Skanna koder och text

Rikta din Windows Phone mot en QR-kod och skanna den med Bing Vision Lens. Då får du information om koden, till exempel en länk till en webbplats, ett meddelande eller kontaktinformation. Du kan också skanna text för att få sökresultat om den – du kan till och med få texten översatt till ett annat språk. Fotoappen Bing Vision Lens finns redan på telefonen, så du kan börja skanna och söka direkt.

Så här söker du genom att skanna en QR-kod

 1. Tryck på knappen Kamera 

  Camera Icon
  på telefonen och tryck sedan på Fotoapp 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Skanna QR-koden genom att rikta telefonen mot den.

  Här är en QR-kod du kan prova på.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. På skärmen Resultat trycker du på resultatet för att hämta information om QR-koden.

  Vilken information som visas beror på QR-koden – det kan vara ett meddelande, en webbadress eller kontaktinformation, till exempel en e-postadress eller ett telefonnummer.

Så här söker du genom att skanna text

 1. Tryck på knappen Kamera 

  Camera Icon
  på telefonen och tryck sedan på Fotoapp 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Håll telefonen rakt och rikta den mot den text du vill skanna. Tryck på Skanna text, tryck på rutorna för de ord du vill använda som sökvillkor och tryck sedan på Sök.

 3. Om du vill visa en översättning för text som identifierats trycker du på Översätt och sedan på ett språk på skärmen Översätt text till.

Så här kopierar och klistrar du in skannad text

 1. Tryck på knappen Kamera 

  Camera Icon
  på telefonen och sedan på Fotoapp 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Rikta telefonen mot den text du vill skanna och tryck sedan på Skanna text.

 3. Tryck på Mer 

  More Icon
   > Kopiera allt.

 4. Öppna filen, appen eller meddelandet där du vill klistra in texten.

 5. Tryck där du vill klistra in texten.

 6. Tryck på Klistra in

  Paste Icon
  i textförslagsfältet ovanför tangentbordet.

Så här visar du tidigare Bing Vision-sökresultat

 1. Tryck på knappen Kamera 

  Camera Icon
  på telefonen och tryck sedan på Fotoapp 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision 
  Bing Vision Lens Icon
  > Historik.

 2. Tryck på ett sökresultat på skärmen Vision-historik.

Egenskaper

Artikel-id: 10670 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback