Hjälpmedel på telefonen

Du kan anpassa din Windows Phone på många sätt. I telefonen finns också många inbyggda hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare att se, höra och använda den.

Accessibility settings on Windows Phone

Skärmen för hjälpmedelsinställningar

Så här ändrar du textstorleken

Du kan välja mellan olika textstorlekar för telefonen. Textstorleken du väljer visas i e-post, meddelanden, låsskärmen, vissa webbsidor och vissa andra platser.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Gå till Textstorlek och flytta reglaget tills exempeltexten får den storlek du vill använda.

Så här använder du ett högkontrasttema

Högkontrast gör allting lättare att läsa eftersom texten ändras till svartvitt, och en enfärgad bakgrund placeras bakom ord som annars skulle visas ovanpå bilder.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Aktivera Högkontrast 

  Toggle On Icon
  .

High contrast mode on Windows Phone

Startskärmen med högkontrast aktiverat

Så här aktiverar du Skärmläsaren

Skärmläsaren läser upp text på telefonen, inklusive text i e-postmeddelanden, sms, inställningar och annat. Mer information om hur du använder den här funktionen, inklusive en fullständig lista över gester som är specifika för Skärmläsaren, finns i Använda Skärmläsaren på telefonen.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Aktivera Skärmläsaren 

  Toggle On Icon
  .

Så här förstorar du skärmen

Med förstoringsglaset kan du använda gester för att förstora en skärm som du visar.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Aktivera Förstoringsglaset 

  Toggle On Icon
  .

 3. Dubbeltryck med två fingrar för att förstora skärmen. När den är förstorad kan du prova följande:

  • Om du vill flytta runt på hela skärmen (även de delar som inte visas eftersom du har zoomat in), trycker du med två fingrar och håller ned någonstans på skärmen och panorerar sedan i valfri riktning.
  • Om du vill ändra zoomnivån medan skärmen är förstorad, dubbeltrycker du med två fingrar och håller ned, och panorerar sedan uppåt eller nedåt för att öka eller minska förstoringen.
  • Om du vill rulla uppåt eller nedåt medan skärmen är förstorad panorerar du först till kanten av skärmen. När du når kanten kan rulla du som vanligt genom att svepa eller panorera med ett finger.

Så här zoomar du webbinnehåll

Du kan ställa telefonen så att den zoomar in eller ut på en webbsida, även om det normalt inte går att göra på en webbplats eller i en app.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Aktivera Tillåt zoomning på allt webbinnehåll 

  Toggle On Icon
  .

 3. Dra isär tummen och pekfingret om du vill zooma in på en webbsida, eller dra ihop dem för att zooma ut.

Så här aktiverar du fler alternativ för Tal

Du kan ringa samtal, söka på webben, öppna appar eller lyssna på sms med hjälp av Tal, och aktivera andra funktioner som hjälper dig använda telefonen utan hjälp av händerna – eller ens ögonen, exempel uppläsning av nummerpresentation vid telefonsamtal. Mer information finns i Använda Tal på telefonen.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Aktivera Tal för telefonhjälpmedel 

  Toggle On Icon
  .

Så här anpassar du webbläsartexter (videotextning)

Du kan anpassa utseendet på textningen av videoklipp i Internet Explorer och appar som använder webbläsaren för att visa innehåll. Du kan ändra teckenstorlek och färg, bakgrundens genomskinlighet och annat så som du vill ha det.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Hjälpmedel.

 2. Tryck på Webbläsartexter och aktivera sedan Anpassa teckensnitt och färger 

  Toggle On Icon
  .

 3. Tryck på de olika alternativen för att ändra teckensnitt, text, bakgrund och fönsterinställningar.


Egenskaper

Artikel-id: 10664 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 8

Feedback