Felsöka din Nokia Symbian-telefon

Om du har problem med telefonen kan du följa de här enkla stegen. De kan åtgärda problemet och underlätta för dig.

1. Starta om telefonen

Om telefonen har ett löstagbart batteri stänger du av telefonen, tar ur batteriet, sätter tillbaka det igen efter ett par sekunder och startar telefonen.

Om batteriet är inbyggt och inte kan tas ur, startar du telefonen och håller ned strömknappen tills telefonen vibrerar och stängs av. Starta sedan telefonen.

2. Ladda telefonen

  1. Sätt i laddaren i ett vägguttag.
  2. Anslut laddaren till telefonen.
  3. När telefonen indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om batteriet inte har använts på länge måste du kanske ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

3. Återställ till fabriksinställningar

Återställ de ursprungliga inställningarna: Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar. Det här påverkar inte dokument och filer som är lagrade på telefonen, men vi rekommenderar att du säkerhetskopierar innan du återställer till fabriksinställningarna. Se anvisningarna i användarhandboken.

  1. Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
  2. Välj: > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Återställ.
  3. Ange säkerhetskoden om du blir ombedd.

Telefonen startas om efter att fabriksinställningarna har återställts. Det här kan ta längre tid än vanligt.

4. Installera om programvaran

Med Software Recovery Tool kan du återställa programvaran i telefonen hemma, om telefonen inte svarar, är låst, har programvaru- eller programuppdateringsproblem.

Viktigt! Software Recovery Tool kan radera allt innehåll som finns på telefonen, inklusive appar och spel (tillsammans med appdata och sparade speldata), sms, samtalshistorik, musik och foton. Om det är möjligt bör du säkerhetskopiera telefonen först (Inställningar > säkerhetskopia). Du kan återställa en säkerhetskopia när återställningen är klar.

Obs! Återställningsprocessen kan ta lång tid beroende på hastigheten på din Internetanslutning och du kan inte använda telefonen under installationen. Den senaste godkända versionen av programvaran i telefonen och modellen installeras.

Ladda ned och installera Nokia Software Recovery Tool på din dator. Se till att telefonens batteri är fulladdat, om möjligt.

Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel. Följ instruktionerna som visas i verktyget.


Mer hjälp

Om de här stegen inte åtgärdade problemet kan du leta efter mer hjälp i våra användarforum.


Egenskaper

Artikel-id: 10789 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)