Återställa telefonen helt

När du återställer din Windows Phone helt återgår den till det tillstånd den var i när du startade den för första gången. Allt ditt personliga innehåll raderas och telefonen återställs till fabriksinställningarna.

Om du bestämmer dig för att återställa telefonen helt kan du först välja att säkerhetskopiera appar, sms, foton med mera till ditt Microsoft-konto i molnet.
Reset warning on Windows Phone image

Så här återställer du telefonen helt

 1. Tryck på Inställningar 

  Settings Icon
  i Applistan.

 2. Tryck på Om och sedan på Återställ telefonen.

 3. Du får två varningar. Om du är helt säker på att du vill återställa telefonen till fabriksinställningarna trycker du på Ja och sedan på Ja igen.

  Det kan ta en stund innan processen slutförs.

Återställa en telefon som inte svarar

Om telefonen inte svarar och du inte kan gå till Inställningar 

Settings Icon
kan du eventuellt återställa telefonen med maskinvaruknapparna. Lumia-telefoner (och vissa andra telefoner) återställer du så här:

 1. Håll ned volymsänkningsknappen 

  Volume Down Icon
   och strömknappen 
  Power Button Icon
   samtidigt tills du känner en vibration (ca 10–15 sekunder).

 2. När du känner vibrationen släpper du upp knapparna och håller sedan direkt ned volymsänkningsknappen 

  Volume Down Icon
   tills du ser ett stort utropstecken.

 3. När utropstecknet visas trycker du på följande fyra knappar i denna ordningsföljd: volymhöjningsknappen 

  Volume Up Icon
  , volymsänkningsknappen 
  Volume Down Icon
  , strömknappen 
  Power Button Icon
  , volymsänkningsknappen 
  Volume Down Icon
  . Telefonen bör nu återställas helt och starta om automatiskt. (Det kan ta en stund innan återställningen är klar.)

  

Egenskaper

Artikel-id: 10666 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback