Ringa ett Skype-samtal

Skype är inbyggt i Windows 10 Mobile. Det gör att du snabbt kan ringa kostnadsfria* Skype-till-Skype-samtal till släkt, vänner och andra kontakter.

Om du är inloggad på Skype kan du ringa och ta emot Skype-samtal på din Windows 10 Mobile-enhet. Mer information om hur du konfigurerar ett Skype-konto i Windows 10 Mobile finns i Konfigurera Skype-konto.

Ringa ett Skype-videosamtal

  1. Svep till listan Alla appar på Start  och välj sedan Skype Video.
  2. Välj en kontakt i samtalshistoriken eller välj Telefonboken > namn på Skype-kontakt > Skype Video.

Ringa ett Skype-röstsamtal

  1. Välj TelefonStart .
  2. Välj Historik och välj sedan ett Skype-samtal i samtalshistoriken för att ringa upp någon via Skype.

Svara på ett Skype-videosamtal

När du får ett Skype-videosamtal väljer du Video om du vill svara. Om du bara vill ha ett Skype-röstsamtal väljer du Ljud i stället.

Har du inte möjlighet att prata just nu? Välj Ignorera och avvisa samtalet.

Om du är offline och har aktiverat röstmeddelanden kan personen som ringer upp lämna ett meddelande.

Växla från ett vanligt telefonsamtal till ett Skype-videosamtal

I Windows 10 Mobile kan du växla från ett vanligt telefonsamtal till ett Skype-videosamtal med en eller två snabba tryckningar om personen du pratar med är en Skype-kontakt. Då får ni möjlighet att hålla kontakten och samtidigt se varandra.

Under ett telefonsamtal väljer du knappen Skype Video. (Det står Skype Video på knappen om det är din standardapp för videosamtal.) Ditt vanliga telefonsamtal kan avslutas när Skype-videosamtalet startas.

Så här anger du en standardapp för att växla till ett videosamtal:

  1. Start sveper du till listan Alla appar och väljer sedan Inställningar [ikonen Inställningar] > System > Telefon.
  2. Under Standardappar väljer du Växla till videosamtal med och sedan väljer du den app för videosamtal du vill använda.

Kan jag ta emot och spela in röstmeddelanden?

Ja. Om du får röstmeddelanden visas de i samtalshistoriken och i snabbmeddelanden. Innan du kan ta emot röstmeddelanden måste du först aktivera röstmeddelanden för ditt Skype-konto. Du kan logga in på ditt konto från webbläsaren på telefonen eller datorn.

Egenskaper

Artikel-id: 10752 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback