Starta om telefonen

Om telefonen slutar fungera eller svara som den brukar kan du starta om den för att få den att fungera igen.

Om du vill starta om den trycker du ned Av/på-knappen tills meddelandet Dra nedåt för att stänga av visas på skärmen. Svep sedan nedåt. (Det tar vanligtvis cirka tre sekunder för att meddelandet ska visas.) Om du vill aktivera telefonen igen trycker du på Av/på-knappen.

Om det inte fungerar kan du hålla ned knapparna Sänk volym och Av/på samtidigt tills du känner en vibration (det tar ca 10–15 sekunder) och sedan släppa knapparna. Telefonen startas om automatiskt.


Om telefonen har ett utbytbart batteri (det är ofta placerat under telefonens baksida) kan du även starta om telefonen genom att ta ur och sätta tillbaka batteriet och sedan trycka på Av/på-knappen för att slå på telefonen. Datum och tid kan vara inaktiverat om du startat om på det här sättet, men du kan åtgärda det genom att svepa till listan Alla appar från Start och sedan välja Inställningar

Ikon för appen Inställningar
> Tid och språk
Ikon för tid och språk
> Datum och tid.

Om en omstart av telefonen inte löser problemet kan du prova att återställa telefonen.

Egenskaper

Artikel-id: 10769 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback