Hitta produktnyckeln för Windows

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

En Windows-produktnyckel är en 25 tecken lång kod som används för att aktivera Windows. Den ser ut så här:

PRODUKTNYCKEL: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Leta reda på produktnyckeln för Windows 10


Aktiveringen görs via en digital licens eller en 25 tecken lång produktnyckel. Det beror på hur du skaffade ditt exemplar av Windows 10. En digital licens (kallades digitalt berättigande i Windows 10 version 1511) är en metod för aktivering i Windows 10. När du använder den här metoden behöver du inte ange en produktnyckel. Om du inte har tillgång till något av dessa alternativ kan du inte aktivera din enhet.

Du hittar produktnyckeln på olika sätt beroende på hur du skaffat ditt exemplar av Windows.

Välj något av följande om du vill ha mer information:

Om din produktnyckel är repad, suddig eller inte kan användas av andra skäl kontaktar du återförsäljaren som du köpte produkten av. Om du inte kan få hjälp från återförsäljaren eller om du redan har försökt och inte kunde få en fungerande nyckel ringer du Microsoft Support.

Mer information om digitala licenser och produktnycklar finns i avsnittet om aktiveringsmetoder i Aktivera Windows 10.

Leta reda på produktnyckeln för Windows 7 eller Windows 8.1


En produktnyckel krävs vanligen när du avinstallerar eller installerar om Windows 7 eller Windows 8.1. Om du har köpt en fysisk kopia av Windows finns produktnyckeln normalt på en etikett eller ett kort inuti den förpackning som Windows levererades i. Om Windows var förinstallerat på enheten sitter etiketten med produktnyckeln på enheten. Kontakta tillverkaren om du inte kan hitta produktnyckeln.

Relaterade länkar