationen krypteras så att det inte går att läsa eller förstå informationen innan den har avkrypterats, dvs. ändrats tillbaka till ett läsbart format. Med kryptering förblir e-postmeddelandet hemligt medan det överförs och lagras – endast den avsedda mottagaren kan läsa innehållet. Företagets IT-administratör kan fjärrinstallera en personlig krypteringsnyckel på telefonen. Om e-postmottagaren finns i din organisation identifieras hans eller hennes offentliga krypteringsnyckel automatiskt när du skriver ett krypterat e-postmeddelande till dem. Om mottagaren inte ingår i din organisation måste du installera mottagarens offentliga nyckel på telefonen när den skickas till dig via e-post. Kontakta företagets IT-administratör om du vill ha mer information om hur du skaffar en krypteringsnyckel för telefonen.

 

Egenskaper

Artikel-id: 10657 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback