Varför kan jag inte aktivera Windows?

Om du får ett meddelande om att Windows inte kan aktiveras kan du läsa om möjliga orsaker och lösningar på problemet nedan.


En annan produktnyckel eller version av Windows användes vid en reparation

Om datorn har reparerats eller byggts om är det möjligt att en annan version av Windows har installerats. Det kan också hända att en annan produktnyckel användes för datorn under reparationen och att produktnyckeln kan vara blockerad om den har använts på fler datorer än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

Om Windows aktiverades innan datorn reparerades eller byggdes om kanske du kan åtgärda problemet genom att ange produktnyckeln som medföljde datorn eller ditt ursprungliga exemplar av Windows. Du kan även försöka installera om ursprungsversionen av Windows.

Ett exemplar av Windows har installerats på flera datorer

Om du har ett exemplar av Windows och installerade det på flera datorer, kanske aktiveringen inte fungerar eftersom produktnyckeln redan har använts, eller används på fler datorer än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

Om din produktnyckel används på fler datorer än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft, måste du köpa en ny produktnyckel eller ett exemplar av Windows för varje dator för att kunna aktivera dem.

Piratkopior

Om du har en piratkopia av Windows som inte publicerades eller licensierades av Microsoft, fungerar inte aktiveringen eftersom Microsoft inte kan matcha din dators maskinvaruprofil med den 25 tecken långa produktnyckeln.

På Microsoft-webbplatsen How to Tell kan du ta reda på om ditt exemplar av Windows är en piratkopia. Om det är det måste du köpa ett nytt exemplar av Windows.

En begagnad dator

Om du köpte en begagnad dator med Windows installerat, är det möjligt att produktnyckeln används på fler datorer än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

Be den du köpte den begagnade datorn av om den ursprungliga DVD:n med Windows och produktnyckeln. Om du inte kan få tag på dem eller om du har testat dem och ändå inte kan aktivera datorn, måste du köpa en ny produktnyckel eller ett nytt exemplar av Windows.

Maskinvaruändringar

Om du har gjort stora maskinvaruändringar på datorn, till exempel om du har bytt hårddisken eller moderkortet, kanske det inte går att aktivera Windows. Mer information om hur du aktiverar Windows igen finns i artikeln om produktaktivering.

Egenskaper

Artikel-id: 10751 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback