Vad gör jag om jag inte kan ladda ned bifogade filer i Windows Live E-post?


För att skydda datorn mot virus – program som kan skada datorn eller komma åt personlig information – blockerar Windows Live E-post vissa typer av bifogade filer där risken är större att de innehåller ett virus. Om E-post blockerar en bifogad fil som du fått visas varningen Förbjuden filtyp i meddelanderubriken, och den bifogade filen kan inte laddas ned eller öppnas.

Om du alltid vill tillåta alla typer av bifogade filer kan du ändra den här inställningen i Säkerhetsalternativ. När du har ändrat den här inställningen kommer du att ladda ned och öppna alla typer av filer, men bara för att du ändrar den här inställningen kommer blockeringen av bifogade filer som E-post redan har tagit emot inte hävas. Om du vill tillåta dessa typer av bifogade filer för vissa meddelanden kan du be avsändaren att komprimera (eller zippa ned) filen innan den bifogas och skickas.

Så här gör du för att alltid tillåta E-post att ladda ned och öppna alla typer av bifogade filer

  1. Öppna Windows Live E-post genom att först välja Start 
    Bild av Start-knappen
    . Skriv E-post i sökrutan och välj sedan Windows Live E-post i sökresultaten.
  2. På fliken Start väljer du Skräppost och sedan Säkerhetsalternativ.
  3. Välj fliken Säkerhet. Avmarkera kryssrutan bredvid Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas under Virusskydd och välj sedan OK.


Egenskaper

Artikel-id: 10740 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback