Inställningar för mobilnät och SIM i Windows 10 Mobile

Med inställningarna för mobilnät och SIM styr du telefonens mobilnätsinställningar, bland annat mobildataanslutningen. Om anslutningen fungerar som du vill ska du inte behöva ändra något. Men om du har problem med mobilanslutningen kan du prova att ändra en eller flera inställningar.

Du öppnar inställningarna Mobilnät och SIM genom att välja Start , svepa till listan Alla appar och välja Inställningar  > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM.

Inställning Fungerar så här

Dataanslutning

Aktiverar och inaktiverar mobildataanslutningen. Du kan inaktivera anslutningen av olika anledningar, till exempel för att minska din dataanvändning om du inte har ett obegränsat dataabonnemang eller för att få batteriet att räcka längre.

Du kan ringa och ta emot samtal och skicka och ta emot SMS även om anslutningen är inaktiverad. Men du kan inte göra saker som att surfa på webben, göra sökningar online, skicka och ta emot e-post eller få uppdaterad information om appar om du inte är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Du kan aktivera och inaktivera mobildataanslutningen på ett annat sätt. Svep ned från skärmens överkant och välj Utöka > Mobildata.

Mobilanslutningens namn

Visar namnet på den mobilanslutning du använder. Välj SIM-inställningar under mobilanslutningens namn om du vill ändra inställningarna för din mobilanslutning.

Använd det här SIM-kortet för mobildata

Bestämmer vilket SIM-kort som används för mobildataanslutningen. Du kan välja det SIM-kort du vill använda för mobildata för att hålla koll på datakostnaderna. Du kan till exempel välja ett SIM-kort som har lägre datakostnader. Den här inställningen visas bara på Windows-telefoner med dubbla SIM-kort.

Alternativ för dataroaming

Avgör om dataanslutningen fortsätter att vara aktiv även när telefonen är utanför din mobiloperatörs nätverk i ett roamingområde. Om du använder inställningen Ingen roaming kan du slippa kostnader för dataroaming.

Om du tillåter roaming kan du använda mobildata när telefonen är i ett roamingområde. Beroende på ditt telefonabonnemang kan det tillkomma avgifter för de data du använder vid roaming. Vissa mobiloperatörer låter dig ange vilken typ av dataroaming du vill tillåta – Inrikes eller Inrikes + internationellt.

På en telefon med dubbla SIM-kort kan du ange roamingalternativ för varje SIM-kort.

Alternativ för röstroaming

Avgör om du kan ringa samtal och skicka SMS när telefonen är utanför mobiloperatörens nätverk. Om du använder inställningen Ingen roaming kan du slippa vissa kostnader för röstroaming. Vid den här inställningen kan du inte ringa samtal eller skicka SMS när telefonen är i ett roamingområde, men du kan ta emot både samtal och SMS. I telefonabonnemanget finns mer information om hur och när ytterligare kostnader kan tillkomma.

Om du tillåter roaming kan du ringa samtal och skicka SMS utanför mobiloperatörens nätverk. Beroende på ditt abonnemang kanske du får betala mer för dessa samtal och SMS. Hos vissa mobiloperatörer kan du välja vilken typ av roaming du tillåter – Inrikes eller Inrikes + internationellt.

Telefonnummer

Visar ditt telefonnummer.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar.

SIM-namn

Ange ett namn för SIM-kortet som du lätt känner igen.

För telefoner med dubbla SIM-kort blir det då lättare att hålla skillnad på SIM-korten så du vet vilket kort du använder för mobildataanslutningen och vilket du använder för samtal och SMS. SIM-namnen visas på olika ställen på telefonen, till exempel på panelerna för Telefon och Meddelanden, för SIM-kontakterna och i inställningarna för mobilnät och SIM.

Om du vill byta namn på ett SIM-kort öppnar du inställningarna för Mobilnät och SIM, väljer SIM-inställningar > SIM-namn, anger ett nytt namn och väljer sedan Spara. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar och ger respektive kort ett nytt namn.

Högsta anslutningshastighet

Avgör den högsta anslutningshastigheten som telefonen kan använda. Om du väljer den högsta använder telefonen den högsta anslutningshastigheten som är tillgänglig i det aktuella området. Om signalstyrkan är svag kan det ta extra batterikraft att söka efter en snabbare anslutning eller försöka vara ansluten till en.

Om du väljer en lägre anslutningshastighet kan telefonen ansluta till ett långsammare mobilnät som kanske har en starkare signal. Det kan spara batteri.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Högsta anslutningshastighet i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar > Högsta anslutningshastighet.

Val av nätverk

Här kan du visa en lista över tillgängliga nätverk i ditt aktuella område och försöka ansluta till ett. Standardinställningen är Automatiskt.

Om du slår på telefonen och får ett meddelande om att det valda nätverket inte är tillgängligt, kan du välja Sök efter nätverk och sedan välja ett annat mobilnät.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar.

Aktivt nätverk

Visar namnet på det mobilnät som du använder.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar.

Uppdatera inställningar

Hämtar de senaste mobilnätsinställningarna från din mobiloperatör, om din mobiloperatör stöder det här. Mobilanslutningen fungerar bättre om du har de senaste inställningarna.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Uppdatera inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar > Uppdatera inställningar.

IMS-registrering

När inställningen är aktiverad kan du ringa röst- och videosamtal och SMS:a via en mobildataanslutning med 4G LTE. Den här inställningen och vilka IMS-tjänster som är tillgängliga beror på din mobiloperatör och på vilken enhet du har.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > IMS-registrering i inställningarna för Mobilnät och SIM.

Alternativ för IMS-roaming

Avgör om du kan ringa röst- och videosamtal och SMS:a via en mobildataanslutning över 4G LTE när telefonen är utanför mobiloperatörens nätverk i ett roamingområde. Om du använder inställningen Ingen roaming kan du slippa kostnader för roaming.

Om du tillåter IMS-roaming kan du ringa röst- och videosamtal och SMS:a via en mobildataanslutning över 4G LTE när telefonen är i ett roamingområde. Beroende på ditt telefonabonnemang kan det tillkomma avgifter för de data du använder vid roaming.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Alternativ för IMS-roaming i inställningarna för Mobilnät och SIM.

Samtalsinställning

Avgör vilken anslutning, mobilnät eller Wi-Fi, som prioriteras för att ringa och ta emot telefonsamtal. Om du väljer Endast Wi-Fi kan du bara ringa och ta emot samtal när telefonen är ansluten till Wi-Fi. Om du vill göra saker som kräver Internetanslutning, som att surfa på webben eller använda e-post, och om det här alternativet är inställt på Endast Wi-Fi, måste du vara ansluten till Wi-Fi.

Om du vill inaktivera Wi-Fi-samtal väljer du Wi-Fi-samtal av.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Samtalsinställning i inställningarna för Mobilnät och SIM.

Samtalsinställning vid nätverksväxling

Avgör vilken anslutning, dvs. mobilnät eller Wi-Fi, som prioriteras för att ringa och ta emot telefonsamtal vid nätverksväxling. Om du väljer Endast Wi-Fi kan du bara ringa och ta emot samtal när telefonen är ansluten till Wi-Fi. Om du vill göra saker som kräver Internetanslutning, som att surfa på webben eller använda e-post, och om det här alternativet är inställt på Endast Wi-Fi, måste du vara ansluten till Wi-Fi.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Samtalsinställning vid roaming i inställningarna för Mobilnät och SIM.

Adress för nödsituationer

Välj det här alternativet om du vill gå till din mobiloperatörs webbplats och ange en adress för nödsituationer åt dig själv. Du måste vara inloggad på ditt mobilkonto på operatörens webbplats för att kunna göra det här.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Adress för nödsituationer i inställningarna för Mobilnät och SIM.

Lägg till ett Internet-APN

Internetåtkomstpunktens namn (APN) är den adress som telefonen använder för att ansluta till Internet när du använder mobildataanslutningen. APN för Internet ställs vanligtvis in automatiskt.

Om mobildataanslutningen inte fungerar kan du prova att ange ett nytt APN för Internet. Du kan till exempel ange ett nytt APN för Internet om du kan ringa samtal och SMS:a men inte surfa på webben på telefonen. De inställningar för Internet-APN du ska ange baseras på din position och mobiloperatör. Om du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk på telefonen eller har en dator nära till hands, kan du söka på Internet och försöka hitta inställningarna för Internet-APN för din mobiloperatör.

Så här lägger du till ett Internet-APN:

 1. I inställningarna för Mobilnät och SIM väljer du SIM-inställningar > Lägg till ett Internet-APN. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM.

 2. Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • I rutan Profilnamn anger du ett namn för APN-profilen.

  • I rutan APN anger du adressen till det APN som ska användas.

  • I rutan Användarnamn anger du användarnamnet för ditt mobilkonto.

  • I rutan Lösenord anger du lösenordet för ditt mobilkonto.

  • Välj Typ av inloggningsinformation och välj sedan den autentiseringsmetod som används.

  • Välj IP-typ och välj sedan den typ av IP-adress som ska användas.

  • Markera kryssrutan Använd detta APN för LTE och byt ut det som är från min mobiloperatör om du vill använda detta APN för LTE-mobildataanslutningen i stället för det från din mobiloperatör. Då ersätts det APN du fått från din mobiloperatör. Om du markerar den här kryssrutan, men inställningarna för APN är felaktiga, kan du inte få en mobildataanslutning över 4G LTE.

  • I rutan Proxyserver anger du adressen till den proxyserver som ska användas.

  • I rutan Proxyport anger du proxyserverns portnummer.

 3. Markera kryssrutan Använd den här profilen om du vill att APN-profilen ska användas direkt när du har sparat den.

 4. Välj Spara > OK.

 5. Om du vill gå tillbaka och visa listan över de APN-profiler du har, väljer du knappen Bakåt och tittar under Internet-APN.

Lägg till ett MMS-APN

MMS-åtkomstpunktens namn (APN) är den adress telefonen använder för att skicka och ta emot MMS. APN för MMS ställs in automatiskt när telefonen konfigureras första gången.

Om du inte kan skicka eller ta emot MMS kan du prova att skriva ett nytt APN för MMS baserat på din position och mobiloperatör. Sök på nätet på datorn eller telefonen för att hitta APN-inställningar för MMS för din mobiloperatör.

Följ stegen nedan om du vill lägga till ett MMS-APN. Du måste ange en adress i rutan MMSC (URL). Övriga inställningar är valfria och beror på din mobiloperatör.

 1. I inställningarna för Mobilnät och SIM väljer du SIM-inställningar > Lägg till ett MMS-APN. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM.

 2. Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • I rutan Profilnamn anger du ett namn för MMS-APN-profilen.

  • I rutan APN anger du adressen till det MMS-APN som ska användas.

  • I rutan Användarnamn anger du användarnamnet för ditt mobilkonto.

  • I rutan Lösenord anger du lösenordet för ditt mobilkonto.

  • Välj Typ av inloggningsinformation och välj sedan den autentiseringsmetod som används.

  • Välj IP-typ och välj sedan den typ av IP-adress som ska användas.

  • I rutan Proxyserver anger du adressen till den proxyserver som ska användas.

  • I rutan Proxyport anger du proxyserverns portnummer.

  • I rutan MMSC (URL) anger du adressen till mobiloperatörens MMS-center (MMSC), ska börja med http://

  • I rutan MMSC-port anger du MMSC-portnumret.

  • I rutan Största MMS-storlek (kB) anger du den största storleken (i kB) för ett MMS som du kan skicka.

 3. Markera kryssrutan Använd den här profilen om du vill att MMS-APN-profilen ska användas direkt när du har sparat den.

 4. Välj Spara > OK.

 5. Om du vill gå tillbaka och visa listan över de MMS-APN-profiler du har, väljer du knappen Bakåt och tittar under MMS-APN.


Använd SIM-PIN

Anger om du vill använda en PIN-kod för SIM-kortet i telefonen för att förhindra att andra personer använder mobildataanslutningen när de inte har behörighet. När du har konfigurerat din PIN-kod för SIM-kortet uppmanas du att ange SIM-PIN när du slår på telefonen.

Första gången du uppmanas att ange SIM-PIN skriver du standard-PIN-koden för SIM-kortet. Om du inte vet standard-PIN-koden går du till din mobiloperatörs webbplats och ser om den finns där. Du måste starta om telefonen att den ska låsas med SIM-kortets PIN-kod.

Om du redan har konfigurerat en PIN-kod för SIM-kortet anger du den när du uppmanas göra det och väljer sedan OK.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Använd SIM-PIN i avsnittet Säkerhet i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar > Använd SIM-PIN.

Ändra SIM-PIN

Det här visas om du använder en PIN-kod för SIM-kort. Om du vill ändra SIM-PIN väljer du Ändra SIM-PIN, anger din aktuella SIM-PIN i rutan SIM-PIN, anger en ny SIM-PIN i rutan Ny SIM-PIN, anger samma nya SIM-PIN i rutan Bekräfta ny SIM-PIN och väljer sedan OK.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Ändra SIM-PIN i avsnittet Säkerhet i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar > Ändra SIM-PIN.

Ta bort SIM-PIN

Det här visas om du använder en PIN-kod för SIM-kort. Om du inte längre vill använda en PIN-kod för SIM-kortet väljer du Ta bort SIM-PIN, anger din aktuella PIN-kod och väljer sedan OK.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > Ta bort SIM-PIN i avsnittet Säkerhet i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar > Ta bort SIM-PIN.

PIN-upplåsningskod för SIM

Det här visas om du använder en PIN-kod för SIM-kortet och anger fel PIN-kod tre gånger. Om det här inträffar blockeras PIN-koden för SIM-kortet och kan inte användas förrän du låser upp den. Om du vill låsa upp den måste du först kontakta mobiloperatören och få PIN-upplåsningskoden (PUK). Sedan kan du välja PIN-upplåsningskod för SIM och ange PUK-koden. Om en felaktig PUK-kod har angetts för många gånger kommer SIM-kortet att blockeras permanent, och du måste då skaffa ett nytt SIM-kort från mobiloperatören.

Du kommer till den här inställningen genom att välja SIM-inställningar > PIN-upplåsningskod för SIM i avsnittet Säkerhet i inställningarna för Mobilnät och SIM. På en telefon med dubbla SIM-kort väljer du SIM 1-inställningar eller SIM 2-inställningar i inställningarna för Mobilnät och SIM (beroende på vilket SIM-kort du vill låsa upp) > PIN-upplåsningskod för SIM.

Egenskaper

Artikel-id: 10744 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback