Så skapas och återskapas filer för återskapning i Word

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur filer för återskapning (ASD-filer, Spara automatiskt i Word 7.x) skapas och återskapas i Microsoft Word när kryssrutan "Spara information för återskapning var >:e> minut" är markerad. (Du hittar alternativet genom att klicka på Alternativ på Verktyg-menyn och sedan på fliken Spara.)

Mer Information

Obs! Återskapning eller Spara automatiskt ersätter inte kommandot Spara. Spara dokument med kommandot Spara med jämna mellanrum och när du har arbetat färdigt.

Återskapning är bara avsett för oplanerade avbrott, till exempel när det blir strömavbrott eller datorn kraschar. Filer för återskapning är inte avsedda att sparas vid planerade utloggningar eller normala avstängningar.

Ange en plats för ASD-filer

Om du inte anger en plats för återskapningsfiler placeras de i en tillfällig katalog.

Så här anger du ASD-platsen:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Sökvägar.

  Obs! I Word 2007 öppnar du dialogrutan Sökvägar så här:
  1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
  2. Klicka på Avancerat i den vänstra rutan.
  3. I den högra rutan klickar du på Sökvägar under Allmänt.
 2. I rutan Filtyper klickar du på Filer för återskapning.

  Obs! I Word 7.x klickar du på Spara automatiskt.
 3. Klicka på Ändra.
 4. Ange namnet på mappen där du vill att återskapade dokument ska sparas.
 5. Gör så här om det behövs en ny plats för mappen: klicka på Skapa ny mapp, skriv det nya mappnamnet, klicka på OK och avsluta genom att klicka på OK.

Namngivningskonventioner

Word 97 och senare versioner av Word: Namngivningskonventionen för filer för återskapning i Word är "Återskapningsinfo för <dokumentnamn>.asd," där <dokumentnamn> är dokumentets filnamn.

Word 7.x: Namngivningskonventionen för automatiskt sparade filer i Word är ~Wra####.asd, där #### är slumpmässiga siffror som genereras automatiskt.

Öppna sparade filer

När Word startas sker en sökning efter ASD-filer. Om några ASD-filer hittas händer följande:
 1. Namnen på alla ASD-filer ändras till <dokumentnamn>.wbk. I Word 7.0 SR-2 eller senare är filnamnstillägget .wbk.

  Obs! Siffrorna #### är kanske inte desamma som i ASD-filnamnet eftersom namngivningskonflikter med befintliga BAK-filer undviks.
 2. Alla filer för återskapning öppnas.
 3. Filen för återskapning ("Återskapningsinfo för <dokumentnamn>.wbk" eller filen ~Wra####.bak) tas bort när du gör något av följande:

  Sparar den återskapade filen.
  eller
  Stäng den återskapade filen utan att spara den.

Vid byte av namn på filer

Filer för återskapning får nya namn om programmet låser sig (slutar svara) när filen för återskapning öppnas. Nästa gång Word startas händer följande:

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 och Microsoft Word 2002

Word startar med en lista över återskapade filer i åtgärdsfönstret Återskapa dokument. Filnamnet följs av en statusindikator som visar vad som har gjorts med filen under återskapningen. Status Ursprunglig anger den ursprungliga filen som den var då den senast sparades manuellt. Status Återskapat avser filen som har återskapats under återskapningsprocessen eller sparats vid återskapning. I åtgärdsfönstret Återskapa dokument kan du öppna filer, se vilka reparationer som har gjorts och jämföra återskapade versioner. Du kan sedan spara versionen du vill använda och ta bort de andra versionerna, eller spara alla öppna filer och granska dem senare.

Word 2000

Word startar. Om en återskapad fil har identifierats startar Word med det dokumentet öppet. I namnlisten betecknas dokumentet som <ursprungligt filnamn> (återskapat). Du kan sedan välja att spara filen med det ursprungliga namnet eller med ett annat namn.

Word 97

Ett filfel påträffades i <filnamn>. En del av dokumentet kan gå att återställa. Vill du försöka återställa dokumentet?
Om du klickar på Ja görs ett försök att återskapa hela filen eller en del av den. Om du klickar på Nej blir WBK-filen kvar i återskapningskatalogen.

Word 7.x

De automatiskt sparade filerna får nya namn om Word låser sig (slutar svara) när du öppnar en automatiskt sparad fil. Om den automatiskt sparade filen skadas kan du ändå återskapa ditt arbete med hjälp av filen ~Wra####.bak som finns i Autospara-katalogen.

När ASD-filerna har fått nya namn öppnas inte BAK-filerna automatiskt, utan du måste öppna dem manuellt genom att klicka på Öppna på Arkiv-menyn. Om du vill visa en lista med samtliga BAK-filer skriver du ~wra*.bak i rutan Filnamn.
Egenskaper

Artikel-id: 107686 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback