Hur kan jag korrigera en fil i Movie Maker?

Det kan hända att ett foto eller videoklipp som du lägger till i Movie Maker visas med en felikon. Detta anger att fotot eller videoklippet för närvarande inte kan användas i Movie Maker.

Du kan försöka lösa problemet på följande sätt:

  • Se till att den video- och ljudcodec som behövs för att spela upp videoklippet har installerats på datorn. Information om hur du tar reda på vilka codecs som används av en videofil och hur du hittar och installerar saknade codecs finns i Codec: Vanliga frågor och svar.
  • Om en codec saknas kan du försöka spela upp videofilen i Windows Media Player. För vissa typer av videofiler kan Windows Media Player automatiskt ladda ned och installera saknade codecs. Om den codec som saknas går att installera kan du sedan försöka lägga till videofilen i Movie Maker igen. Mer information om vilka typer av multimediefiler som Windows Media Player har stöd för, samt ytterligare information om hur du hittar codecs, finns i Information om vilka typer av multimediafiler som Windows Media Player har stöd för.
  • Om en bild eller ett videoklipp saknas på ditt storyboard kontrollerar du att källfilen till fotot eller videoklippet inte har fått ett nytt namn, flyttas eller tagits bort.
  • Videofiler och musikfiler som är DRM-skyddade (Digital Rights Management) kan inte användas i Movie Maker. Ta bort skyddade filer från ditt storyboard och fortsätta sedan med redigeringen.
  • Om ett videoklipp visas som ett musikobjekt på ditt storyboard tar du bort videoklippet från storyboard. Videofiler kan inte användas som ljudspår i Movie Maker.
  • Om filtypen för ett videoklipp, foto eller musikstycke inte stöds i Movie Maker tar du bort det från ditt storyboard. Mer information om vilka typer av filer som du kan använda i Movie Maker finns i Vilka filtyper kan jag använda i Movie Maker?
Egenskaper

Artikel-id: 10747 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback