Ljudet startas efter det sista fotot eller videoklippet

Om musiken börjar efter det sista videoklippet eller fotot i ditt projekt får du en avisering om detta. Om detta händer spelas den musik som startar efter det sista fotot eller videoklippet inte upp i den färdiga filmen.

För att åtgärda problemet kan du göra något av följande:

  • Lägga till foton och videoklipp. Om du lägger till tillräckligt med foton eller videoklipp för att göra projektet längre än den första låten, kommer låten i slutet att spelas upp i den färdiga filmen. Mer information om att lägga till videoklipp och foton finns i Hur lägger jag till videoklipp och foton i Movie Maker?
  • Anpassa din film efter musiken. För att göra detta väljer du Anpassa efter musiken i gruppen Ljud på fliken Projekt. Den tidslängd som fotona visas kommer att justeras automatiskt. Det kan hända att låten i slutet kan spelas upp eftersom fotona kommer att visas under längre tid. Allt detta är beroende på antalet foton, mängden videoklipp och längden på musiken.
  • Gör så att fotona visas längre. Justera längden på fotona på egen hand och gör så att ett eller flera av fotona visas under längre tid. Om du låter ett eller flera foton visas längre kan musiken i slutet kanske spelas upp eftersom projektets totala längd har ökat. Om du vill justera tidslängden för ett foto klickar du på fotot och väljer sedan Varaktighet i gruppen Justera på fliken Redigera under Videoverktyg. Välj eller ange en längre period.
  • Trimma musiken. Trimma en låt i projektet så att den blir kortare. Om du trimmar låten så att den blir kortare än den sammantagna längden på fotona och videoklippen kommer låten i slutet att kunna spelas upp i den färdiga filmen.
  • Ta bort annan musik ur projektet. Då flyttas låten i slutet till en tidigare tidpunkt i projektet, så att den kan spelas upp i filmen.
Egenskaper

Artikel-id: 10746 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback