Inställningar för mobilnät i Windows 10

I vissa Windows 10-datorer finns ett SIM-kort som gör att du kan ansluta till mobilnät. Där det finns mobiltäckning kan du alltså ansluta till Internet. Även om datorn inte har ett SIM-kort kan du ändå ansluta till ett mobilnät. Du kan till exempel använda en extern enhet för mobilnätsanslutning (kallas även mobilmodem eller mobil bredbandsenhet). Oavsett hur du gör behöver du ha ett dataabonnemang från en mobiloperatör för att kunna ansluta.

Ansluta till ett mobilnät för första gången

 1. Välj ikonen Nätverk (
  Ikon f?r Wi-Fi
  eller
  Ikon f?r Ethernet
  ) längst ned till höger i Aktivitetsfältet och välj sedan Mobilnät  i listan > Anslut.

  Ofta visas namnet på din mobiloperatör bredvid ikonen Mobilnät .

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord och åtkomstpunktens namn (APN) om du uppmanas göra det.

  I informationen som medföljde datorn, SIM-kortet eller mobilenheten står det mer om vilka inställningar som ska användas.

I de flesta fall ska du inte behöva ändra inställningarna för mobilnät om mobildataanslutningen fungerar som du vill. Men om du har problem med mobilanslutningen kan du prova att ändra en eller flera inställningar. Vilka inställningar som visas varierar beroende på datormodell och mobiloperatör.

InställningFungerar så här
Anslut automatiskt

Avgör om datorn automatiskt ansluter till mobildatanätverket när det är tillgängligt. Avmarkera kryssrutan om du vill ansluta manuellt varje gång du vill använda mobildataanslutningen.

Du hittar inställningen genom att välja Start  och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Anslut automatiskt. Den här inställningen är tillgänglig när du är frånkopplad från mobildatanätverket och tillämpas när du väljer Anslut.

Tillåt roaming

Avgör om mobildataanslutningen fortsätter att vara aktiv även när datorn är utanför din mobiloperatörs nätverk. Om du inte markerar kryssrutan kan du slippa oväntade avgifter för dataroaming.

Om du tillåter roaming kan du använda mobildata när datorn är i ett roamingområde. Beroende på ditt dataabonnemang kan det tillkomma avgifter för de data du använder vid roaming.

Du hittar inställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Tillåt roaming. Den här inställningen är tillgänglig när du är frånkopplad från mobildatanätverket och tillämpas när du väljer Anslut.

Val av nätverk

Visas vid roaming och bestämmer vilken mobilnätsanslutning som används. Standardinställningen är Automatiskt.

Om du försöker ansluta till ett mobilnät och får ett meddelande om att det valda nätverket inte är tillgängligt, kan du välja Sök efter nätverk och sedan välja ett annat mobilnät.

Du hittar inställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ.

Aktivt nätverk

Visar namnet på det mobilnät som du använder.

Du hittar inställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ.

Uppdatera inställningar

Hämtar de senaste mobilnätsinställningarna från din mobiloperatör. Mobildataanslutningen fungerar bättre om du har de senaste inställningarna.

Du hittar inställningen genom att välja Start  och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ > Uppdatera inställningar.

Lägg till ett Internet-APN

Internetåtkomstpunktens namn (APN) är den adress som datorn använder för att ansluta till Internet när du använder mobildataanslutningen. APN för Internet ställs vanligtvis in automatiskt.

Om mobildataanslutningen inte fungerar kan du prova att ange ett nytt Internet-APN utifrån din plats och mobiloperatör. Om du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk på datorn eller har en telefon nära till hands, kan du söka på Internet och försöka hitta inställningarna för Internet-APN för din mobiloperatör.

Om du vill lägga till ett Internet-APN måste du ange en adress i rutan APN. Övriga inställningar är valfria och beror på din mobiloperatör.

 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ > Lägg till ett Internet-APN.
 2. Välj ett eller flera av följande alternativ:
  • I rutan Profilnamn anger du ett namn för APN-profilen.
  • I rutan APN anger du adressen till det APN som ska användas.
  • I rutan Användarnamn anger du användarnamnet för ditt mobilkonto.
  • I rutan Lösenord anger du lösenordet för ditt mobilkonto.
  • Välj Typ av inloggningsinformation och välj sedan den autentiseringsmetod som används.
  • Välj IP-typ och välj sedan den typ av IP-adress som ska användas.
 3. Markera kryssrutan Använd den här profilen om du vill att APN-profilen ska användas direkt när du har sparat den.
 4. Välj Spara > OK.
 5. Om du vill gå tillbaka och visa listan över de APN-profiler du har väljer du knappen Bakåt och tittar under Internet-APN.
Egenskaper

Här visas information om ditt SIM-kort och din mobildataanslutning. Välj Kopiera för att kopiera informationen och klistra in den i ett e-postmeddelande eller någon annanstans. Det här kan vara bra om du har problem med anslutningen och måste skicka information till din mobiloperatör eller supportavdelning.

Du hittar inställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ.

Använd SIM-PIN

Anger om du vill använda en PIN-kod för SIM-kortet i datorn för att förhindra att andra personer använder mobildataanslutningen när de inte har behörighet. När du har konfigurerat din PIN-kod för SIM-kortet uppmanas du att ange koden när du försöker ansluta.

Ange PIN-koden för SIM-kortet när du ombeds göra det. Om det här är första gången du använder koden anger du standard-PIN-koden för SIM-kortet. Om du inte vet standard-PIN-koden går du till din mobiloperatörs webbplats och ser om den finns där. Du måste starta om datorn för att mobildataanslutningen ska låsas med SIM-kortets PIN-kod.

Om du redan har konfigurerat en PIN-kod för SIM-kortet anger du den när du uppmanas göra det och väljer sedan OK.

Du hittar den här PIN-kodsinställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ > Använd SIM-PIN i avsnittet Säkerhet.

Ta bort SIM-PIN

Det här visas när du använder en PIN-kod för SIM-kort. Om du använder en PIN-kod för SIM-kortet och inte längre vill göra det, väljer du Ta bort SIM-PIN, anger din aktuella SIM-PIN och väljer sedan OK.

Du hittar den här PIN-kodsinställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ > Ta bort SIM PIN i avsnittet Säkerhet.

Ändra SIM-PIN

Det här visas om du använder en PIN-kod för SIM-kort. Om du använder en SIM-PIN och vill ändra den, väljer du Ändra SIM-PIN, anger din aktuella SIM-PIN i rutan Aktuell SIM-PIN, anger en ny SIM-PIN i rutan Ny SIM-PIN, anger samma nya SIM-PIN i rutan Bekräfta ny SIM-PIN och väljer sedan OK.

Du hittar den här PIN-kodsinställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ > Ändra SIM PIN i avsnittet Säkerhet.

PIN-upplåsningskod för SIM

Det här visas om du använder en PIN-kod för SIM-kortet och anger fel PIN-kod tre gånger. Om det här inträffar blockeras SIM-kortet och kan inte användas förrän du låser upp det. Om du vill låsa upp det måste du först kontakta mobiloperatören och få PIN-upplåsningskoden (PUK). Sedan kan du välja PIN-upplåsningskod för SIM och ange PUK-koden. Om en felaktig PUK-kod har angetts för många gånger kommer SIM-kortet att blockeras permanent, och du måste då skaffa ett nytt SIM-kort från mobiloperatören.

Om ditt SIM-kort spärrats hittar du den här inställningen genom att välja Start och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Mobilnät > namnet på mobilanslutningen > Avancerade alternativ > PIN-upplåsningskod för SIM i avsnittet Säkerhet.
Egenskaper

Artikel-id: 10739 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback